Byl Mojžíš otcem Tutanchamona? Myslel si to nejen Sigmund Freud

07.10.2012 08:44

Faraon Achnaton je jednou z nejzajímavějších postav egyptské historie. Neustále se objevují nové teorie, které se pokoušejí vysvětlit jeho osud z nových úhlů.

Velmi odvážný a nekonforní pohled na Achnatona přinesl nedávo známý egyptolog Ahmed Osman z Egypta. Ve knihách tvrdí, že starozákonní prorok Mojžíš a faraon Achnaton byli jedna osoba. Podle Osmana byl Achnaton vyhnán na konci 17. roku vlády společně se Semity z Egypta do vyhnanství na Sinaji – tento příběh se pak dostal do Bible jako Mojžíšův odchod od Nilu do Země zaslíbené. 

Mojžíš/Achnaton se podle Osmana narodil roku 1394 př.n.l. Jeho matkou byla královna Teje, podle mnoha egyptologů žena s nápadně semitskými rysy – podle Osmana Židovka. Od mládí se faraon dostával do konfliktů s knězi boha Amona, proto v dospělosti opustil Théby a založil nové město Amarna, kde začal uctívat svého boha Atona; velmi pravděpodobně ovlivněného náboženskými představami královny Teje. 

Když zemřel Achnatonův otec, chopil se mladý faraon moci velmi razantně: okamžitě zakázal jiná náboženství než Atonovo, povolil jen několik drobných výjimek. Kněží starých bohů si to však nenechali líbit a povstali.

Když se proti faraonovi postavili i jeho vojevůdci, musel ze země odejít do exilu; vládu převzal jeho syn Tutanchaton, který si ale raději změnil jméno na Tutanchamona. Osman tvrdí, že jméno vyhnaného faraona bylo zakázáno používat, proto ho jeho příznivci nazývali přezdívkou „pravý syn“ – což se egyptsky řekne Mos. A jsme u Mojžíše! 

Achnaton/Mojžíš podle Osmana prožil exil mezi kočovníky, ale když se dozvěděl, že většina jeho nepřátel v Egyptě je po smrti, vrátil se zpět a pokusil se získat znovu moc. Egyptolog vysvětluje řadu biblických scén z úplně jiného úhlu. Například vyprávění o tom, jak Mojžíš přemohl egyptské kouzelníky, vykládá Osmana jako pokus Achnatona ukázat kněžím pomocí rituálních pohybů známých jen faraonovi, že je opravdu právoplatným majitelem trůnu. Kněží ho však neuznali a podpořili nového faraona Ramsese. Následoval známý útěk do Země zaslíbené. 

 

Jen náhody? 

Co oba muže ještě spojuje? Achnaton byl podle většiny historiků nejen zakladatelem nového náboženství (víry ve slunečního boha Atona), ale současně prvním historicky známým zakladatelem monoteistického náboženství. Existenci dalších božstev sice toleroval, ale sám prosazoval pouze jediného boha. Podle některých egyptologů, např. Francouzky Christiane Desroches Noblecourtové také poprvé zavedl obřad podobný mši svaté. Na basreliéfech je totiž zobrazován ve velmi podobné pozici jako křesťanský kněz. „Podobnost s hlavní částí křesťanské bohoslužby je příliš nápadná, než abychom ji mohli ignorovat,“ tvrdí Noblecourtová. 

I jiný Achnatonův rituál opakovala katolická církev až donedávna v takřka neodlišitelné podobě. Jedná se slavnostní nošení panovníka na přenosném trůnu; faraona na dřevěném trůnu neseném vojáky doprovázeli sluhové s velikými vějíři z pštrosích per. Ještě předminulý papež se ukazoval věřícím na přenosném stolci sedia gestatoria – byl přitom nesen svou švýcarskou gardou a ovíván dlouhými vějíři tvořenými pštrosím peřím. 

 

Freude, Freude, vždycky na tě dojde!

Velmi podobná křesťanskému učení byla i Achnatonova filosofie. Achnaton přišel s náboženstvím, které se od ostatních dobových kultů zásadně lišilo – místo násilí prosazovalo světlo a lásku, tedy podobné myšlenky jako o několik století později Ježíš Kristus. Na rozdíl od Ježíše se však pokoušel naplnit tyto teorie i v politické praxi. A právě na tom také ztroskotal. I pokud je teorie o Mojžíšovi a Achnatonovi mylná, stejně je mezi nimi zřejmě nějaká blízkost.

Podle psychoanalytiků, jako byli Karl Abraham a Sigmund Freud, byli Achnaton a Mojžíš v úzkém kontaktu. Freud ve studii o Mojžíšovi a monoteismu napsal, že Egypťan Mojžíš byl zřejmě veleknězem na dvoře Achnatona. Po faraonově smrti se k moci vrátili milovníci polyteismu a Mojžíš musel odejít ze země pryč – společně se Židy. V jiné části své práce zase Freud pracuje s hypotézou, že Achnaton po sesazení nezemřel, ale mohl odejít se skupinou hebrejských otroků ze země, aby tak mohl naplnit svou vizi – náboženství jediného Boha. Achnaton a Mojžíš tedy nakonec splývají v jednu osobu i u otce psychoanalýzy…

 

zdroj: https://www.national-geographic.cz