Čarodějnické procesy mají spojitost s historickým klimatem

12.11.2016 09:27

 

Vědci se shodují, že kromě sociálnímu tlaku dopomohlo k honu na čarodějnice i počasí. Nechvalně známé historické čarodějnické procesy si můžeme spojit s chladnými epizodami klimatu.

Světoznámé Salemské čarodějnické procesy v New Orleans (USA) se datují do přelom 17. a 18. století. Nejděsivějším byl pak rok 1692. Etapa honu na čarodějnice v USA se shoduje se začátkem chladnějšího období sledovaného od roku 1680, které trvalo až do roku 1730. V tomto období postihla zemi studenější léta a kruté zimy, což vedlo k nízkým výnosům úrody. Situace se opakovala více let za sebou a tak zásoby potravin byly vyčerpány. Následkem krize a hladomorů se začal hledat viník nově vzniklé situace. Započaly se tak hony na čarodějnice – dívky a ženy, které měly způsobovat neúrodu a umírání dobytka. Od roku 1730 se situace více stabilizovala a i hledání obětního beránka se pomalu zastavilo.

I Evropě se nejaktivnější období čarodějnických procesů shoduje s chladnou periodou, která bývá vědci nazývána jako „malá doba ledová.“ Malá doba ledová začala již v 16. století a do země přinesla období katastrof a neúrod. Bohužel lidé se kvůli hladovění dostávali do stále silnější beznaděje a začali hledat všemožné způsoby jak neduhy odvrátit. Bída obyvatelstva a stálé zdražování potravin vyhrotilo běsnění vůči čarodějnictví do neuvěřitelné míry. V Evropě zasáhly procesy především německé země, Skotsko a Francii. Vrchol nastal po třicetileté válce v druhé polovině 17. století, kdy se ke klimaticky chladným rokům přidal i poválečný hospodářský útlum.

A jak probíhaly hony na čarodějnice v Českých zemích? Rozmach obviňování žen začal ve středověku a v období raného novověku. Především pak na severu Moravy v okolí Jeseníku a Šumperka byly odsouzeny stovky žen, ale i několik mužů. Později se však faktor studených a neúrodných let přesunul do pozadí. Majetek nařknutých obětí totiž propadal inkvizitorům a ti si začali vybírat ty nejbohatší osoby. Z honu na čarodějnice se stala mnohdy „pomsta“ proti majetnějším.