Cestování časem

17.11.2013 09:53

Na téma cestování časem bylo natočeno mnoho filmů a napsáno neméně knih.
V nich jsou hrdinové schopni přecházet přes naše vnímání času.

Je zřejmé, že cestování časem je spojeno s celým komplexem problémů, které dělají tuto cestu krajně nepravděpodobnou. Podívejme se na následující.

Vrátíte se do minulosti a zabijete svého otce. Teoreticky ho však nemůžete zabít, protože byste se pak nenarodili. Ale pokud se vám podařilo ho zabít, znamená to, že to není váš skutečný otec, ale ve skutečnosti jste zabil svého otčíma. Váš skutečný otec je nezraněný, a minulost je zcela v souladu s budoucností.

Ale ne tak rychle. Když jste odešli do minulosti, vzniká problém se vaším tělem.

Stali jste se duplikátem, žijícím zároveň v minulosti i v současnosti, nebo je tělo vzato z jedné doby a umístěno v jiné době?

Pokud budete postupovat podle pravidel, jak vnímáme čas, pak se vrátíte do minulosti jako dítě. A co se stane, když se vrátíte do minulosti, políbíte svou první lásku, a ona se zamiluje do vás? To povede k změně v budoucnosti, kde jste byli sami, než jste se vrátili v čase. Ten polibek a jeho dopad na historii vám nedovolí se vrátit v čase. Jestli v tomto novém řetězu událostí se vrátíte v čase, abyste stihli dát tento polibek, pak se dostanete do cyklické pasti.

Všechny tyto problémy jsou relevantní pouze je-li čas cyklický. Pokud je lineární, pak vaše minulost, současnost a budoucnost neprobíhá trvale, takže cestování časem je nemožné (pokud by prostě neexistovala minulost.).

Je-li čas cyklický, znamená to, že vše je předem dáno, a nemáte svobodnou vůli. To, co vnímáme jako svobodnou vůli, je ve skutečnosti prostě víra v řetězec událostí. 

Zamysleme se i nad otázkou, kterou položil Stephen Hawking: Proč jsme dodnes nepotkali cestovatele v čase?

Takže, tento sen vědecké fantastiky bude i nadále jen sen.