CH III - Posvátná řeč

26.07.2015 13:23

(1)

Sláva všech věcí je Bůh: božské a božská přirozenost.

Počátkem jsoucích věcí je Bůh - Mysl, Přirozenost a Látka - neboť je moudrostí k ukázání všech věcí.

Počátkem je to božské: přirozenost, působení, provázanost, cíl a obnova.

 

Bezmezná temnota byla v propasti, ale i útlý vědomý Duch,

jsouce v nicotě díky božské moci.

Pak vzešlo svaté světlo

a z vlhké podstaty byly pod písčinou zpevněny živly.

A všichni bohové si rozdělili osetou Přirozenost.

(2)

Přestože bylo vše neurčité a neupravené,

bylo lehké odděleno vzhůru a těžké položeno za základ pod vlhkou písčinu,

když byly ohněm vymezeny a zavěšeny celky, aby se šířily prostřednictvím Ducha.

 

A bylo spatřeno nebe v sedmi kruzích

a v podobách hvězd se nechávají zahlédnout bohové

se všemi svými znameními;

a (Přirozenost) byla rozčleněna podle bohů v ní.

Ono obkruží je ovinuto vzduchem

a šíří se kruhovým během božského Ducha.

(3)

Každý bůh nechal svou vlastní mocí vzejít to, co mu bylo přiřazeno.

A zrodila se čtvernohá zvěř, plazi, vodní živočichové i ptactvo,

a každá klíčící setba, tráva i veškerá kvetoucí zeleň,

majíce v sobě símě znovuzrození.

 

(A bohové) vybrali též semena lidských rodů:

ke známosti božských činů,

k účinnému svědectví (o) Přirozenosti,

ke zmnožení lidí,

k panství nade vším, co je pod nebem,

a k rozpoznání všeho dobrého;

aby rostli v růstu a množili se v množství.

 

A veškerá duše (byla zaseta) v těle

prostřednictvím běhu nebeských bohů, kteří rozsévají věštná znamení.

(Byla zaseta) ke spatření nebe a běhu nebeských bohů,

ke spatření božských činů a působení přirozeností,

ke znamením věcí dobrých:

ke známosti božské moci,

k poznání doléhajícího údělu všeho dobrého a zlého

a k nalezení veškerého umění důvtipně vytvářet věci dobré.

(4)

Počíná se jejich žití i zmoudření vůči údělu kroužících bohů,

i jejich vyproštění v tom, co bylo na Zemi uměním učiněno;

ve jménu opouštějí mdlobu časů a veškerý zrod oduševnělého těla, plodu setby i všeho uměním učiněného.

 

Vše, co je zeslabené, bude obnoveno provázaností, obnovou bohů

a během cyklu Přirozenosti, který je pořádán číslem.

 

Ono božské je totiž veškeré kosmické sloučení

Přirozeností obnovované, neboť v tomto božství

je i Přirozenost ustavena.