Channeling - Duchovní výchova božskými silami

01.06.2014 12:23

Channeling je duchovní magie, která začíná komunikací s duchy vyšších světů nebo s vlastním  nadvědomím a pokračuje duchovní výukou, vedenou těmito posvátnými božskými silami. Je to přístup k životu, který zvniká z poznání základních zákonů Stvoření aplikovaných na konkrétní situaci zasvěcence. Později se mohou zasvěcenci splnit schválená  magická přání. Nejvyšším výsledkem channelingu jsou duchovní zážitky spojení s božskými částmi, které umožňují pravé Vidění a Tvoření. Využívá  obrovských možností změněných stavů vědomí, které otevírají pootevřenou bránu mikrokosmu nevědomí. Bez spojení se nedá efektivně pracovat v žádné oblasti, v duchovnosti to platí mnohonásobně. Není to tedy každá telepatická komunikace, kde množství médií přináší bezcenné, nebo málo významné zprávy.

Je to staronová metoda, která svým přístupem i výsledky často naráží na odpor materialistů i rigidních věřících. Channelingoví zasvěcenci nevidí totiž duchovnost v občasné návštěvě kostela, ani netuží po tzv. prázdnotě nirvány, ale v dokonalém jednání které vychází ze harmonizované hierarchické struktury osobnosti. Je to duchovní metoda třetího tisíciletí. Svými schopnostmi budou mít zasvěcenci, na rozdíl od současných duchovních osobností, respekt i u přesvědčených materialistů.

Kniha obsahuje základní informace a zkušenosti z výcviku a práce channelingové  skupiny. Veškeré informace, zjištěné touto metodou, nejsou předmětem  nekritické víry, ale pouze pracovními hypotézami. S růstem poznání se  budou postupně vyvíjet. Pouze tak se dá vyhnout sebeklamu. Podle zkušeností není možné pouhého přečtení této příručky pochopit celou problematiku channelingu. Až po roční praxi je zasvěcenci již většina souvislostí ujasněna. I pak se  musí stále učit. Pravděpodobnost nepochopení samých základů channelingu je veliká, metoda se totiž vymyká všem známým duchovním postupům a lidé nemohou pochopit, že většinu informací dostávají zasvěcenci telepaticky a nikoliv ze svatých knih, či od nějakého žijícího gurua. Není to také žádné náboženství se svojí ideologií, ale způsob duchovní práce. Nejlépe je odložit všechna unáhlená hodnocení a vyzkoušet metodu v praxi například tím, že si od zasvěcence necháme objasnit hlavní problémy své psychiky.

Na channeling a duchovnost existuje množství názorů. Tento pohled  je vytvořen subjektem autora, kterého nejvíce ovlivnila římská  kultura. Projevuje se to v třídění a popisu praktických zkušeností. Autor  nikomu nedoporučuje, aby se sám pokoušel o channeling, nebo jinou  magickou metodu. Bez zkušeného instruktora by to mohlo dopadnout  tragicky. Vážní zájemci se mohou přihlásit na pravidelných přednáškách.  Upozorňuje také, že ne všechny dostupné kurzy dostatečně varují před  nebezpečím zneužití magie. Získané schopnosti se mohou použít  zcela špatným způsobem.