Chögyam Trungpa rinpočhe

07.06.2014 12:18


Zakladatel Shambhaly Chögyam Trungpa rinpočhe byl jedenáctým následovníkem v linii Trungpa tulků, důležitých učitelů Kagyu školy tibetského buddhismu.  V mládí byl vychován podle zásad mnišského života a po té dosazen jako regent a hlava klášterů v oblasti Surmangu, tradiční pozice Trungpů.

Během čínské invaze uprchnul do Indie, kde působil na žádost Jeho Svatosti Dalajlámy jako poradce ve škole mladých lámů. Roku 1963 obdržel stipendium, díky kterému odjel do Anglie, kde studoval filozofii, srovnávací religionistiku a výtvarná umění na univerzitě v Oxfordu.

Během svého pobytu v Anglii začal Trungpa rinpočhe vyučovat první západní studenty. Spolu s Akong rinpočhem založil ve Skotsku meditační centrum Samje Ling, první svého druhu na západě, a vydal knihu „Meditace v Akci”.
Chögyam Trungpa si v té době ovšem velmi dobře uvědomoval, jakou překážku tvoří tradiční formy k pochopení obsahu učení západními studenty. Rozhodl se proto vzdát mnišských slibů a působit dále jako světský učitel. Přes nevůli svých kolegů se roku 1970 oženil s mladou angličankou a odcestoval s ní do USA. V Americe objevil Trungpa rinpočhe mladou svěží generaci počátku sedmdesátých let a přes skromné začátky se okolo něj brzy vytvořila početná skupina studentů. S nimi během následujících let založil několik desítek meditačních center po celých Spojených Státech a Evropě, ve kterých přednesl tisíce přednášek. Stal se autorem mnoha knih, mimo jiné bestsellerů jako „Protnutí duchovního materialismu” nebo „Shambhala – Posvátná cesta bojovníka”, které vyšly i v češtině. Podařilo se mu do Ameriky pozvat hlavní představitele tibetských škol Jeho Svatost Karmapu, Dilgo Khjentse rinpočheho a Jeho Svatost Dalajlámu. V Boulderu v Coloradu také založil univerzitu Naropa pro studium kontemplativních umění východu a západu, která přitáhla výrazné kulturní osobnosti Ameriky té doby.

Roku 1976 představil vizi Shambhaly, inspirovanou legendárním osvíceným královstvím, jako vhodný způsob předávání a praktikování učení v naší společnosti. Tomuto směru potom věnoval zbylých deset let svého života. Roku 1986 přestìhoval vedení své organizace z Boulderu do Halifaxu v Kanadě, kde o rok později zemřel. Chögyam Trungpa rinpočhe se tak

stal pionýrem tibetského buddhismu a vadžrajánových učení na západě. Jako jeden z prvních buddhistických učitelů si velmi dobře osvojil angličtinu a byl v ní schopen předávat i vysoká vadžrajánová učení. Byl známý pro přímý a osobní způsob výuky ve stylu tradice bláznivé moudrosti, jejíž byl držitelem.