Choustníkovo Hradiště

15.08.2014 18:10

 

 

Hrad zvaný Choustníkovo Hradiště založili podle pověsti templářští rytíři, po nichž zde zůstal do dnešních časů skryt veliký poklad. V těch dávných dobách žili rytíři pokojně na svém sídle. Muži to byli velmi skromní a obětaví, tak jak to symbolizovala i jejich řádová pečeť, na které byli zobrazeni dva muži sedící na jednom koni.

Jak čas plynul, stal se z původně chudých templářských rytířů řád bohatý a lidé si vypravovali, že na každém jejich sídle jsou ukryté obrovské poklady. Tak tomu bylo i na Choustníkově Hradišti.

Po dlouhých desetiletích však rytířský řád zanikl a templáři hrad opustili. A právě tehdy se začalo povídat o pokladu, který se otvírá na Velký pátek. Prý se rozestoupí zasypané sklepení a lidské oči osvítí záře zlata.

Kolem zřícenin se prý v předvečer Velkého pátku zjevují duchové templářských rytířů. Muži jsou oděni v bílých řádových rouchách, která jsou na hrudi a na plášti ozdobena osmihrotým červeným křížem.

Průvod přízraků obchází Choustníkovo Hradiště, mnohokrát se zastaví a upřeně hledí do neznáma. Nakonec duchové rytířů zmizí v podzemí hradu, v místě, kde je podle pověsti ukrytý poklad.

S nimi zmizí i tajemné bílé světlo, které vyzařuje z jejich rouch. To vše se odehrává do půlnoci. Od doby, kdy kraj zahalí temnota noci, až do času, kdy zvony poprvé ohlásí hodinu půlnoční.