Chyba

19.04.2014 09:02
(výběr krátkých Zen-buddhistických textů "Mistři a žáci")
 Sestavil Petr Pavlík

Žák: "Říká se, že když se na to myslí, svádí to. Když se na to nemyslí, člověk si odporuje. Co se má tedy dělat?"

Mistr: "Je tu jeden, kdo to dělá pořád, a není v tom žádná chyba."

Žák: "A jak to dělá?"

Mistr: "Už je tu chyba!"