Cíle channelingu

28.06.2014 12:27

Channelingová skupina nechce změnit povrchní společnost proti  její vůli, zesvěčtělé církve, či zaslepené sekty, ale sama si vytváří  paralelní kulturu. Je pro ně důležitá kvalita členů, nikoliv kvantita. Není sektou, ačkoliv je  z toho obviňována, protože nesplňuje kritéria - vůdčí osobnost,  ústřední ideologii atd. Každý má autoritu sám v sobě ve své vnitřní  hierarchii Inteligence. Nezapojuje se do politiky, ačkoliv ji neodmítá, ale chápe ji jako zrcadlo člověka. Nemá v úmyslu vytvářet masové hnutí, na veřejnosti pouze organizuje přednášky, vlastní práce skupiny je však neveřejná. Jejím účelem je vytvořit úzký výběr duchovně  vyspělých jedinců, kteří budou pracovat v Duchovním centru, které by mělo být založeno  asi v roce 2014 nedaleko Prahy dosud utajenou nirvanickou osobností.

V epoše Vodnáře jej bude používat většina duchovně vyspělých  jedinců. Ve vyšších civilizacích je channeling naprosto  běžný. Nirvanická úroveň, dosahovaná v průměru za jeden až tři miliony let  se dá touto metodou zkrátit na několik desítek tisíc let i méně.