Čínské zpravodajské služby v roce 2018 na území ČR

21.05.2020 04:55

Citace z kapitoly 2.1 - viz VZ za rok 2018

 

Čínské zpravodajské aktivity se rozrostly jak co do intenzity, tak co do rozsahu a i v roce 2018 představovaly hrozbu pro zájmy a bezpečnost ČR. Na území ČR operovaly všechny nejvýznamnější čínské zpravodajské služby, tj. vojenská rozvědka (MID), Oddělení pro mezinárodní styky Ústředního výboru Komunistické strany Číny (OMSÚV), Ministerstvo státní bezpečnosti (MSS) a Ministerstvo veřejné bezpečnosti (MPS). K nátlakovému prosazování čínských zájmů se uchylovali stejně jako v předcházejícím období také čínští kariérní diplomaté.

V kontextu čínských aktivit cílících na českou akademickou obec, bezpečnostní sbory a státní správu zaznamenala BIS rostoucí počet čínských pozvání adresovaných českým občanům na školení, semináře a poznávací zájezdy. Čínská strana nabízí pozvaným hradit veškeré výdaje (dopravu, ubytování, stravné, zápisné) a nadto ještě přidává kapesné. Organizace takových cest zajišťuje čínské straně řadu výhod – Čína si jimi vytváří kontaktní síť osob, které jí budou nakloněny, resp. si budou vědomy toho, že ČLR „něco dluží“ a budou ochotny jí vycházet vstříc. Ze zpravodajského hlediska je nejrizikovějším aspektem samotná fyzická přítomnost hosta na území Číny. K oslovení pro spolupráci totiž čínské zpravodajské služby obvykle využívají právě pobyt zájmových osob na území Číny, případně ve třetí zemi (tj. zpravidla ne v zemi, odkud zájmová osoba pochází).

K oslovování potenciálních českých zdrojů či spolupracovníků (z řad akademiků, studentů, státních úředníků a jiných osob s přístupem k citlivým informacím) využívají ZS ČLR v ČR mj. profesní sociální síť LinkedIn.

Velmi významnou součástí zpravodajských aktivit Číny v ČR byla trvající čínská snaha narušovat politické i ekonomické česko-tchajwanské vztahy. Zástupci ČLR vyvíjeli v roce 2018 maximální úsilí, aby o vzájemné spolupráci získávali informace a následně mohli rychle reagovat s cílem oslabovat české kontakty s Tchaj-wanem.