Článek o Reiki, který nikdy nevyšel

16.03.2014 11:06

Co znamená slovo Reiki?

Slovo "Reiki" je japonského původu a překlad nejvíce rozšířený v Česku znamená "Životodárná energie" nebo "Univerzální životní energie".

Kde se tedy tato energie Reiki nachází?

Podle mne je všude kolem nás. Je součástí jednoho velkého celku energií, který nazývám Bohem. Pod slovem Bůh si představuji láskyplnou koncentrovanou myšlenku, ta je energií a energie je hmotou. Bůh je tedy všechno. Někdo by to také mohl pojmenovat "přírodou", "vesmírem" apod.

Je Reiki spojena s náboženstvím?

Ne, "práce" s Reiki nevyžaduje víru v nějaké určité náboženství. Na začátku je jen potřeba akceptovat (připustit) možnost, že existuje i něco jiného, nehmotného. A to, že Reiki je jeho součástí. Na tom, jak si to nehmotné pojmenujeme nezáleží. Časem si definujeme svůj vlastní název pro duchovní energie. Každý z nás v něco věří i ateista. Svou vírou (myšlením) v cokoli si tvoříme svůj materiální svět. Např. zloděj věří v to, že někomu něco ukradne, movitý člověk věří v to, že bude mít stále dostatek finančních prostředků, sportovec věří, že vyhraje v závodě, atd..

Historie Reiki

Historií Reiki jsem již četl spoustu verzí a nevím, která z nich je pravdivá, proto se omezím jen na základní fakta. "Zakladatelem" Reiki systému je Dr. Mikao Usui (15.8.1865 - 9.3.1926). Dle mého názoru bylo jeho myšlenkou najít takový léčebný systém, který neléčí jen ducha, ale i fyzické tělo. Po mnoha letech hledání našel to, co hledal. Údajně v roce 1914 po dlouhém půstu a nepřetržitých meditacích jím najednou začala proudit energie, kterou pojmenoval "Reiki". V roce 1921 zakládá v Tokiu svou školu s názvem “Usui Shiki Ryoho Gakkei". Technika Reiki se rozšířila po světě díky Hawayo Takatové - žačce Dr.Chujiro Hayashi (Mikao Usuiho > Dr.Chujiro Hayashi > Hawayo Takata). K nám do republiky Reiki přivezla asi jako první v 90 letech minulého století Američanka Mari Hall. Zde vám nabízím dvě verze historií Reiki: www.reiki-cz.com

Systém Usui Shiki Ryoho (Usuiho léčebný systém)

U nás se převážně vyučuje tento systém (můžeme ho také nazvat "Západním stylem"). Tento systém pracuje se čtyřmi základními symboly. (Symboly chápejme jako zástupce určitého specifického druhu energie - vibrace). Systém je rozdělen do tří stupňů.

1. stupeň - můžeme ho také nazvat "naladěním". U toho stupně dostává člověk první spojení s energií Reiki. Je posílen jeho imunitní systém. (např. se zvýší odolnost organismu, proti virovým a bakteriálním infekcím, urychlí se proces hojení různých ran a zlomenin, .....). Energii může předávat sobě, ostatním lidem, zvířatům, rostlinám, kamenům, …, a to přikládáním rukou. Při předávání energie Reiki nic ze sebe nevydává, nic na sebe nepřebírá od okolí, to znamená, že ho léčení nevyčerpává.

2. stupeň - lze ho také nazvat "zasvěcením". U toho stupně dostává člověk k vědomému užívání tři symboly Reiki (z celkových čtyř) a s nimi se člověku otevírají nekonečné možnosti další práce. Několikanásobně se zvýší intenzita předávání Reiki. Dotyčný je schopen posílat energii Reiki na dálku.

3. stupeň – také se nazývá "zplnomocněním". Tento stupeň se postupem času začal dělit na dva. Někdo to prezentuje jako čtyřstupňové Reiki, nebo ho nazývá stupni 3A a 3B. Sám používám názvy 3A a 3B.

Často dostávám otázku, zda je nějaký rozdíl mezi těmito stupni. Co se týče energií tak žádný.

3A. stupeň je mistrovský jen s tím omezením, že dotyčný nemůže "zasvěcovat" (vyučovat) jiné. Většinou je to ze dvou důvodů.

1. Dotyčný sám nechce nikdy vyučovat - chce jen praktikovat Reiki.

2. Mistr si myslí, že žák ještě nemá dostatečné zkušenosti k tomu, aby mohl někoho vyučovat.

3B. stupeň je svěřením zasvěcovacích postupů.

Jak Reiki funguje?

Reiki je v podstatě velmi jednoduchý systém. Někteří Reiki mistři ho však podle mého názoru z různých osobních důvodů zcela zbytečně “zesložiťují”.

V podstatě jde o to, že po naladění dojde k trvalému spojení mezi člověkem a energií Reiki. Reiki regeneruje fyzické tělo a harmonizuje duši. Každá fyzická nemoc má svůj původ na energetické úrovni. Např. problémy s ledvinami mohou být zapříčiněny:

- špatnými vztahy v rodině (mezi manželi a dalšími rodinnými příslušníky) nebo

- virózou, vzniklou na základě oslabeného imunitního sytému.

Postup při samoléčbě může mít, jak už bylo uvedeno, několik způsobů.

1. Přikládáním rukou na místa, kde se nacházejí ledviny.

2. Působením energií na dálku.

3. Spojením obou předchozích možností.

Pár jednoduchých příkladů

Jako ukázku uvedu případ desetiletého dítěte, které trpí častými virózami.

Ty mohou být způsobeny oslabením jeho energetického potenciálu a důsledkem toho je oslaben i jeho imunitní systém. Rodiče se nakonec rozhodli nechat naladit (zasvětit) své dítě do 1. stupně Reiki. Přišli za Reiki mistrem, ten provedl jednoduchý energetický rituál (naladění). Dítě nemusí meditovat ani mít zavřené oči. Dítěti se nevysvětluje jak klást ruce, co je Reiki atd., prostě obdrží jen naladění bez dalších informací. A nemusí s Reiki energií dále aktivně (vědomě) pracovat. Výsledkem toho je, že po pár týdnech, při komplikovaných věcech to mohou být i měsíce, došlo ke zlepšení zdravotního stavu - nebývá tak často nemocné. Pokud se nemoc vyskytne, tak se její léčba zkrátí minimálně o polovinu. To je zapříčiněno tím, že se dítěti zvedne jeho energetický potenciál a v souvislosti s tím dojde ke zlepšení stavu jeho imunitního systému.

Dalším příkladem je moje 16-ti letá dcera. Reiki 1. stupeň má od svých 9 let a aktivně ho nepoužívá. Vloni onemocněla jaterní formou mononukleózy v kombinaci s beta hemol. Streptococcusem. Při příjmu do nemocnice měla hodnoty ALT 3,83 a AST 1,96. Po 14 dnech hospitalizace byly její hodnoty ALT 1,21 a AST 0,71. Po dalších 14 dnech domácí léčby spojené také s pitím ostropestřecového čaje a braním podpůrného léku "Essential Forte" byly její hodnoty ALT a AST opět v normálu. Její imunitní systém se dokázal rychle zregenerovat díky tomu, že jí protéká energie Reiki.

Existují i jiné systémy (druhy) Reiki?

Ano. V současné době se začíná u nás vyučovat i "Komyo Reiki Kai" (nazývají ho "Tradiční Reiki - japonský styl"). Tento styl pochází ze školy buddhistického mnicha p. Hyakutena Inamota.

V průběhu let někteří Reiki mistři vypracovali své "netradiční" druhy Reiki za použití dalších symbolů, které "údajně" našli v Tibetu a jiných zemích. Uvedu pro orientaci jejich některé názvy:

Karuna Reiki®, Karuna Ki, Živá cesta Reiki, Seichim Reiki, Tibetské Reiki, Kundalini Reiki…

Další styly se stručným popisem naleznete na https://seznam.reiki-cz.com/

Sám osobně vyučuji Systém Usui Shiki Ryoho (Západní styl).

Co Reiki není

Reiki není zázračným všelékem pro uzdravení.

Nenahrazuje lékařská vyšetření.

Není rychlokurzem “Jak se stát léčitelem”

Jak si najít svého Reiki mistra?

Zde platí známé pořekadlo "Není člověk ten, aby se zavděčil lidem všem". Všichni máme své specifické potřeby a pohledy na život. Z toho vyplývá, že také každý mistr je jiný. I zde platí jedno pořekadlo: "Když dva dělají totéž, není to totéž". Na vysvětlenou uvedu jeden příklad. Budu znát pět mistrů, kteří používají úplně stejné zasvěcovací postupy Reiki, ale přitom se od sebe pochopitelně liší. Odlišnost je ve výkladu a délce výuky Reiki, ne v zasvěcení. Jeden mistr uznává filozofii buddhismu, tak ji používá ve svém výkladu. Druhý mistr je zastáncem křesťanství. Třetímu se líbí učení Sein Germaina. Čtvrtý rád pracuje s podporou andělských bytostí. Pátý se snaží dát do svého výkladu co nejméně duchovních prvků, a tak co nejjednodušeji přiblížit lidem co je Reiki (tímto způsobem vyučuji i já). Délka výuky (kurzu/semináře) se také liší. Například jeden mistr vyučuje 1. stupeň dva dny, druhý jeden den a další třeba 6 hodin. Délka je odlišná vzhledem k tomu, že některý mistr chce své žáky naučit dokonale meditovat a naučit je přesné pozice rukou při předávání Reiki. Jiný svým žákům ukáže základní možné postupy a techniky a nechá jim možnost najít si vlastní cestu (způsoby používání) k Reiki s tím, že své žáky vede k tvořivosti a vlastní aktivitě. Pokud žáci mají nějaké otázky, mohou kdykoli svého mistra kontaktovat s žádostí o radu nebo pomoc. Případně navštíví i Reiki kluby, které mají za úkol zprostředkovávat výměnu zkušeností s Reiki.

Mistra si tedy vybíráme na základě svých očekávání a potřeb v souvislosti se zpracováním a respektováním svých potřeb a pocitů.

Dá se Reiki kombinovat s jinými metodami?

Ano. Reiki se může kombinovat s kterýmikoliv dalšími technikami. Např. masážemi, moxováním, kineziologií, akupresurou atd.. Vhodná je i kombinace s klasickou západní medicínou.

Každý člověk má právo svobodné volby.

Tento článek je mým osobním pohledem na Reiki a někteří s ním klidně nemusí souhlasit.

Bronislav Kozák
Reiki mistr/učitel
https://www.reiki-cz.com