Co je to okultismus?

26.04.2014 12:19

 

Slovo „okultismus“ pochází z latinského „occultus“ - tajný, skrytý, utajený.
Okultismus představuje duchovní nauku („vědu“) spojenou se zvláštními schopnostmi, ve které lidé hledají buď poznání nebo moc z jiného zdroje než z Boha, a to tam, kde takové poznání nebo moc může pocházet pouze z Boha. Jde o tajnou nebo skrytou nauku, která se zabývá nadsmyslovými jevy, jež nelze vědecky vysvětlit. Každá okultistická nauka vychází z přesvědčení, že ve světě kromě racionálně poznaných sil existují ještě jiné neznámé síly, se kterými může člověk nějakým způsobem zacházet a je ovládat pomocí magie nebo tajné praktiky, a tak dosáhnout nadvlády nad lidmi nebo věcmi. Takovými praktikami za účelem tajného poznání nebo moci se lidé otevírají působení zlých duchů, i když si to neuvědomují a často mají pocit, že nedělají nic špatného. Všechny křesťanské církve považují jakékoli formy okultismu za hříšné a škodící člověku na jeho životní cestě. Písmo sv. Starého i Nového zákona v tomto mluví zcela jasně.
Teoretickým základem pro okultismus je esoterismus ( z řeckého „esoteros“ – uzavřený, vnitřní, vyhrazený několika jedincům). Esoterické učení je určeno zasvěcencům a uzavřeným skupinám. Zavazuje k uchování tajemství. Okultní praktiky se vykládají na základě zákonů esoterismu; okultismus je pak jako praktické dotažení esoterismu. 

 

Konkrétní podoby okultismu v dnešní době

 • magie (černá a bílá)
 • spiritismus (vyvolávání duchů zemřelých a komunikace s nimi)
 • satanismus – hudba, symboly, uctívání satana, kulty
 • New Age – souhrnný pojem pro duchovní směr, který chce všechny cesty sjednotit, náboženský synkretismus ve jménu tolerance a nenásilí, učení o reinkarnaci; věk Vodnáře vystřídal věk Ryb – tedy křesťanství (Danneels uvádí 4 pilíře NA: člověk i bůh je součástí vesmíru – vše je jedno (panteismus); východní náboženství; nová psychologie a mysticismus; astrologie); vytváří novou mentalitu, myšlení
 • channeling – přijímání kosmické energie, pokus o navázání kontaktu s bytostmi mimo viditelný svět (hlavně v New Age)
 • prokletí (kletby) a prokleté předměty (opak požehnání), očarování, zaříkávání
 • čarodějnictví, vykládání karet, věštění (z ruky - chiromantie, z křišťálové koule)
 • doptávání se s kyvadélkem, virgulí nebo spirálou
 • jasnovidectví (napodobenina daru proroctví)
 • telekineze (přesouvání předmětů mocí myšlenky); telepatie (přenos myšlenek)
 • astrologie, horoskopy
 • numerologie (věštění na základě magické moci čísel)
 • woodoo (vúdú), animismus
 • Silvova metoda, reiki (léčebná metoda – otevírání čaker, center astrálního těla), hadžiki, modrá alfa, ...
 • kulty spojené s rituálními obřady