Co je vlastně mystická meditace

29.07.2012 17:44

 

Budha je na všech sochách a obrazech znázorněn s dlouhýma ušima, podobně hinduistické náboženské umění, dokonce  i známé sochy na Velikonočním ostrově je mají. Důvod toho je prostý. Dlouhé uši symbolizují dobrý vnitřní sluch, pozornost, nebo-li vnímání, jež je hlavní podmínkou meditace.

 

Meditace NENÍ utišením a klidem mysli, ale podle významnosti:

 • přijetím Boha
 • symbolem a projevem transformací – zvýšení vibrací. Události ve Stvoření jsou symbolizovány v meditačních dějích, ty v transformací částí Absolutna, což je fraktál Jeho abstraktní Hry BYTÍ.
 • transformační proud božské ohromující energie na vyspělé části či tísnivé pro nerozvinuté části. Děje v ní jsou jeho doprovodem, symbolem
 • intenzivní modlitba
 • obrácením pozornosti vzhůru k božskému
 • sopka božských pocitů a myšlenek
 • sugestivní přednáška Boha a operace psychiky, lidské i božské části jsou ve vědomí přibližně půl na půl
 • rozhovor částí osobnosti. Život i meditace má být jako božská hudba
 • intenzivní hypnotická duchovní výuka a terapie, kde hypnotizér je božská síla
 • dokonalé a ostré prožívání, prociťování a vnímání v extázi rozšířeného vědomí. Zamyšlení se. Síla prožitku je mnohonásobně větší než v běžné realitě.
 • zkomprimovaným životem, učením, vývojem
 • zvykáním si na božské a přijímání Ho
 • symbol progrese, tedy návštěva daleké budoucnosti.
 • psychoterapie ukazováním chybných sklonů
 • exkurze do psychiky božských sil, Jejich pocitů i procesů
 • návrat Domů

 

Pokud se umíme telepaticky spojit s božskými silami, můžeme dostat velmi kvalitní osobní instrukce, např.: ”Na začátku meditace máš pochopit, co je jejím účelem. Je to jako se zastavit, otevřít se, zvědavě poznávat To, co Je a vnímat. Buď pozorný, nenuť se do ničeho, hlavně ne do strnulosti  a ono si to samo začne vytvářet cestu. Vstup do svého srdce a dej tam přírodu, alespoň pojmem, to předčí vizualizaci. Ty se ale bojíš jít hlouběji do sebe a to tě blokuje, ale není se čeho bát. Je potřeba se zcela uvolnit a otevřít. Myšlenky se při meditaci mohou toulat, ale ty ne. Jen se dívej, jak si samy dávají hodnotu, neztotožňuj se s nimi, sleduj jejich proud, ale nebuď na ně vázán. Pouze poslouchej vhodnou hudbu, vžívej se do ní, zkus neslyšně zpívat s ní. Je to důležitější než přemýšlet. Každý člověk má určitý tón, pokud ho dovede zahrát, nebo jej slyší, hodně mu to pomůže. Dáváš do toho moc křečovitosti, zkus procítit a uvědomit si, že tvé nohy a hlava leží na zemi, pomůže tě to se odpoutat.

Výsledkem nemá být mrtvé ticho, ale vjem, pochopení něčeho, co se ani nemusí vyjádřit slovy. I když tě napadají kvalitní myšlenky,  sleduj k čemu vedou a pasivně pozoruj jejich vývoj. Přestaň jimi žít, jsi jimi příliš fascinován, nech je osudu, ať si dělají co chtějí. Je to jejich dětská hra, pouhá slova a pojmy. Uvědomuj si rozdíly v harmonii, jemnosti energií emocí, myšlenek a uvidíš, že  proud meditace je nejvyšší kvalitou, když jej umíš uvolnit a přijmout. Pozoruj své tělo, co dělá, co ho bolí a kde je ztuhlé. Symbolizuje se tak tvá duchovní pružnost a dovednost. Pomůže ti také prozkoumat, na co nejvíc myslíš. Na začátku meditace si to uvědom a zdůvodni, proč to tak je, co vlastně mysli takové myšlenky dávají. Jinak ti naruší meditaci a připoutají tě k tomu, co bylo. Dáváš si jimi špatné sugesce a nevidíš pak druhou stránku reality. Napiš vše, čím se zabýváš a polož to na stůl. Buď pak jen tím, čím jsi.  Bohužel stále chceš do meditace brát mrtvé věci na které jsi zvyklý. Myslíš si, že v nich vynikáš.”

Pro začátečníky doporučují božské síly jednoduchou, ale účinnou meditaci. Můžeme při ní poslouchat kvalitní meditační hudbu. Nejprve se uvolníme a sestoupíme do hladiny alfa. Přeneseme se do lesa, kde běháme, abychom vybili přebytečnou energii. Pak do každého výdechu vložíme otázku: ”Jaké mám božské kvality?" To opakujeme, až se dostaneme do proudu božských sil.  Někdy pomáhá, když se otázku pokusíme napsat před sebe. Když cítíme, že opakování je již zbytečné, přerušíme ho a pasivně vnímáme vize, pocity a informace. Pokud bychom z nich vypadli, znovu opakujeme otázku. Někdy se stane, že nevědomí se proces nelíbí a nějakou dobu ho blokuje.

Hlavním problémem při meditaci je, že se nevědomě obáváme změnit zaběhané stereotypy myšlení a vkročit do něčeho nového, i když si myslíme opak. Pro ty, kteří mají otevřen průchod nahoru, ale dolů ho mají zablokován například nevybitou sexualitou doporučuje Mistr nadechovat energii zespodu a vydechovat ji s rozvibrováním čtvrtou čakrou. Nejlépe je si vytvořit program, který sám nepřetržitě pracuje bez vědomého úsilí.

I během dne si může zkušený zasvěcenec převádět vědomí do duchovního Srdce, což způsobí harmonizaci a naladění na božské vědomí. Neuvězní ho tam, ale dá mu prostor. Cílem je vnímat Ho trvale a nikoliv jen malou část dne, protože jen tak má rozhodující vliv na naše jednání.