Co Nikola Tesla vynalezl a proč se jeho výzkumy záhadně ztratily

25.08.2012 20:15

 

Říká vám něco jméno Nikola Tesla? Pokud ne, dovolte mi nejdříve říci, že Tesla byl průkopnickým vynálezcem a technologickým filozofem, jehož vědu a myšlenky dnes používáme víc než kdykoli předtím, přesto teprve nedávno se jeho jméno opět objevilo v alternativní literatuře. Jeho jméno bylo zhruba před šedesáti až sedmdesáti lety všeobecně známé. Před třiceti lety pouze hrstka věrných a vytrvalých obdivovatelů a experimentátorů znala Teslovu práci. Vedle těchto nadšenců existují lidé, kteří jeho jméno nikdy nezapomněli. Jsou to členové vnitřního kruhu establishmentu “národní bezpečnosti”. Je nanejvýš pravděpodobné, že jste jméno Tesla viděli v současné alternativní literatuře od nějakého “Johny-přijď-později”, který se nedávno přidal k houfu nových “expertů na Teslu”. To je v pořádku, ale proč jim to trvalo tak dlouho? Skutečně jim nemůžete mít za zlé, že jím byli náhle tak ohromeni, když uvážíme, že Teslovo jméno bylo na dlouho a důkladně vymazáno z encyklopedií a knih o vědě, vynálezcích a technologii.

Nápadné vakuum, vytvořené všude, kde by mělo být zmíněno Teslovo jméno, který tak významně přispěl k vědě, technice a zlepšil kvalitu našeho života, vyvolává otázku, proč bylo jeho jméno vymazáno z historie téměř den po jeho smrti. Co Tesla objevil, že to tak vyděsilo mocné tohoto světa? Protože již víme o mnoha patentovaných vynálezech, vždy jsem předpokládal, že existují dosud klasifikované práce, které zdaleka předčí ty publikované, a že byly v realizaci projekty, o nichž Tesla oznámil, že na nich pracuje, nebo je již vyvinul a otestoval, ale “dosud je nedal světu”.

Mezi tyto objevy, jejichž samotnou existenci kategoricky popírají příslušníci establishmentu a vědci z korporací, patří takové věci, jako:

  • létající talíře na elektrický pohon
  • “volná” energie
  • alternativní fyzika “éteru”
  • Teslova Dynamická teorie gravitace
  •  
  •  

Z dostupné dokumentace a důvěryhodných zdrojů víme, že tyto objevy a projekty, které Tesla před svou smrtí realizoval, jsou dosud klasifikované. Mezi mnoha jeho patentovanými vynálezy, řadou úžasných objevů a překvapení byly výzkumníky a experimentátory nedávno nalezeny takové objevy, které ukazují, že i ta jeho nejsmělejší tvrzení byla ve skutečnosti velmi skromná.

Tesla se narodil ve vesnici Smiljan, Lika, Rakousko-Uhersko (nyní Srbsko) v roce 1856 a zemřel 3. ledna 1943 v New York City. Jeho první biografie, Prodigal Genius, the Life of Nikola Tesla, od Johna O’Neilla, byla nejprve publikována třikrát v listopadu 1944. V případě, že se divíte proč byla tato kniha v jednom měsíci vydána třikrát, potom vězte, že O’Neillovi bylo od FBI vyhrožováno a jeho kniha byla jimi cenzurována a několikrát musel ze své knihy vypustit pasáže, které jsou dodnes klasifikovány. Bylo podivné, že Tesla se opakovaně pokoušel získat pozornost ministerstva obrany, ale setkal se s lhostejností a povýšeným jednáním. Pozornost vlády si Tesla získal až v roce 1942, kdy nacisté stavěli létající talíře a další “fantastické” zbraně, založené na Teslových vynálezech.

Proč dnes skrývat před americkou veřejností něco, co nacisté ukradli před rokem 1934? V případě elektrického pohonu létajících talířů je tento vynález nejen klasifikován, ale je vládou kategoricky popírána samotná jeho existence, zatímco tajní agenti v UFOlogické komunitě tvrdí, že jsou mimozemského původu. Který může být lepší způsob, jak odradit civilní vědce od jejich zkoumání?

Poprvé jsem o Teslovi slyšel v roce 1943 jako čtyřleté dítě, kdy nad jeho smrtí naříkal Elmer Schlosser, můj dospělý kamarád ze sousedství, který mi o něm jako první pověděl. Také jsem měl kdysi ve své sbírce starých knih dobře zachovalou nádhernou starou pamětní knihu vydanou v roce 1893 u příležitosti Světového veletrhu v Chicagu, na němž byl Tesla čestným hostem. Bylo tam mnoho fotografií Teslových vynálezů a několk článků. Dnes, déle než 54 let po Teslově smrti, se stále provádějí vzrušující experimenty s Teslovými objevy z doby více než před sto lety a jsou nacházeny “skryté” významy v některých jeho raných spisech a patentech.

Existuje bezpočet spekulací, které Teslovy objevy jsou nejtajnější. Po jeho smrti FBI zkonfiskoval tolik Teslových materiálů, že by zaplnily železniční vagón. Tyto materiály se nacházely na čtyřech různých místech a v Teslově hotelovém skladišti, pokoji a trezoru. Z těchto dokumentů bylo uvolněno pro Teslovy jugoslávské příbuzné jenom asi 150.000 dokumentů, které nyní vlastní Teslův institut v Bělehradě. Tyto dokumenty a staré modely, převážně historické povahy, zahrnují většinu publikovaných Teslových materiálů. Velké množství zbylých dokumentů a modelů bylo správcem majetku cizinců ponecháno v neklasifikovaném stavu, protože vládní “experti” prohlásili, že žádný z nich nestojí za to, aby byl klasifikován. V letech 1943-45, kdy do USA přijížděli nacističtí vědci a byla přivážena tajná válečná akta nacistického Německa, v rámci Operace Paparclip, strašáci z letecké základny Wright Patterson spěchali do skladišť správců majetku cizinců a sebrali všechny dokumenty a ostatní materiály, a každý kousek z nich byl klasifikován na nejvyšší úroveň. Vláda žádný z nich neodtajnila.

Zbytek Teslových prací je dosud klasifikován - doslova tuny poznámek, dokumentů, nákresů a plánů. Vláda rozšířila falešné pověsti, že si “Tesla nikdy poznámky nedělal”, což byla nestydatá lež. Poznámky z experimentů v Colorado Springs samotné (1899-1900) jsou tak rozsáhlé, že by vydaly na knihu o velkém formátu o 433 stranách. Vezmeme-li v úvahu fakt, že Tesla pokračoval ve svém záhadném výzkumu v laboratoři v Colorado Springs řadu let - z nichž nemáme žádné poznámky - je to dostatečný důvod k podezření. Z Teslových vlastních slov je známo, že tyto dodatečné experimenty v Colorado Springs byly mnohem rozsáhlejší.

V roce 1979, kdy jsem se snažil získat přístup k Teslovým dokumentům v J. Robert Oppenheimer Study Center v LANL (Los Alamos National Labs), vláda připustila, že je vlastní, ale odmítla mě tam pustit pro můj nízký stupeň bezpečnostního osvědčení. Teslovy práce jsou nyní uloženy, alespoň jejich část, v Los Alamos, Nové Mexiko. Ve stejný den jsem našel plány na výrobu vodíkové bomby v policích přístupných veřejnosti, přesto mi byl odepřen přístup k Teslovým dokumentům. Co může být tajnější než vodíková bomba, co Tesla vynalezl před rokem 1943?

Po válce v roce 1948, když mi bylo 8 let a naše rodina se vrátila do městečka Kermit v západním Texasu, jsem navštívil krám s radiosoučástkami mého starého přítele Elmera Schlossera a přivlekl jsem domů hromadu použitých elektronických součástek, které mi dal po krátkém učeném rozhovoru o Teslovi. Smontoval jsem součástky, jeden vývod z mého přístroje jsem zapíchl do země, přístroj umístil v mém obydlí na stromě, vztyčil anténu, vyrobenou z drátu, a pokusil se chytat volnou energii. Neúspěšně. Přesto jsem pokračoval ve svých experimentech s elektromagnetismem dalších osm let, dokud jsem je na dvacet let neodložil. V roce 1975 jsem obnovil můj “projekt Tesla”, nakonec jsem postavil řadu Teslových cívek a dokonce jsem začal pořádat přednášky a demonstrace v oblasti Santa Fe pro menší shromáždění.

Ke konci roku 1974 mě začala obtěžovat CIA, jejímž původním záměrem bylo “motivovat” mě, abych přijal místo v exekutivě, které mi později, začátkem roku 1975, nabídl George Bush. Nabídku jsem odmítl a hlouběji se ponořil do intenzivního výzkumu, ale obtěžování pokračovalo a zintenzivňovalo se do takové míry, že jsem byl nucen své výzkumy mezi roky 1986 - 1992 přerušit, což vyprovokovalo první vydání mé knihy Space Aliens from the Pentagon v roce 1993. Na konci roku 1995 vyšla podruhé v revidovaném a rozšířeném vydání. Další z mých knih, Occult Aether Physics: Tesla’s Hidden Space Propulsion System and Conspiracy to Conceal It, se soustřeďuje na vědu o “éteru” z 19. století, která vedla k Teslově objevu elektropohonu. Kniha také obsahuje několik úžasných staronových objevů “volné energie”, které ničí teorii relativity.

Teslovým svatým grálem bylo postavit svůj “elektrický létající stroj” a čerpat energii z prostoru. Tento plán zahrnoval teorii radioaktivity, rozvíjenou Teslou v 90. letech 19. století, která byla zcela v rozporu s dnes uznávanou teorií relativity, kvantovou mechanikou a teoriemi o nukleární energii. (Tím nechci říci, že věda, která se nazývá “klasická kvantová mechanika” nemůže být platná, na rozdíl od “relativistické kvantové mechaniky”.)

Pro Teslu byla takzvaná “atomová energie” vlastně výsledkem “energie prostoru”, vyzařované z kosmu, a která o sobě dává vědět prostřednictvím “radioaktivní” hmoty, která, jak říkal, má zvláštní vlastnost, že reaguje a rezonuje s všudypřítomným “kosmickým zářením” (termín použitý Teslou před rokem 1900).

“Kosmické záření”, o němž Tesla hovořil, mělo mnohem vyšší frekvenci než to, které nazýváme “radioaktivní záření”, jež bylo pro Teslu výsledkem procesu “snižování”, v němž určitá zvláštní hmota reaguje na všesměrové a všudypřítomné kosmické záření - jež nyní nazýváme “záření nulového bodu” (ZPR, Zero Point Radiation) - a přeměňuje je z vyšších frekvencí na nižší, užitečnější a vhodnější frekvence, jako je záření gama, rentgenové, ultrafialové, viditelné a infračervené záření, stejně jako elektromagnetismus a dokonce elektrický proud. Tyto snížené frekvence lze mnohem snáze detekovat a měřit než ZPR.

Existence ZPR byla Teslovi dobře známa již v 90. letech 19. století, ale teprve nedávno se stala vědecký přijímaným prokázaným faktem. Toto záření má tak vysokou frekvenci, že normálně prochází prostorem, zemí a našemi těly, aniž by je poškodilo, v konstantní rovnováze, protože jeho krátká vlnová délka normálně nereaguje nebo nerezonuje s atomy většiny látek. Je to takzvaná “radioaktivní hmota” - podle Tesly - která má zvláštní atomovou strukturu, jež reaguje se zářením ZPR a vytváří “radioaktivitu”. “Atomová energie” podle Tesly přichází ze ZPR, nikoli z atomů. Kdyby mohl být například kousek radia odstíněn od účinků ZPR, říká Tesla, již by radioaktivitu nevykazoval.

Většina přirozeně radioaktivních prvků má velkou hustotu a je “nestabilní” - to jest, jak říkají relativisté, radioaktivní prvky se rozpadají na prvky s nižším atomovým číslem a přitom vyzařují energii. Relativisté - s nimiž Tesla zásadně nesouhlasil - věří, že přirozeně radioaktivní prvky spontánně ztrácejí hmotnost v procesu takového “rozpadu”, takže energie vyzářená jako radioaktivita je ekvivalentní ztrátě hmotnosti podle Einsteinovy rovnice E = mc2. To mi vždy připadalo neudržitelné, protože takové prvky by musely, vzhledem ke kosmologickému mýtu o “Velkém třesku”, být starší než Země, přestože geologické výzkumy ukazují, že se vytvořily během fyzikálních procesů, které probíhaly v přírodních strukturách zde na Zemi. Kdyby takové prvky byly součástí údajného Velkého třesku, dnes by musely být zcela rozloženy. Na druhé straně, jestliže jsou takové prvky vytvářeny během procesů na zemi průběžně, stejně jako ve vesmíru, prostřednictvím, elektrických, magnetických a dalších fyzikálních sil, jsou důvody pro jejich přítomnost na zemi pochopitelnější. Nemyslím si, že je to pro elitu “národní bezpečnosti” nějaké překvapení. Vědí toho ještě mnohem víc.

Jestliže jsou neradioaktivní prvky silami přírody přeměněny na radioaktivní, jaké to jsou procesy? V New York Times v článku z 11. července 1937 (str. 13, 2. sloupec), v jednom z Teslových slavných narozeninových oznámení, Tesla tvrdil, že vyvinul proces “výroby” radia (přeměnou z jiných prvků), který byl tak účinný, že mohla být libra prodávána za jeden dolar. Také oznámil, že “úplně vyvinul” systém pro mezihvězdný přenos energie. Oznámil, že pracuje v několika laboratořích, ale odmítl prozradit jejich umístění. Jeho funkční model, řekl, “…využívá více než tři tucty mých vynálezů. Je to složitý přístroj, složený z velkého množství součásek.” Může vysílat výkon “několik tisíc koňských sil na jiné planety, bez ohledu na vzdálenost, kanálem o průměru menším než půl milióntiny centimetru.” Dále řekl, “..,to není experiment. Postavil jsem to, předvedl a použil. Uplyne pouze krátký čas, než ho budu moci dát světu.”

Ten čas nikdy nepřišel. Za méně než šest let zemřel v přítomnosti dvou agentů FBI a německé ošetřovatelky. Nacisté měli jeho plány již od roku 1936 a aktivně je rozvíjeli.

 

Tato fakta demonstrují, že dokonce ve svých 81 letech Tesla prováděl tajný výzkum v několika laboratořích na neznámých místech a pracoval na technologii, která dodnes zůstává vysoce klasifikovaná, o níž široká veřejnost, ani nikdo z International Tesla Society neví téměř nic, protože nám byla zatajena mocnými tohoto světa. Důmyslným výzkumem je možné některá fakta rekonstruovat. Po zaměření se na Teslovu veřejně dostupnou technologii je zřejmé, že dokonce v ní je náznak fantastického a téměř neuvěřitelného. Po podniknutí tohoto kroku je možné z veřejně dostupných zdrojů rekonstruovat mnoho z Teslových neznámých objevů, abychom viděli, co je před námi pečlivě ukrýváno naší vlastní vládou a korporačními fašisty, kteří ji ovládají.

 

William R. Lyne, 1997