Ctnosti

21.11.2010 08:44

Kůr ctností je zodpovědný za pohyby a cykly hvězd a planet ve vesmíru. Vládnou přírodním zákonům a zodpovídají proto za všechny zázraky, které tyto zákony porušují. V kabale jsou známi jako Malachimové neboli Taršišimové a vyjadřují ideály ctností, vzbouzejí v hrdinech srdnatost a ve svatých milosrdenství. Jejich regenty jsou Barbiel, Sabrael a Hamaliel.

Hlavním úkolem ctností je přivádět k pozemské rovině a k lidskému vědomí obrovská kvanta duchovní energie. Jakožto "andělé zázraků" propůjčují půvab a statečnost. V planetárním schématu Egypťanů a podle hermetiků byl vůdcem ctností Pi-Rhe.

Ctnosti mají obzvláště rádi lidi, kteří se pokoušejí překonat své schopnosti a dosáhnout více, než na co podle názoru ostatních stačí. Mají rádi takové, co si dokážou jít za svým a co se pokoušejí ostatní osvítit a vést k harmonii.

Ctnosti jsou duchové pohybu, zpracovávají a vedou energie živlů, které na naší planetu působí. Země, Vzduch, Oheň, Voda, Éter, změny počasí a planetární proměny spojené s živly, to vše spadá pod záštitu ctností. Jsou to andělé přírody. Pokud budete provádět magii elementálů, budou to právě ctnosti, kdo vám bude naslouchat a pomáhat vám. Dostanete-li se do problémů nebo budete-li léčit, obraťte se na ctnosti. Pokud onemocníte nebo budete mít strach, zavolejte ctnosti. Chcete-li se dostat k ctnostem, zapalte bílou svíčku pro božství a oranžovou pro ctnosti.