Čtyři způsoby jak rozpoznat pravého buddhistického učitele

15.03.2014 09:10

Šamar Rinpočhe, publikováno 21.6.2009 na www.shamarpa.org.

 

Mnoho studentů center Bodhi Path mě žádalo, abych vysvětlil, jak najít dobrého meditačního učitele. Protože je to důležitá otázka a něco, co by zajímalo mnoho lidí, zde je stručné vysvětlení.

Dobří meditační mistři jsou obvykle lidé, kteří žijí velmi prostě. ‘Žít prostě‘ znamená, že takoví lidé se všeho vzdali a žijí bez mnoha věcí, které mohou zatěžovat? život většiny lidí. On nebo ona pravděpodobně bude setrvávat na tichém, izolovaném místě jako je jeskyně nebo chata v horách. Většinou nejsou meditační mistři lidé, kteří by byli široce uznávaní jako vysoce kvalifikovaní duchovní učitelé. Namísto toho strávili mnoho let svého života v retreatu, a když nejsou v retreatu, je jejich denní praxe zcela stabilní. Dokonce i zjistit, kde takového velkého meditačního mistra hledat, není jednoduché. Můžete své hledání začít tím, že se budete ptát buddhistů, kteří znají takové meditující a potom byste měli zkoumat, jak žijí. Pro člověka, který není opravdu skvělý meditující, by bylo téměř nemožné dlouho žít v takových podmínkách.

Učitelé, kteří pravidelně cestují, asi nebudou nejlepšími meditačními učiteli. Nemůžeme zevšeobecňovat, ale mysl někoho, kdo pravidelně cestuje, bude pravděpodobně zaneprázdněná mnoha věcmi. To se děje kvůli věcem, které člověk vidí a zažívá ve svém běžném životě, i obyčejným věcem jako jsou velké supermarkety a obchodní centra. K tomu si přičtěte výjimečné prožitky, když vás vaši přívrženci zvou na mnoho akcí – a není těžké porozumět, že taková mysl již může být rozrušená. Není to pravda ve 100% případů, ale ve většině ano. A osoba s rozrušenou myslí nebude dobrým meditačním učitelem. Proto, když budete hledat někoho, kdo žije v odloučení a plně se věnuje meditaci, už vás to navede na správnou cestu, jak najít správného meditačního učitele. Následující instrukce to dále objasní.

Když začnete prověřovat učitele, zjistíte, že existují čtyři druhy. Tyto čtyři druhy učitelů mohou být rozčleněny podle dvou věcí: jejich teoretické porozumění dharmě a jejich zvládnutí klíčových instrukcí. Klíčové instrukce jsou základem k odemknutí srdce učení. Každá praxe má klíč, který se veřejně nevysvětluje a drží ho několik málo opravdových praktikujících, kterým byl předán v rámci dlouhé linie nejzkušenějších praktikujících. Někteří učitelé jsou učenci, kteří nemají žádné klíčové instrukce. Potom existují učitelé, kteří mají klíčové instrukce, ale žádný akademický trénink nebo způsobilost. Také jsou učitelé, kteří jsou i držiteli klíčů i učenci. Čtvrtý typ učitele je ten, který nemá ani klíč, ani teoretické vzdělání. Mezi těmito čtyřmi, jenom poslednímu je třeba se úplně vyhnout.

Samozřejmě každý typ učitele vám může určitým způsobem prospět. Pokud pouze následujete dharmu, která je vysvětlená teoretickým způsobem, je to dobré. Následovat pouze klíčové instrukce bez teoretického vzdělání je velmi dobré. Pokud následujete teoretické vzdělání i klíčové instrukce, je to extrémně dobré. Asi nemusíme zmiňovat, že nemít ani teoretický přístup k dharmě ani klíčové instrukce nepřináší žádné dobro! V každém případě, abyste dosáhli cíle, potřebujete klíč.

Pro obyčejné posluchače, kteří potřebují základní úvod, je velmi dobrý učitel, který je jenom učencem. Pro velmi pokročilé praktikující, kteří se zabývají intenzivní praxí, je skvělý učitel, který má pouze klíčové instrukce. Konečně, učenec i držitel klíčů v jednom, je dokonale vhodný pro jakýkoliv typ nebo úroveň studentů. Čtvrtý typ učitele, ten, který nemá ani teoretický trénink ani klíčové instrukce, se nehodí pro nikoho. Je ironií, že je to zároveň typ učitele, kterého bude mít mnoho lidí tendenci následovat.

Zřejmě se zamyslíte nad tím, jak je možné určit, zda je někdo opravdu vzdělaný nebo zda je velkým meditačním mistrem, který drží klíčové instrukce. Pokud chcete začít určovat, zda je někdo vzdělaný, můžete začít pohledem na jeho minulost – ověřte si jejich teoretické vzdělání a kvalifikaci. Udělejte nějaký průzkum v komunitě, kde tato osoba studovala nebo učí, abyste se ujistili, že má průpravu a kvalifikace, jak o sobě prohlašuje. Podrobný průzkum jejich zázemí je nejlepším způsobem jak zjistit, zda jsou kvalifikovaní nebo ne.

Bohužel je nemožné určit, zda je někdo velkým meditačním mistrem, takže hledání meditačního učitele je úplně jiné. Můžete si o dané osobě zjistit, zda strávila mnoho let v odloučení nebo ne, zda žije způsobem, který ztělesňuje zřeknutí se. Jedna věc je jistá – pokud někdo prohlašuje, že je velkým meditačním mistrem, nebo že je osvícený, není ani trochu důvěryhodný. Někdo, kdo neustále mluví o své velikosti, kdo se snaží silně kontrolovat své studenty tvrzením, že taková je podstata samají, kdo se snaží vám říkat, že pokud neposlechnete jeho příkazy, půjdete do pekla, kdo se jednoznačně snaží hromadit peníze, tomu byste neměli důvěřovat. Abyste se dharmu dokonale naučili od správného učitele, musíte zahodit své obvyklé koncepty a naučit se dívat novýma očima. Nemůžete hledat meditačního učitele stejným způsobem, jako hledáte něco jako dobrou značku zubní pasty. Následování nejlepší reklamní kampaně nepovede ke správnému učiteli. Pokud budete posuzovat podle takových věcí jako je status, bohatství nebo počet následovníků, nenajdete správného meditačního učitele.

Stejně jako dobrý meditační učitel, někdo kdo chce být dobrý meditující, musí se také vzdát připoutanosti ke světskému životu. Meditující by měl žít prostě, bez mnoha zodpovědností a bez ambicí. Abyste se mohli soustředit, musíte mít vůli se zřeknout světského života.