Cvičení dle svalového testu

07.07.2018 17:21

 

Jedná se analytický způsob výcviku svalové síly, která vychází z dané polohy dle svalového testu (ST) s vyloučením iradiace aktivity do dalších svalů.

Daný sval je možno takto posilovat jen do stupně 3 dle ST, neboť potom se tento sval zapojuje do komplexních pohybových řetězců. Při této reeduaci jde totiž o pohyb ne o sval. Na základě přesné diagnostiky je nutno vždy znát, zda je daný sval pouze oslaben (pak je vhodná reedukace podle ST a způsob dle Kenny), nebo zda jsou motoneurony příslušného svalu zničeny a nelze očekávat zlepšení podle předcházejícího postupu.

Potom jsou na místě metody syntetické, při nichž nahrazujeme daný postižený sval nepostiženými svaly.

Jednotlivé stupně

0. stupeň

Je v případě zcela nefunkčního svalu (nevidíme žádný pohyb ani záškub). Pacient je indikován ke stimulačním výkonům.. Vhodné je i polohování, pasivní pohyby, které udrží elasticitu svalu. Při stimulacích elektrickým proudem je nutné si dávat pozor na poruchu citlivosti a možné popálení pacienta.

1. stupeň

U prvního stupně vidíme ve svalu záškub. Zůstává stejný postup jako u 0-tého stupně a navíc přidáváme cvičení izometrické kontrakce (výdrž v jedné pozici).

2. stupeň

Začínáme cvičit s dopomocí (pomáháme překonávat odpor gravitace), cvičí se v závěsu, ve vodě, na hladké podložce. Je nutné přizpůsobovat délku a náročnost cvičení dle aktuálního stavu jedince. Aby nedošlo k velké únavě a vzniku souhybů jiných svalů.

3. stupeň

Upouštíme od cvičení s dopomocí a o polohování. Jiné jsou impulzy, používané k elektrostimulaci. Cvičení je aktivní.

4-5. stupeň

Aktivní cvičení s postupným zvyšováním odporu. Manuální odpor terapeuta je postupně nahrazován přesně dávkovaným odporem posilovacího zařízení. Mezi nejjedodušší pomůcky pro výcvik svalové síly patří činky, pružiny, therabandy a siliče.

 

Zdroj: https://www.rehabilitace.info