Další malá doba ledová je již za dveřmi

03.12.2016 09:30

 

Ačkoli se v posledních letech potýkáme se stále většími projevy globálního oteplování. Zdá se, že máme před sebou malou dobu ledovou, která přinese výrazné ochlazení s výkyvy, podobné tomu, jaké v letech 1645 – 1715 v tzv. Maunderově minimu způsobilo, že v Londýně zamrzala i řeka Temže. Doprovodné přírodní jevy, jako dlouhé zimy, sucho a záplavy vedly ke hladomoru, epidemiím a častějším válkám v 17. století.

Podle vědců z Northumbria University v Newcastlu, by mohla tato malá doba ledová nastat v letech 2030 – 2040 v důsledku poklesu sluneční aktivity až o 60 procent. Vychází přitom z objevu druhé vrstvy elektromagnetických vln uvnitř Slunce, které jsou blíže povrchu. Pokud jsou vlny sladěné, je aktivita Slunce vysoká, zatímco když se rozejdou, slábne. Obě vlny mají frekvenci přibližně 11 let, ale liší se a časově se vyrovnávají.

Vědci byli schopni spojením obou vln, které kolísají mezi severní a jižní hemisférou, a porovnáním s reálnými daty o probíhajícím slunečním cyklu dosáhnout přesnosti předpovědí až 97 procent. Dospěli v závěru, že ve 30. letech, obě elektromagnetické vlny vypadnou zcela ze synchronizace, což povede k výraznému poklesu sluneční aktivity.