Dechová cvičení

03.08.2014 19:07

 

Dýchání je základním předpokladem života. Bez jídla vydržíme několik týdnů, bez vody několik dní ale bez dýchání jen několik minut. Současně dýchání je nejdůležitější zdroj životní energie. Bez velké nadsázky lze říci: "Kdo dobře dýchá, dobře žije".

Dechová cvičení jsou součástí skoro všech duchovních a náboženských tradic po celém světě.

 

 

Plné (jógové) dýchání

Nejdůležitější ze všech dechových cvičení. Takto by se mělo dýchat skoro ve všech životních situacích. Nácvik je nejlepší dělat v leže na pevné podložce. Může být spojeno s relaxačním cvičením.

Začíná se hlubokým vydechnutím. Nádech probíhá postupně. První se nafukuje břicho. Po jeho úplném naplnění se postupně naplňuje hrudník až do jeho úplného naplnění. Nádech končí nadzvednutím klíčních kostí a dodechnutím do horních laloků plic. Výdech probíhá samovolně, pomalu a plynule. Celé dýchání je maximálně plynulé, měkké a pokud možno neslyšné. Při základní variantě plného dýchání je nádech stejně dlouhý jako výdech. Během cvičení se postupně délka nádechu a výdechu prodlužuje a současně se zvětšuje množství nadechnutého vzduchu během jednoho nádechu. Snažte se dýchání vnímat smysly. Vnímejte chuť nadechovaného vzduchu, jeho vůni, teplotu. Poslouchejte, zda je dýchání slyšet. Vnímejte plynulost pohybu bránice a mezižeberních svalů hrudníku. Soustřeďte na dýchání veškerou pozornost.

Pro plynulejší dech je možné výdech doplnit o zvuk Om, který se vydává ústy. Zvuk by měl být plynulý, hladký, bez skokových změn intenzity a výšky tónu. Tón začíná jako hluboký a postupně se zvyšuje. Vydávání tónu Om současně díky rozvibrování těla pomáhá uvolnění napětí ve svalech. Kontrolu plynulosti dýchání lze dělat položením jedné ruky na břicho a druhé na hrudník.

Pravidelným denním opakováním tohoto cvičení se vám plné dýchání stane přirozené a budete jej běžně používat v normálním životě. Moje žena dokonce pomocí tohoto dechového cvičení doprovázeného zvukem Om rozdýchala klinickými testy potvrzené astma tak, že po vyšetření po půl roce nebylo po astma ani památky.

Pokud si ze spolupráce se mnou nebo z čtení těchto stránek odnesete pouze plné dýchání, i tak jste si odnesli velký poklad.

 

Strunové dýchání

Tento typ dýchání se používá při potřebě dlouhotrvajícího fyzického výkonu (například při chůzi do dlouhého kopce, delším rychlém běhu, jízdě na kole do kopce).  Rychle dodává velké množství energie.

Nádech je stejný jako při plném dýchání, ale provádí se rychle a nadechuje se nejen nosem, ale i ústy pro rychlejší naplnění plic. Výdech se provede najednou jedním mocným vydechnutím. Vydechnutí se dělá otevřenými ústy do tvaru písmena O. Při výdechu se vydá silný zvuk, který je podobný silnému kmitu struny. Po opakované praxi se dosahuje úplně kovového ostrého zvuku. O tuto strunu se člověk v představě opře a posune se fyzicky dopředu. Někdy se pro lepší vydechnutí výdech dělá dvěma rychlými výdechy se zvukem těsně po sobě.

 

Mentální vedení dechu

Mentální vedení dechu je jedním ze základních cvičení východních duchovních směrů. Základem je normální uvolněné dýchání nosem. V představě se vzduch vede jako světelný paprsek (nebo malá světelná koule) různými částmi těla. Světlo je obvykle bílé, stříbrné nebo jasně bledě modré barvy. Současně s touto představou je pozornost upřena na tutéž část fyzického těla. Světlo lze vést tělem různými cestami. Může se vést po určité dráze nebo například do bolavého místa. Možno doplnit představou, že při nádechu se současně se světlem nadechuje radost a čistota. Při výdechu se světlem odchází zloba a nečistota.

Ve všech variantách vedení dechu je důležité, aby při dýchání byla rovná záda.

 

Varianty vedení dechu

 

Jednou nohou dovnitř a druhou ven

Toto cvičení je nejlepší dělat v leže. Při nádechu se v představě vede světlo levým chodidlem do levé nohy, levou hýždí, zleva podél páteře až k temenu hlavy. Temene hlavy by světlo mělo dosáhnout při maximálním nádechu. Při výdechu se světlo vede od temene hlavy zprava podél páteře, pravou hýždí, pravou nohou až do pravého chodidla, kterého by se mělo dosáhnout při plném výdechu. Při příštím dechu prohodit strany.

 

Středem páteře nahoru, podél páteře dolů

Podle východních nauk středem páteře vede základní energetický kanál těla. Tímto kanálem stoupá životní síla (obvykle zvaná Hadí síla nebo Kundalini). Vědomé prodýchávání tohoto kanálu výrazně podporuje tuto sílu a tím celkovou životní energii.

Cvičí se v sedě s rovnou páteří. Při nádechu se vede v představě bílé světlo od řitního otvoru vnitřkem páteře až k temeni hlavy. Temene hlavy se dosahuje při maximálním nádechu. Při výdechu se vede světle modré světlo střídavě vlevo nebo vpravo vedle páteře od temene hlavy dolů směrem k řitnímu otvoru, kterého se dosahuje v okamžiku úplného vydechnutí. Opakuje se maximálně 21x!

Při pravidelném cvičení se může stát, že se dostaví vize či pocit ohně, plamenů nebo může být slyšet zvláštní šumivý či praskavý zvuk. Tyto jevy souvisí s životní Hadí silou. Pokud přetrvávají, přerušte cvičení a pokračujte pod vedením někoho, kdo má s těmito věcmi dobré zkušenosti, například představení mahájanových budhistických středisek.

 

Více o tomto cvičení se lze dočíst například v knize Eduard Tomáš, Tajné nauky Tibetu.