Definice kabaly

08.04.2012 08:29


Kabala byla zastřena nepochopením, legendami, mýty a chybnými interpretacemi, protože autentická kabala byla skryta po tisíce let...až do dnes
Ačkoliv pramení v dávném starověku, v časech prastarého Babylonu, zůstala lidstvu moudrost kabaly v podstatě skryta od doby, kdy se před čtyřmi tisíci lety objevila.

Po tisíce let nabízelo lidstvo pod označením „kabala" rozmanité věci: kouzla, prokletí a dokonce zázraky - vše kromě kabalistické metody samotné. Po tisíce let bylo obecná představa o kabale zahlcena dezinterpretacemi a mylnými představami.

Proto musí být na prvním místě vyjasněno, co kabala je. Kabalista Yehuda Ashlag (Baal HaSulam) představuje ve svém článku „Esence moudrosti kabaly" následující definici:

"Moudrost není ničím víc a ničím méně než posloupností kořenů, které visí dolů cestou příčiny a následku, pevnými, určenými pravidly, vetkávajíc se do jediného, vznešeného cíle, popsaného jako „Zjevení Jeho Božskosti Jeho stvořením v tomto světě."

Jednoduchými slovy je zde vyšší, všepojímající síla, neboli „Stvořitel," vládnoucí všemu v realitě. Všechny síly světa sestupují z této všeobecné síly. S některými z těchto sil jsme obeznámeni, jako třeba gravitace či elektřina, zatímco když pracují síly vyššího řádu, zůstávají nám skryty.

Kabala v sobě skrývá mapu a vědomosti o tom, jak jsou tyto skryté síly uspořádány, vědomosti o zákonech, které nás ovlivňují. Učí nás, jak rozvinout vnímání těchto sil a nakonec objevit jejich jedinou úlohu - přivést nás k odhalení Stvořitele, zatímco žijeme v tomto světě.