Den památky obětí komunistického režimu

27.06.2020 15:29

27. června 2020 si připomínáme 70. let, kdy představitelé Komunistické strany Československa zavraždili Miladu Horákovou. Toto datum je v kalendáři zaznamenáno jako Den památky obětí komunistického režimu. Při příležitosti významného výročí vzdejme úctu všem obětem a aktivním odpůrcům komunistického režimu, všem lidem, kteří v těžkých dobách zůstali věrni ideálům demokracie a svobody.

Vykonstruovaný proces, na jehož konci byly mimo jiné vraždy Milady Horákové a tří dalších „odsouzených“ (Jana Buchala, Záviše Kalandry a Oldřicha Pecla) provázela teatrální propagandistická kampaň v tisku a v rozhlase, jak bylo v padesátých letech u inscenovaných soudních řízení s různými „třídními nepřáteli“ obvyklé. KSČ měla zásadní vliv na většinu masmédií už před únorem 1948. Po únorovém „vítězství“ všechny sdělovací prostředky nejen kontrolovala a cenzurovala, ale podle sovětského vzoru přímo řídila a úkolovala. Osvědčenými nástroji k ovládání společnosti se staly manipulace s informacemi, lži a zastrašování.

Během čtvrtečního pietního aktu jsme spolu s desítkami středoškoláků připomněli Miladu Horákovou a propagandistickou kulisu procesu, v němž byla postavena do role hlavní obžalované. „Několik desítek středoškoláků utvořilo na Karlově mostě „uličku“. Na její jedné straně viděli procházející lidé portréty a fotografie z různých období života Milady Horákové. Na druhé straně byly výstupy mediální kampaně spojené s procesem, fotografie ze soudní síně a příklady projevů zmanipulované veřejnosti. Celoživotní počínání pracovité, obětavé a statečné ženy se tak dostalo do kontrastu s nenávistnou propagandistickou mašinerií, která proces „ve jménu republiky a jejího lidu“ provázela."

 

Zdroj: Člověk v tísni