Dhanurvéda

03.05.2014 08:29

Je dílem Viśvámitry. Tato véda pojednává o vědě válčení. Arzenál rozděluje do čtyř tříd:

— Metací zbraně, střela, šíp. Patří sem výzbroj, která opustí ruku válečníka.
— Zbraně, které má válečník vždy u sebe, např. meč.
— Výzbroj, kterou může mít válečník jak u sebe, tak může opustit jeho ruku.
— Válečné stroje a mechanismy.

 

Každá zbraň má vlastní božství, jako např. Brahmá, Višnu, Paśupati, Agni, Varuna atd.

Existují čtyři třídy válečníků:

— pěchota neboli řadový válečník
— vozataj
— kavalerista
— válečník se slonem

 

První část Dhanurvédy se zabývá přísahou válečníka. V druhé části se dozvíme o způsobech předávání instrukcí a rozkazů. Třetí část pojednává o praktické části válčení, např. jak používat různé zbraně atd. Čtvrtá část se zabývá magickým pozadím, mantrami, a jakým způsobem uctívat určitá božstva zbraní.