Diagnóza

29.04.2012 14:39

TTM používá tři základní diagnostické metody:

Pozorování (tib. lTa ba – pozorovat, observovat) – posouzení formy a skladby těla pacienta, jeho kůže a smyslových orgánů, zvláštní důraz je kladen na charakter a vzhled jazyka a moči.

Vyšetření pohmatem (tib. Reg pa – dotýkat) – vyšetření pulsu a citlivých míst. Vyšetření pulsu je velmi důležitá diagnostická metoda používaná ve většině východních tradic medicíny. Je třeba zdůraznit, že způsob analýzy pulsu v tibetské medicíně se liší od jiných systémů.

Rozhovor (tib. Dri ba – ptát se)