Domácí menhiry

06.01.2016 05:40

 

Protože každý člověk nemá zahradu nebo dvorek, terasu či střechu plochou domu svého, je možné umístit na proměnu domácího aurického smogu, do interiéru nekterou ze 108 variant menhiru - lingamu, dle starověkých spisů indických bráhmanů, nebo utvořit sestavu z vybraných druhů devíti drahých kamenů (křišťálu, lapisu lazuli, karneolu, růženínu, nefritu, jaspisu, granátů, ametystu a růženínu), tak, aby se prostředí zasažené aurickým smogem nenávisti od sousedů, předků nebo z předchozích kultur, na jejichž místě, pohřebišti, svatyni, byl dům postaven, vyřešilo.

Tradice tohoto způsobu je velmi stará a sahá až do doby nejstaršího města po potopě světa, Jericha. Menhiry se stavěly pro mnoho účelů, jak uvnitř domů, tak mimo obydlí, do zahrady a k prostorům pracovišť, dnes bychom řekli firem.

Vybádal jsem již mnoho účelů stavění menhirů, vyjmenuji jen některé, protože by to vyžadovalo obsáhlou knihu.

  1. Spojení s ákášahem, zdrojem všech informací (Brahman Véd, Jahveh Bible a mnoho jiných názvů pro ákášah, pátý element dle těch či oněch tradic, kde sestáváme s menhiry).
  2. Menhir ochranného anděla (dévastambhah).
  3. Menhir spojený s mandalou za účelem vyladění rozvrácených biorytmů a životního zdraví, pro nalezení cesty k sobě a svého smyslu života.
  4. Menhir na řešení nevhodné astrální zóny v domě a ve firmě.
  5. Menhir uctění předků.
  6. Menhir nebo mandala pro ochranu před astrálními silami a útoky.
  7. Menhir pro odlehčení přetíženého podvědomí a obnovení lehkosti bytí.
  8. Menhir nebo mandala pro ochranu ordinace lékaře nebo pracoviště léčitele, či kohokoliv kdo prracuje s lidmi, před jejich působením.
  9. Menhir a kameny pro lepší spánek.
  10. Menhir a mandala k meditaci dle založení a zasvěcení hledajícího.

Devět drahých kamenů tvoří kruh, spirálu nebo směry do čtyř či šesti světových stran, podle toho co chceme řešit, kolem lingamu,menhiru, vadžry, která je umístěna uprostřed tohoto uskupení devítri druhů kamenů.
K tomu je nutno vytvořit mísu z keramiky jejíž barva odpovídá čtyřem elementům, tyrkysově modrá vzduchu, cihlově červená ohni, béžová matce zemi a jadeitově zelená moři.
Element misky se vybírá dle znamení a povahy člověka, si tento domácí menhir (grhja-stambha) objednal.
Uprostřed misky je vytvořena spirála, která je pravotočivá a může být bílé, červené nebo modré barvy. Počet jejich závitů je 21, podle toho,že jsou tři světy, podsvětí, země a nadsvětí, dvanáct znamení roku, pět ročních období v tropické védské Indii a Slunce jako vládce roku, času a běhu lidského života.
Menhir je oživen mantramy pěti elementů a postaven dle védského a kabalistického febg šuej, na sever nebo východ místnosti, která je aurickým smogem nejvíce postižena, nebo pod postel, kde se nedá spát.
Kameny devíti mocných účinků pak mohou být odebírány, dle toho, co neřešíme, nebo dalšími drahocennými nerosty doplňovány, dle toho, co chceme posílit. Třeba v případě spánku vyměníme ametysty za opály, pro posílení intuice za citríny, léčbu těžkých snů, záhnědy.
Protože člověk nemalou část života prospí, a ve spánku může jeho uvolněné astrální ego nevědomí nebo s vyššími jsoucny komunikující nadvědomí obdržet vidění, tušení, nápady a vnuknutí pro prodnikání, život, tvorbu, poznání a smysl života, je přesouvání postelí v ložnici nebo bytě, a vkládání takového objektu - svapnalinga pod postel nanejvýše žádoucí, uzdravující a posilující.
Egypťané, někdy vkládali na vrcholy svých réových obelisků zlaté disky s vloženými karneoly, libyjskými skly nebo granáty, aby procházející světlo Slunce skrze takový předmět učinilo zázrak a světlo ovlivnilo mysl, hormony a duševní nadání dětí a vybraných dospělých kněží (hierofantů), pro
posílení paměti, inteligence, nálady a naděje meditujících.
Toho v dnešní době dosahujeme meditací do mandal z drahých kamenů, kde barva a světlo (nevyvratitelné ani sebevětším skeptikem) a pránická energie známá védské civilizaci, meditujícímu poskytuje ochranu, zvýšení nálady, když trpí zimním nedostatkem světla nebo depresivními propady, dokonce se někdy stává, že se meditujícímu otevře brána do jiného světa.


Robert Neva