DRÁHA JATER J

17.04.2011 10:04

 

Obecná charakteristika: Jinová dráha probíhající vzestupně od nohy k hrudníku.

Orgány a okrsky pod jejím vlivem: postranní části trupu, játra, žlučník, pankreas, urogenitální orgány.

Patologické příznaky a onemocnění: nechutenství, zvracení, retence moči, enuréza, bolesti očí, kožní vyrážky, alergie, bolesti v hypogastriu, ischialgie, bolesti v průběhu dráhy.

maximální čas:   1 - 3 hodiny
element:            dřevo
povrchní tkáně: šlachy, svaly
nálady:              hněv

Dráha jater začíná na vnitřní straně posledního článku palce, pokračuje přes dorsum nohy před vnitřní kotník, odtud pokračuje 8 cunů nahoru nad mediální kotník, kříží dráhu sleziny a pokračuje po mediální straně kolena a stehna k pubické krajině. Zde se obtáčí kolem zevních genitálií a pokračuje do podbřišku. Pokračuje nahoru, obkružuje žaludek, vstupuje do jater a spojuje se se žlučníkem. Dále pokračuje přes bránici až do nazofaryngu a vstupuje do oka. Odtud se dostává na čelní krajinu. Na vertexu se spojuje se zadní střední dráhou.

Oční větev se vrací směrem k ústům. Jaterní větev jde z jater přes bránici do plic a napojuje se na dráhu plic.

Má 14 bodů:

 

 

J 1TA-TUN = da-dun
Nachází se 6 až 7 mm proximálně od zevní poloviny nehtového lože palce nohy.
Th: bolesti v kříži a v kyčli, chronická zácpa, chronická uretritida, diabetes mellitus, hypermenorrhoea, impotence.

J 2 SING-ŤIAN = sin-czjan
Nachází se půl cunu před metatarzofalangeálním skloubením l. a 2. prstce nohy.
Th: anémie, neuróza srdeční, žlučníková kolika a bolesti v duodenální krajině, chronická zácpa s dyspepsií, diabetes mellitus, stomatitis a paradentóza, poruchy spánku až chronická nespavost, hypermenorhoea, dětské křeče, noční pomočování, obrny svalů v obličeji.

J 3 TCHAJ-ČCHUNG = taj-čun
Nachází se 2 proporcionální cuny nad J 2, mezi l. a 2. kostí metatarzální.
Th: bolesti v kyčli a v kříži, bolesti hlavy na temeni, bolesti v podbřišku, při atonii dělohy, spasmy žaludku.

J 4 ČUNG-FENG = čžun-fen
Nachází se nad tuber ossis navicularis na vnitřním okraji šlachy m. tibialis anterior.
Th: bolesti v hlezenním kloubu, chronická uretritida a cystitida, podpora činnosti jater, ke zvýšení překrvení nohou.

J 5 LI-KOU = li-gou
Nachází se 5 cunů nad vnitřním kotníkem na zadním okraji tibie.
Th: poruchy menstruačního cyklu, retence moče, neuróza srdeční, žlučníková kolika a bolesti v duodenální krajině.

J 6 ČUNG-TU=čžun-bu
Nachází se 2 proporcionální, cuny nad bodem J 5.
Th: chronický revmatismus, chronická laryngitida spojená s chrapotem, bolesti v dolních končetinách.

J 7 SI-KUAN = si-guan
Nachází se na dolní a zadní ploše vnitřního kondylu tibie l cun od SS 9 nad-začátkem m. triceps surae.
Th: myositida, neuralgické bolesti v dolní končetině.

J 8 ČCHÜ-ČCHÜAN = cjuj-cjuan
Nachází se v úhlu mezi vnitřním okrajem tibie a mediálním kondylem tibie na vnitřním okraji plica poplitea při flektovaném koleně.
Th: spasmy v dutině břišní, nemoce močového měchýře, retence moče, nedokrevnost dělohy, dysmonorrhoea, horečnaté průjmy, místní bolesti.

J 9 JIN-PAO = in-bao
Nachází se 4 cuny kraniálněji nad mediálním epikondylem femoru mezi m. vastus medialis a m. sartorius.
Th: k posílení po infekční chorobě, při malárii, při celkové slabosti, při suché pleuritidě.

J 10 CU-WU-LI = czu-u-li
Nachází se l cun pod J 11 na vnitřní straně stehna.
Th: při celkové slabosti, při bolestech dolních končetin.

J 11 JIN-LIEN = in-ljan
Nachází se v centrální části genitofemorální rýhy l cun pod ní, laterálně od arteria femoralis.
Th: bolesti v kyčli, v oblasti šourku nebo velkých labií, místní bolestí i celkové v dolní končetině.

J 12 TI-NEJ = czi-maj
Nachází se 2,5 cunu vedle středu symfýzy přímo v ingvině.
Th: bolesti v krajině křížové, při bolestech v hypogastriu, při onemocněních orgánů malé pánve.
Raději se v této složité a poněkud i nepřehledné anatomické krajině akupunktura nedoporučuje, dává se přednost ignipunktuře (pozor na arteria femoralis!). Doporučuje se solux, lokálně centrovaná diatermie nebo klasické čínské požíhání po dobu 3 až 10 minut.

J 13 ČANG-MEN = čžan-men
Nachází se u volného okraje 11. žebra.
Th: bronchiální astma, vysoký krevní tlak zvláště esenciální hypertenze, neurotické bolesti v oblasti žaludku, anorexie, bolesti v žebrech a v bedrech známého původu.

J 14 ČCHI-MEN = ci.men
Nachází se v mdcl. čáře v 6. mezižeberním prostoru.
Th: žaludek-duodenum-žlučník-pankreas syndrom, vysilující kašel.