DRÁHA OBALU SRDCE OS

24.04.2011 09:56

 

(perikardu, oběhu a sexuality)

Obecná charakteristika: Jinová dráha probíhající sestupně od hrudníku k ruce.

Orgány a okrsky pod jejím vlivem; cévní a nervový systém, srdce, hrudník, žaludek, horní končetiny.

Patologické příznaky a onemocnění: podrážděnost, neklid, bolesti v hrudní a prekordiální krajině, angína pectoris, bolesti v oblasti břicha a malé pánve na podkladě poruch překrvení. Spasmy a kontraktury v oblasti horní končetiny. Bolesti v průběhu dráhy.

maximální čas:   19 - 21 hod.
element:            oheň
povrchní tkáně: artérie
nálady:              radost

Dráha perikardu vychází z perikardu a sestupuje přes bránici do břicha, kde je v úzkém kontaktu s horní, střední a dolní částí břišní dutiny. Hrudní větev jde po vnitřní straně hrudníku a na povrch vystupuje o prst vedle prsní bradavky. Probíhá dále v malé vzestupné linii mezi dráhou srdce a plic až k podpažní rýze. Zde ostře zahýbá na vnitřní stranu paže. Dále probíhá na vnitřní straně lokte a pokračuje na střed ruky a na vnitřní stranu koncového článku středního prstu.

Má 9 bodů:

 

 

OS 1 TCHIEN-ČCH = tjan-či
Nachází se l cun laterálně od mamily.
Th: myokarditida, chronická mastitida, snížená laktace, lymfadenitida v axilární a v pektorální krajině.

OS 2 TCHIEN-ČCHÜAN = tjan-cjuan
Nachází se 2 cuny pod předním okrajem plica axillaris na bříšku m. biceps brachii.
Th: singultus, bolesti v podžiučníkové a duodenální krajině, meteorismus, myokarditis, mezižeberní neuralgie, místní bolesti.

OS 3 ČCHÜ-CU = cjuj-cze
Nachází se v centru volární partie loketní jamky na ulnárním okraji šlachy m. biceps brachii v loketním ohybu.
Th: neurastenické bolesti u srdce, při bušení srdce, myokarditida, endokarditida, gastritida, průjem se zvracením, neuralgické a kloubní bolesti lokte a ramene.

OS 4 SI-MEN = si-men
Nachází se 5 cunů nad zápěstím zhruba v centrální části antebrachia mezi šlachami m. palmaris longus a m. flexor carpi radialis.
Th: při nezvladatelném krvácení z nosu, při místních zánětlivých procesech, dále v období i těžkého šoku, při apoplexii cerebri, neurastenickém syndromu, při krvácení do zažívacího traktu, při myokarditidě.

OS 5 TIEN-Š' = czjan-ši
Nachází se 3 cuny nad distální horizontální čárou volární části zápěstí v centru mezi šlachami m. palmaris longus a m. flexor carpi radialis.
Th: při kruté akutní bolesti během prokázaného infarktu myokardu, anxiózních stavech, při celkových křečích kdekoliv v těle, laryngitidě a chronickém chrapotu, gastritidě, endometritidě, dysmenorrhoei.

OS 6 NEJ-KUAN = nej-guan
Nachází se 2 cuny nad středem zápěstí pod bodem OS 5.
Th: při zvýšeném krevním tlaku, neutišitelném zvracení, celkovém neklidu, při nespavosti, při prudkých návalech krve do hlavy, myokarditidě, chronické hepatitidě, gastralgiích, při neuralgii ramenního kloubu a jeho okolí.

OS 7 TA-LING = da-lin
Uprostřed volární strany zápěstí ruky mezi šlachami m. palmaris longus a m. flexor carpi radialis.
Th: bolesti u srdce, myokarditida, stavy podrážděnosti, kruté cefalgie, v období šoku, žaludeční křeče nebo bolesti.

OS 8 LAO-KUNG = lao-gun
Nachází se v centru dlaně mezi hlavičkami 3. a 4. kosti záprstní.
Th: hypertenze, psychická astenie, zvl. deprese a melancholie, při bolestech svalů ruky i kloubů horní končetiny. Často je používán jako bod první pomoci při bezvědomí či kolapsu, při celkových křečovitých záchvatech, při zvracení těhotných, při neurotických potížích lokalizovaných do prekordia.

OS 9 ČUNG-ČCHUNG = čžun-čun
Nachází se uprostřed špičky prostředního prstu ruky asi 5 mm od konce nehtové ploténky.
Th: bod první pomoci v bezvědomí, při stavech neklidu, při nechutenství; snižuje návaly krve do hlavy, snižuje nejasné dlouhodobé teploty; myokarditida, neuróza srdeční.