DRÁHA SRDCE S

24.04.2011 09:55

 

Obecná charakteristika: Jinová dráha probíhající sestupně od hrudníku k ruce.

Orgány a okrsky pod jejím vlivem: srdce, hrudník, centrální nervový systém, horní končetiny.

Patologické příznaky a onemocnění: bolesti v srdeční krajině, žízeň a sucho v krku, depresivní stavy, bolesti v průběhu dráhy

maximální čas:    11 - 13 hod.
element:             oheň
povrchová tkáň: artérie
nálady:               radost

Dráha srdce začíná v srdci, prochází bránicí a vstupuje do tenkého střeva. Další větev obkružuje srdce, jde podél jícnu nahoru a končí v oku.

Původní dráha jde napříč srdcem a plícemi. Na povrch vystupuje pod podpažním záhybem na spodním okraji 3. žebra. Probíhá po vnitřní straně paže směrem k mediálnímu epikondylu, dále po ulnární straně předloktí až na ruku a končí na vnitřní straně posledního článku malíku, aby pak přešla přes TeS l do dráhy tenkého střeva.

Má celkem 9 bodů:

 

 

S 1 ŤI-ČCHÚAN = czi-cjuan
Nachází se v podpažní jamce přímo nad artérií (pozor!).
Th: ischemická choroba srdeční, stenokardie, místní bolesti, neuróza, neurastenické potíže, hysterie, bušení srdce, mezižeberní neuralgie, bolesti ramene i lopatky, perikarditida, dlouhodobé bolesti v oblasti hrudního koše.

S 2 ČCHING-LING = cin-lin
Nachází se 3 cuny nad loketním shybem na vnitřním okraji m. biceps brachii.
Th: bolesti hlavy, místní bolesti, mezižeberní neuralgie, při znecitlivělosti ramene a lopatky, při horečnatých chorobách, zejména při malárii.

S 3 ŠAO-CHAJ = šao-chaj
Nachází se při flektovaném předloktí na vnitřním okraji loketního ohybu asi 2 cm od mediálního epikondylu ulny.
Th: při bolestech hlavy, ischemické chorobě srdeční a stenokardii, bolestech na hrudníku, poruchách citlivosti na horní končetině, pleuritidách a zánětech plic, depresi a melancholii, při bolestech zubů, neuralgii trigeminu, při bolestech v oblasti loketního kloubu.

S 4 LING-TAO = lin-dao
Nachází se nad zápěstím na radiálním okraji šlachy m. flexor carpi ulnaris 1,5 cunu nad S 7.
Th: při bolestech v horní končetině, při nespavosti, obdobně jako u bodu 4.

S 5 TCHUNG-LI = tun-li
Nachází se cun nad S 7 voláme na ulnární straně zápěstí.
Th: palpitace, závratě, místní bolesti, bolesti hlavy, torpidní nespavost (požehováním).

S 6 JIN-CHUNG = in-si
Nachází se volárně v oblasti uhry 0,5 cunu nad S 7.
Th: při akutním infarktu myokardu, při tachykardii nejasné etiologie, při krvácení z nosu, při postupném ochabování svalů ruky, při bolestech v zápěstí, bolestech hlavy, při znecitlivělosti pokožky ruky, při dlouhodobé torpidní nespavosti (přednost dáváme požehování!).

S 7 ŠEN-MEN = šen-men
Nachází se na zápěstí na radiálním okraji šlachy m. flexor carpi ulnaris.
Th: Je to nejdůležitější bod pro duševní choroby, zejména pro léčbu depresí. Při tachykardii a ischemické chorobě srdeční, při záchvatech celkových křečí, při poruchách spánku, zvl. chronické nespavosti.

S 8 ŠAO-FU = šao-fu
Nachází se mezi 4. a 5. kostí záprstní, proximálně od jejich hlaviček.
Th: při bušení srdce, při bolestech ve svalech ruky, při neuralgických bolestech v mezižebřích.

S 9 ŠAO-ČCHUNG = šao-čun
Nachází se 3 až 4 mm proximálně od radiálního nehtu malíku.
Th: jde o často používaný bod při první pomoci při bezvědomí nebo kolapsu, při bolestech v oblasti prekordia, při poruchách spánku. Dále jej lze indikovat při pleuritidě, laryngitidě, při tachykardii, při neuralgii nervů v oblasti hrudi, při celkové slabosti; možno jej použít při celkové anestézii.