DRÁHA TENKÉHO STŘEVA TeS

23.04.2011 09:59

 

Obecná charakteristika: Jangová dráha probíhající vzestupně od ruky k hlavě.

Orgány a okrsky pod jejím vlivem: hlava, hrdlo, šíje, záda, horní končetiny.

Patologické příznaky a onemocnění: bolesti v dutině ústní - zubů a horní čelisti, bolesti v krku, bolesti šíje a hlavy, otoky na hlavě, neurastenie, závratě a hučení v uších, revmatické onemocnění horních končetin

maximální čas:    13 - 15 hod.
element:             oheň
povrchová tkán: artérie
nálady:               radost

Dráha tenkého střeva začíná na ulnární straně špičky malíku, postupuje po ulnární straně dlaně k zápěstí kolem proc. styloid. ulnae, kde mění směr a míří na vnitřní loket, dále pak po zadní straně paže až k lopatce, kolem níž tvoří trojúhelníkové uspořádání a přechází na boční krční partii. Probíhá po okraji dolní čelisti a stoupá po tváři k jařmové kosti. Od svého 14. bodu na rameni vytváří větev jdoucí do fossa supraclavicularis a vcházející do srdce. Odtud sestupuje podél jícnu, směřuje k žaludku a vstupuje do tenkého střeva.

Poslední část dráhy na obličeji se táhne od jařmové kosu až ke středu ušních lalůčků. Od 18. bodu dráhy tenkého střeva jde sekundární dráha k l. bodu dráhy močového měchýře.

Má celkem 19 bodů:

 

 

TeS 1 ŠAO-CE = šao-cze
Nachází se 3 až 4 mm proximálně od ulnárního konce malíku.
Th: bod první pomoci při bezvědomí nebo těžkém kolapsu, při bolestech hlavy, hypogalaktii, mastitidě, chronické tonzilitidě, při kašli suchého charakteru, při neuralgických bolestech v ruce.

TeS 2 ČCHIEN-KU = cjan-gu
Nachází se ulnárně a distálně od metakarpofalangeálního kloubu malíku.
Th: bolesti v zátylí, při faryngitidě, při bolestech v ramennou, šumění v uších, alergické rýmě, úporném zvracení, hypogalaktii.

TeS 3 CHOU-SI = chou-si
Nachází se proximálně od hlavičky pátého metakarpu.
Th: hysterie, třes rukou, nosní krvácení, bolesti šíjových svalů.

TeS 4 WAN-KU = van-gu
Nachází se v jamce mezi bází pátého metakarpu a kostí karpální.
Th: chronické jaterní choroby, kruté bolesti hlavy, bolesti ve svalech ramennou, při neutišitelném zvracení.

TeS 5 JANG-KU =-jan-gu
Nachází se v jamce mezi processus styloideus ulnae a os triangularis.
Th: šelesty ušní, nedoslýchavost, místní bolesti, paradentóza, křeče svalstva u dětí, hysterie, točení hlavy.

TeS 6 JANG-LAO = jan-ljao
Nachází se v jamce, která vznikne, je-li ruka dlaní přitisknuta k hrudi, mediálně od processus styloideus ulnae.
Th: oční choroby, hyperémie končetin, bolesti v kloubech rukou.

TeS 7 Č-ČENG = čži-čžen
Nachází se 5 cunů nad zápěstím na čáře mezi bodem TeS 5 až TeS 8.
Th: těžká neuróza a neurastenické stavy i fóbie, bolesti v šíjovém svalstvu a při ohýbání prstů rukou.

TeS 8 SIAO-CHAJ = sjao-chaj
Nachází se při flektovaném předloktí přímo nad sulcus nervi ulnaris.
Th: bolesti zubů, šelesty v uších, bolestí v rameni, při gingivitidě, paradentóze, při počínající žlučníkové kolice.

TeS 9 ŤIEN-ČEN = czjan-čžen
Nachází se l cun nad kožním záhybem axily při addukované paži.
Th: cefalgie, bolesti v ruce a v rameni, nedoslýchavost až hluchota, šumění v uších.

TeS 10 NAO-JÜ = nao-šu
Nachází se v jamce za zadním okrajem akromia.
Th: revmatická artritida ramene, periarthritis humeroscapularis, neuralgické bolesti v lopatce, furunkulóza v oblasti ramene a krku.

TeS 11 TCHIEN-CUNG = tjan-czun
Nachází se v centru infraskapulární jamky jako vrchol stejnostranného trojúhelníku TeS 9 - TeS 10 - TeS 11.
Th: neuralgie a kontraktury svalstva v oblasti lopatky.

TeS 12 PING-FENG = bin-fen
Nachází se v centru fossa suprascapul. přímo nad TeS 11.
Th: neuralgie a kontraktury svalstva lopatky.

TeS 13 ČCHU-JUAN = cjuj-juan
Nachází se na mediálním okraji fossa suprascapularis, uprostřed mezi TeS 10 a proc. spinosus 2. hrudního obratle.
Th: záducha, neuralgie ramene, bolesti v lokti.

TeS 14 ŤIEN-WAJ-JÜ = czjan-vaj-šu
Nachází se 3 cuny laterálně od štěrbiny mezi trny Th l a Th 2.
Th: pomocná léčba při pneumonii a bronchopneumonii, při suché chronické pleuritidě, při hypotonii, při neuralgických bolestech ramene, při neurastenii a depresi.

TeS 15 ŤIEN-ČUNG-JÜ = szjan-čžun-šu
Nachází se 2 cuny laterálně od trnu C 7.
Th: chronické bronchitidy s vykašláváním, bronchiální astma, neuralgie v oblasti šíje, nesoustředění se a deprese.

TeS 16 TCHIEN-ČCHUANG = tjan-čuan
Nachází se na dolním okraji m. sternocleidomastoideus 1/2 cunu za TS 18.
Th: záněty v oblasti ramene, bolesti svalů ramene, mezižeberní neuralgie, asthma bronchiale, hučení v uších, paradentóza, hluchota.

TeS 17 TCHIEN-ŽUNG = tjan-žun
Nachází se za úhlem čelisti před úponem musculus sternocleidomastoideus.
Th: suchá pleuritida, mezižeberní neuralgie, asthma bronchiale, bolesti v šíji, šumění v uších, nahluchlost a hluchota, křeče v ramenním svalstvu, paradentóza, furunkly v oblasti šíje, ekzém v záhlaví a lupénka.

TeS 18 ČCHUAN-LIAO = cjuan-ljao
Nachází se pod nejkaudálnějším okrajem os zygomaticum, přímo pod zevním koutkem očním.
Th: paréza lícního nervu, otoky tváře, tiky či křeče svalstva v obličeji, při onemocnění pokožky tváře, bolesti dásní a zubů.

TeS 19 TCHING-KUNG = tin-gun
Nachází se na dorzálním konci os zygomaticum v centru před tragem a mandibulárním kloubem při lehce otevřených ústech.
Th: šumění v uších, hluchota a nahluchlost, při chraptění a chronické laryngitidě, při zánětech v oblasti zevního ucha.