DRÁHA TŘÍ OHŘÍVAČŮ TO

10.04.2011 10:06

 

Obecná charakteristika: Jangová dráha, probíhající vzestupně od ruky k hlavě.

Orgány a okrsky pod jejím vlivem: uši, oči, postranní části hrudníku, lokty, ramena.

Patologické příznaky a onemocnění: nemoci ušní, nosní, zubní, poruchy krevního oběhu, vysoký krevní tlak, otoky v obličeji, poruchy nervové a poruchy dýchání, ovlivnění příjmu potravy a jejího zpracování, ovlivnění tvorby a vyměšování moče, enuréza, dysurie, otoky, ovlivnění činnosti pohlavních žláz, abdominální distenze, bolesti kloubů horní končetiny, bolesti revmatického a neuralgického charakteru, bolesti v průběhu dráhy.

maximální čas:   21 - 23 hod.
element:            oheň
povrchní tkáně: artérie
nálady:              radost

Dráha tří ohřívačů začíná na ulnární straně špičky prsteníku; probíhá mezi 4. a 5. metakarpem po dorzální straně zápěstí, dále po dorzální straně předloktí mezi radiem a ulnou, přes olecranon, pokračuje po paži a pokračuje na rameno. V ramenní oblasti se kříží s dráhou žlučníku a jde podél fossa supraclavicularis do hrudníku, kde se spojuje s perikardem a'pak pokračuje přímo kaudálně do břicha, kde má vztahy k horní, střední a dolní dutině břišní. Hrudní větev pokračuje z hrudníku směrem nahoru do fossa supraclavicularis a odtud po krku, dále obkružuje ušní boltec a jde do infraorbitální krajiny. Ušní větev, začínající v retroaurikulámí krajině, vstupuje do ucha, kříží shora uvedenou větev a dosahuje zevního očního koutku, kde se pojí s dráhou žlučového měchýře.

Má celkem 23 bodů:

 

 

TO l KUNG-ČCHUNG = guan-čun
Nachází se asi 4 mm proximálně od ulnárního okraje nehtu čtvrtého prstu, dorzálně.
Th: bod první pomoci při bezvědomí či šoku, bolesti hlavy, nedoslýchavost i hluchota, dyspepsie spojená s úporným zvracením, při dlouhodobém nechutenství ke zvýšeni apetitu, neuralgie v ruce.

TO 2 JIE-MEN = e-men
Nachází se distálně před metakarpofalangeálním skloubením 4. a 5. prstu ruky.
Th: bolesti hlavy, záněty spojivek chronického charakteru, nedoslýchavost, místní bolesti, točení hlavy na podkladě anémie, šumění v uších, třes a ochabování svalstva rukou.

TO 3 ČUNG-ČU = žum-čžu
Nachází se proximálně od metakarpofalangeálního skloubení 4. a 5. prstu ruky.
Th: bolesti hlavy, choroby očí, nedoslýchavost až hluchota, chrapot a chronická laryngitida, neuralgické a revmatické bolesti v rukou, zvláště bolesti vznikající při uchopeni prsty ruky.

TO 4 JANG-ČCH'= jan-či
Nachází se nad ulnokarpálním skloubením nad zápěstím na ulnárním okraji šlachy m. extensor digitórum communis.
Th: celkový blahodárný ionizační účinek, při nedoslýchavosti, chronická tonzilitida a hypertrofie mandlí, artritida zápěstního kloubu, revmatické bolesti, diabetes mellitus, posílení při chřipce a horečnatých nemocích.

TO 5 WAJ-KUAN = vaj-guan
Nachází se 2 cuny kraniálněji než bod TO 4 nad zápěstím uprostřed mezi kosti loketní a vřetenní.
Th: hlavní bod při nedoslýchavosti, šelestech v uších, při bolestech hlavy, při posílení organismu, při vyčerpání i v období infekční choroby (chřipky), očních chorobách, při chronické nespavosti.

TO 6 Č-KOU= čži-gou
Nachází se l cun kraniálněji ve střední čáře nad bodem TO 5.
Th: bolestivé afekce v oblasti hrudníku, pleuritida, bronchopneumonie, žaludeční obtíže, průjem, zvracení, myokarditida, zácpa, neuralgie, ruky a v mezižebří.

TO 7 CHUEJ-CUNG = chuej-czun
Nachází se l palec ulnárně od bodu TO 6 na stejné vertikální úrovni na radiálním okraji ulny.
Th: nedoslýchavost, záněty a ekzémy v okolí ušního boltce, celkové křeče, žlučníková kolika, neuralgie ve svalech ruky, třes rukou.

TO 8 SAN-JANG-LUO = san-jan-lo
Nachází se l cun nad TO 6 proximálně od zápěstí uprostřed mezi kostí loketní a vřetenní.
Th: nedoslýchavost, místní bolest, bolest zubů v obou čelistech, neuralgie, atrofické pochody ve svalstvu ruky.

TO 9 S'-TU=sy-du
Nachází se 5 cunů distálně od konce olekranonu mezi kostí loketní a vřetenní.
Th: místní bolesti, nedoslýchavost až hluchoněmost, bolesti zubů v mandibule, chrapot a laryngitida, třes prstů rukou, počínající nefritická onemocnění.

TO 10 TCHIEN-ŤING = tjan-czin
Nachází se při natažené ruce přímo nad koncem olekranonu.
Th: laryngitida, bronchitis chronica, tonsillitis et faryngitis chronica, nedoslýchavost až hluchota, nemoce oka.

TO 11 ČCHING-LENG-JÜAN = cin-len-juan
Nachází se proximálně nad olekranonem l cun nad TO 10.
Th: při bolestech a ochabování svalstva ramene.

TO 12 SIAO-LUE = sjao-le
Nachází se dorzálně nad olekranonem uprostřed mezi TO 11 a TO 13.
Th: bolesti hlavy, výborná prevence před opakovanými epileptickými záchvaty, při celkových bolestech chronického revmatismu.

TO 13 NAO-CHUEJ = nao-chuej
Nachází se 3 cuny pod bodem TO 14 na zadním okraji m. deltoideus ve střední ose brachia.
Th: křečové stavy a bolesti v oblasti svalů ramene, myositidě zatýlního svalstva.

TO 14 ŤIEN-LIAO = czjan-ljao
Nachází se u dorzální partie hlavice numeru při úponu m. triceps brachii.
Th: mezižeberní neuralgie, suchá pleuritida, paréza svalů v oblasti ramene a lopatky.

TO 15 TCHIEN-LIAO = tjan-ljao
Nachází se na nejvyšším bodu ramene v prodloužení medioklavikulámí čáry.
Th: chronická laryngitida, šumění v uších, hluchota, překrvení a chronické záněty spojivek, otoky tváře, při prochlazení zádového, šijního a lopatkového svalstva, při zánětech a záškubech ve svalstvech v oblasti lopatky, neuralgické bolesti v této oblasti.

TO 16 TCHIEN-LOU = tjan-ju
Nachází se pod processus mastoideus a za ním na zadním okraji m. sternocleidomastoideus v úrovni úhlu dolní čelisti.
Th; chronická laryngitida, šumění v uších, hluchota, překrvení a chronické záněty spojivek, otoky tváře, při prochlazení zádového, šíjního a lopatkového svalstva, při zánětech a záškubech ve svalstvech v oblasti lopatky, neuralgické bolesti v této oblasti.

TO 17 I-FENG = i-fen
Nachází se za ušním lalůčkem v jamce mezi úhlem dolní čelisti a proc. mastoideus.
Th: hluchota a hluchoněmost, tinnitus, obrny svalů obličeje, stomatitida.

TO 18 ČCH-MAJ = si-maj
Nachází se za uchem nad proc. mastoideus, na rozhraní dolní a střední třetiny oblouku mezi TO 20 a TO 17 (proc. mastoideus a nejvyšší bod ušního boltce).
Th: ušní nemoci, tinnitus, bolesti hlavy, křeče, zvracení.

TO 19 LU-SI = lu-si
Nachází se na stejném oblouku na rozhraní horní a střední třetiny (l cun nad TO 18).
Th: tinnitus, zvracení, zánět středouší.

TO 20 ŤIAN-SUN = czjao-sun
Nachází se přímo za nejvyšším bodem ušního boltce na hranici růstu vlasů.
Th: ušní nemoci, bolesti hlavy.

TO 21 ER-MEN = er-men
Nachází se před horním okrajem úponu ušního boltce.
Th: nemoci ušní, tinnitus, nahluchlost, bolesti v oblasti zubů horní čelisti.

TO 22 ER-CHE-LIAO = zche-ljao
Nachází se poněkud dopředu a nad bodem TO 21 nad art. temporalis superficialis.
Th: ušní a nosní nemoci, tik víček, paréza facialisu.

TO 23 SI-ZHU-KONG = sy-čžu-kun
Nachází se v jamce na zevním okraji obočí.
Th: bolesti hlavy, nemoci očí.