DRÁHA ŽALUDKU Ž

16.04.2011 10:07

 

Obecná charakteristika: Jangová dráha, probíhající sestupně od hlavy k noze.

Orgány a okrsky pod jejím vlivem: hlava, tváře, ústa, zuby, hrdlo, žaludek a střeva, dolní končetiny

Patologické příznaky a onemocnění: onemocnění hlavy, horních cest dýchacích, bolesti v krku, epistaxe, bolesti břišních útrob, edémy, zvracení, choroby močových cest, horečnatá onemocnění, bolesti v průběhu dráhy

maximální čas:    7 - 9 hod.
element:              země
povrchová tkáň: měkké vazivo, podkoží
nálady:               starost

Dráha žaludku začíná laterálně od ala naši, potom vystupuje ke kořeni nosu, setkávajíc se s drahou močového měchýře. Sestupuje po laterální straně nosu a vstupuje do horní čelisti. Pokračuje kolem úst a setkává se s přední střední dráhou (PS 24). Dále podle úhlu čelistí jde před uchem a setkává se s dráhou žlučníku. Pokračuje až k přední vlasové hranici.
Obličejová větev jde dolů podél hrdla do fossa supraclavicularis a prochází bránicí, aby vstoupila do žaludku a spojila se se slezinou.
Hlavní dráha běží přímo dolů z fossa supraclavicularis v mamilámí linii, dostává se mediálně a sestupuje k pupeční krajině, kde vstupuje do dolní části břicha (Z 30).
Žaludeční větev, začínající z pyloru, sestupuje po břiše, přední straně stehna, po anterolaterální straně tibie přímo na dorsum nohy, kde končí na laterální straně posledního článku 2. prstce.
Tibiální větev vystupuje z Z 36 a končí na laterální straně prostředního prstce. Větev z (torsa nohy (Z 42) končí na mediální straně palce (SS l), kde se pojí s dráhou sleziny.

Má 45 bodů:

 

 

Ž 1 ČCHEN-ČCHI = čen-ci
Nachází se na středu dolního okraje orbity asi 5 mm od dolního víčka ve střední myšlené linii skrze pupilu.
Th: chronická konjunktivitida, nadměrné slzení oka, třes či záškuby víček, glaukom, oční choroby.

Ž 2 S-PAJ = sy-bai
Nachází se l cun pod středem dolního okraje orbity při ústí II. větve nervu trigeminu
Th: neuralgie II. větve trigeminu, bolesti hlavy, koktavost, chronická rýma, svědění oka a obličeje.

Ž 3 TÜ-LIAO = czu-ljao
Nachází se přímo pod bodem 2 2 v úrovni dolního konce nosního křídla lateralně o nazolabiální rýhy.Th; poruchy n. facialis, epistaxe, bolesti zubů, bolesti rtů.

Ž 4 TI-CCHANG = di-can
Nachází se 0,4 cunu lateralně od ústního koutku naproti premolárům.
Th: neuralgie trigeminu, anestézie tváře, paréza lícního nervu, nadměrné slinění, koktavost.

Ž 5 TA-JING = da-in
Nachází se v dorzálních 2/3 na myšlené spojnici mezi nejkaudálnější partií brady a kaudální části ušního boltce, neboli l cm pod zubem moudrosti v jeho střední vertikále.
Th: bolesti v oblasti dolní čelisti, zejména zubů, bolesti obřadů krční páteře a v záhlaví, neuralgie trigeminu, paradentóza, bolestivá parotitida, otoky tváře, kontraktury a tiky v očních svalech a ve žvýkacím svalstvu.

Ž 6 ŤIA-ČCHE = czja-če
Nachází se před úhlem dolní čelisti v místě, kde je hmatná artérie.
Th: při bolestech a křečích svalstva v oblasti šíje a záhlaví, při bolestech žvýkacích svalů, při bolestech zubů v dolní čelisti, při paradentóze a bolestivých gingivitidách a stomatitidách, při neuralgii nervu trigeminu — jeho III. a II. větve, při chrapotu a změnách hlasu, při chronické laryngitidě, migréně a bolestech hlavy.

Ž 7 SIA-KUAN = sja-guan
Nachází se na dorzálním konci os zygomaticum, v centru nad nejvíce vystupujícím místem.
Th: zubní nemoce, zvláště bolesti zubů, záněty v oblasti sinusu Heimori, neuralgie trigeminu, šumění v uších, záněty pokožky tváře, neurastenický syndrom, morbus Meniéri.

Ž 8 TCHOU-WEJ = tou-vej
Nachází se půl cunu nad přední hranicí růstu vlasů, 4 a půl cunu laterálně od střední čary.
Th: návaly krve do hlavy, hemikrame = migréna, chronické konjunktividdy, paréza lícního nervu, neuralgie trigeminu.

Ž 9 ŽEN-JING = žen-in
Nachází se v úrovni horního okraje štítné chrupavky při ventrálním okraji musculus sternocleidomastoideus.
Th: bronchiální astma, chronické bronchitidy s vykašláváním, chrapot, nemoce horního dýchacího traktu.

Ž 10 ŠUEJ-TCHU = šuj-tu
Nachází se ve výši nejventrálněji vystupujícího bodu tyreoidní chrupavky, avšak laterálně na ventrálním okraji musculus sternocleidomastoideus.Th: chronické i subakutní bronchitidy, bronchiální astma, chronická laryngitida, chrapot, recidivující tonzilitida, při nemocech horních dýchacích cest.

Ž 11 ČCHI-ŠE = ci-še
Nachází se na protínajícím bodě mezi klavikulou a ventrální partií musculus sternocleidomastoideus pod bodem Ž 9.
Th; bronchiální astma, chronické bronchitidy a laryngitidy, při křečích bránice - škytavka, ke zvýšení chuti k jídlu.

Ž 12 ČCHUE-PCHEN = cjue-pen
Nachází se v nadklíční jamce v medioklavikulámí čáře.
Th: mezižeberní neuralgie, suchá pleuritida, bronchitis.

Ž 13 ČCHI-CHU = ci-chu
Nachází se pod středem klavikuly.
Th: chronická recidivující i akutní bronchitida, suchá pleuritida, asthma bronchiale, koktavost, bolesti v mezižebří.

Ž 14 KCHU-FANG = ku-fan
Nachází se v prvním mezižebří na medioklavikulámí čáře ve výši PS 20.
Th: chronické záněty dýchacích cest, suchá pleuritida, asthma bronchiale.

Ž 15 WU-I=u-i
Nachází se ve druhém mezižebří na medioklavikulámí čáře.
Th: kašel, vykašlávání krve z plic, suchá pleuritida.

Ž 16 JING-ČCHUANG = in-čuan
Nachází se ve 3. mezižebří na medioklavikulámí čáře.
Th: suchá pleuritida, místní obtíže a bolesti.

Ž 17 ŽU-ČUNG = žu-čžun
Nachází se v oblasti čtvrtého mezižebří v centru mamily.
Th: při zánětech prsní žlázy, při nedostatku mléka.
Akupunktura ani ignipunktura se neprovádí. Slouží jen k určení vzdálenosti mezi oběma bradavkami (8 prop. cunů).

Ž 18 ŽU-KEN = žu-gen
Nachází se v pátém mezižebří na medioklavikulámí čáře.
Th: chronická mastitida, snížená laktace, suchý kašel, chronická bronchitida s vykašláváním, mezižeberní neuralgie, místní bolesti.

Ž 19 PU-ŽUNK = bu-žun
Nachází se 6 cunů nad pupkem, 2 cuny laterálně od PS 14.
Th: bolesti žaludku, interkostální neuralgie.

Ž 20 ČCHENG-MEN = čen-men
Nachází se 5 cunů nad pupkem, 2 cuny laterálně od PS 13.
Th: suchý kašel, chronická alergická rýma, alergický průjem, meteorismus, počínající pneumonie a bronchopneumonie, mezižeberní neuralgie.

Ž 21 LIANG-MEN = ljan-men
Nachází se na úrovni bodu PS 12, 4 cuny nad pupkem.
Th: chronická gastritida, spasmy žaludku, chronická obstipace, průjmy, meteorismus.

Ž 22 KUAN-MEN = guan-men
Nachází se 2 cuny laterálně od bodu PS 11, 3 cuny nad pupkem.
Th: chronická gastritida, při vředové chorobě, chronická kolitida, spasmy žaludku, průjmy, bolestivé stavy v kříži, ascites, poruchy mikce.

Ž 23 TCHAJ-I = taj-i
Nachází se 2 cuny laterálně od bodu PS 10, 2 cuny nad pupkem.
Th: vředová choroba, při žaludečních obtížích, místní obtíže.

Ž 24 CHUA-ŽOU-MEN = chua-žou-men
Nachází se l cun nad pupkem na úrovni bodu PS 9 2 cuny laterálně.
Th: akutní i chronická glositida, otoky v oblasti jazyka, dysmenorrhoea, psychická rozrušení a deprese, prevence epileptických záchvatů.

Ž 25 TCHIEN-ŠU = tjan-šu
Nachází se 2 cuny laterálně od pupku.
Th: chronická gastritida, chronická a recidivujíci kolitida, colitis ulcerosa, neoblomný průjem, chronická zácpa, endometritis, chronická bolestivá adnexitis, bolestivá prostatitida, dysmenorrhoea, pro vypečení zejména výborné při malárii, k celkovému posílení organismu.
Jde o velmi užívaný bod v akupunktuře.

Ž 26 WAJ-LING = vaj-lin
Nachází se l cun pod pupkem, 2 cuny laterálně od PS 7.
Th: peritonitida diagnostikovaná chirurgem, zánět žlučníku, bolesti svalstva přední stěny břišní.

Ž 27 TA-U-TÜ = da-czjuj
Nachází se 2 cuny pod pupkem, 2 cuny laterálně od PS 5.
Th: bolesti v křížové krajině, místní bolesti, cholecystopatie, chronická obstipace, nespavost, celková slabost.

Ž 28 ŠUEJ-TAO = šuj-dao
Nachází se 3 cuny pod pupkem, 2 cuny laterálně od PS 4.
Th: chronická bolestivá orchitis, chronická epididimitis, endometritis, bolestivá salfingitis a adnexitis, dysmenorrhoea, poruchy mikce, bolestivé hemeroidy, žlučníková kolika.

Ž 29 KUEJ-LAJ = gui-laj
Nachází se jeden proporcionální cun nad symfýzou, 2 cuny laterálně od jejího středu.
Th: při torpidních zánětech nadvarlat - příušnice, meteorismus, pohlavní slabost, zejména impotence u mužů, u žen slabá menstruace až amenorrhoea, bolestivé hemeroidy, poruchy mikce, onemocněni orgánů malé pánve.

Ž 30 ČCHI-ČCHUNG = ci-čun
Nachází se těsně nad horním okrajem symfýzy 2 cuny laterálně od jejího středu.
Th: při onemocněních orgánů malé pánve, chronické orchitidě, pohlavní slabosti a impotenci, menstruačních potížích, místních bolestech.

Ž 31 PI-KUAN = bi-guan
Nachází se v jamce pod začátkem m. sartorius ve výši trochanteru.
Th: bolesti v kyčli a v sakrální krajině, obrna a atrotie svalů dolní končetiny, místní svalové i kloubové bolesti.

Ž 32 FU-TCHU = fu-tu
Nachází se 6 cunů nad horním okrajem čéšky, nad středem m. vastus femoris.
Th: bolesti hlavy, bolesti svalů nohou, endometritis.

Ž 33 JIN-Š=in-ši
Nachází se 3 proporcionální cuny nad horním zevním okrajem čéšky, na čáře mezi jejím horním okrajem a bodem Ž 32.
Th: bolesti v kyčelním kloubu a ve stehně, bolesti v břiše, diabetes mellitus.

Ž 34 LIANG-ČCHIOU = ljan-cju
Nachází se 2 cuny nad předním okrajem čéšky.
Th: bolesti v kříži, v koleni, v inguině, mastitida.

Ž 35 TU-PI=du-bi
Nachází se při flektovaném koleni v jamce na zevním dolním okraji pately.
Th: chronický revmatismus a bolesti v celém těle, bolesti v kolenním kloubu, zvl. při menisku, při ochabování svalstva a jeho síly na dolních končetinách.

Ž 36 CU-SAN-LI = czu-san-li
Nachází se 3 proporcionální cuny pod dolním okrajem pately o šíři jednoho prstu laterálně od crista tibiae.
Jde o jeden z nejdůležitějších a nejvíce užívaných bodů jak při akupunktuře, tak i při ignipunktuře.
Th: nejčastěji je indikován při chorobách zažívacího traktu, zvláště žaludku, paralytickém ileu, při anorexii, při bolestech a točení hlavy, při bolestech a svěděni v oblasti konečníku, při mastitidách, celkově při astenii k ionizaci, jako součásti první pomoci při kolapsu, šoku nebo bezvědomí.
Ignipunktury se používá při spasmech žaludku a k podpoře činnosti trávicích orgánů.

Ž 37 ŠANG-TÜ-SÜ = šan-czjuj-sjuj
Nachází se 6 cunů pod Ž 35 v kraniální čtvrtině tibie, l cm laterálně od crista tibiae.
Th: nedokrevnost mozku, bolesti v oblasti bederní a křížové krajiny, při colitis ulcerosa, při dlouhodobé anorexii, při ochabování porodních sil, místní bolesti nohou.

Ž 38 TCHIAO-KOU = tjao-kou
Nachází se 8 cunů pod kolenem, 2 cuny pod Ž 37.
Th; chronický revmatismus, chronická tonzilitida, bolesti a ochabování svalstva dolní končetiny, ovlivňuje metabolické choroby (nemoc beri-beri).

Ž 39 SlA-TÜ-SÜ= sja-czjuj-sjuj
Nachází se v centrální části tibie 3 cuny přímo pod Ž 37.
Th: chronická bronchitida, chronická tonzilitida, anorexie, nedokrevnost mozku a opakované kolapsové stavy.

Ž 40 FENG-LUNG = fen-lun
Nachází se 8 cunů pod kolenem, l prst laterálně od Ž 38.
Th: chronická bronchitida, suchá pleuritida, chronická hepatitida, zácpa na funkčním podkladě, obtížné močení pro stažení sfinkterů, při bolestech hlavy a bolestech a ochabování v dolních končetinách.

Ž 41 ŤIE-SI = cze-si
Nachází se ve výši zevního kotníku mezi šlachami m. extensor digitorum longus a ext. hallucis longus.
Th: bolesti hlavy, otoky obličeje, chronický revmatismus, chronická neovladatelná zácpa, bolesti v oblasti hlezenního kloubu.

Ž 42 ČCHUNG-JANG = čun-jan
Nachází se na nejvyšším bodě hřbetu nohy nad arteria dorsalis pedis.
Th: zubní bolestí, paradentóza, počínající epilepsie.

Ž 43 SIAN-KU = sjan-gu
Nachází se v jamce mezi bází 2. a 3. metatarsu.
Th: meteorismus, hyperémie konjunktivy, při nočním pocení, při místních i celkových bolestech v noze.

Ž 44 NAJ-TCHING = nej-tinNachází se mezi základními články 2. a 3. prstce nohy.
Th: při spasmu hrtanu a epigiotis, při otocích tváří a víček, při horečnatých a potivých stavech (malárie), v kombinaci s dalšími body k odstranění bolesti zubů při jejich extrakci, místní bolesti.

Ž 45 LI-TUEJ = li-duj
Nachází se 3 až 4 mm proximálně od zevního a dolního okraje nehtu 2. prstce.
Th: nedokrevnost mozku, gingivitida a paradentóza, chronická tonzilitida, poruchy spánku, dyspepsie, stavy po hepatitidě, počínající ascites, otoky kdekoliv po těle, zvlaště na nohou, místní bolesti v noze.