Drahocenné zrcadlo Samádhi

29.06.2013 11:56

Mistr Tósan (807-869)


Taková je svrchovaná Dharma, Buddha a Mistrové odkazu o ní nemluvili. Ale vy ji teď můžete získat. Tak Vás prosím, ochraňujte ji.

Sníh se hromadí na stříbrném podnose; měsíční světlo halí bílou volavku. Jsou si blízcí, ovšem ještě ne totožní. Jsou úzce propojeni, ale každý rozumí své pozici.

Naše vědomí nezná jazyka; naskytne-li se příležitost, musíme za ní jít.

Zatemněni slovy, padáte do propasti. Rozcházejíce se se slovy, dojdete do slepé uličky pochybností.
Jít proti nebo se spojit, ani jedno, ani druhé nemá cenu. Je to jako ohnivá koule.

Vyjádříte-li se květnatým jazykem, stane se to poskvrnou.
Půlnoc je skutečným světlem, ranní rozbřesk není jasný.
Ta věta se stává pravidlem hmoty, použijete-li ji, můžete vykořenit všechno utrpení a těžkosti.
I když to je nevědomé, není to beze slov.

Jako když díváte do zrcadla, forma a její odraz se vzájemně pozorují. Vy nejste odrazem a odraz je vámi.

Jako novorozenci ve světě: mají pět aspektů, neodcházejí, nepřicházejí, neobjevují se, nesetrvávají, mluví jen baba wawa…nakonec nemohou dostat to, co chtějí, neboť jejich řeč ještě není správná.
Šest linií hexagramu dvojitého ohně /Li/ se proplétá. Přesto příčina vytvoření tří vyplývá z pěti. Jako pět chutí rostliny shisso. Jako diamantové žezlo (vajra).

Když se rovné a šikmé spojí a sevřou (jako nohy v lotosu), otázka a odpověď se mísí.
Je to důvěrné počátku a blízké Cestě.

Je-li to smíšeno, štěstí je zde. Ale nesmíme udělat žádnou chybu.
Jeto bez poskvrny a tajemné, nenáleží to ani k iluzím, ani k satori.
Zákon vzájemné závislosti a příčina mohou být uskutečněny v jasnosti a tichu srdce.
Mikrokosmos vstupuje do nekonečna. Hranice makrokosmosu je vlastní hranicí vesmíru.
Vytvoří-li se i mizivá odlišnost, nebude to v souladu.

Nyní existuje náhlé a postupné, zen se vyděluje, to je mírou příměru. I přes porozumění mezi sektami a uskutečnění myšlenky, je skutečné satori pošpiněno.

Na venek…, klid.
V nitru…, pohyb.

Jako přivázaný kůň, schovaná myš.
Jako že se tím rmoutili všichni Mistrové odkazu, takto zakoušejíce, potřebovali darovat Darmu. Jako že každý následoval iluze plné omylů, takto pomýleni, bělili je černotou.

Když se ztrácí iluze, každý může v okamžiku porozumět sám sobě.
Toužíte-li se připojit, jít v odkázaných šlépějí starších, prosím vás, pozorně si prohlédněte vzor starších. Strom byl sledován již deset miliónů let, aby se Budhově Cestě dařilo.
Jako stopa tygra, jako noční oči koně.

Dívajíce se na předměty skrze svůj komplex méněcennosti, písma jako vzácné poklady, jako lidé mají hrůzu ve svém duchu, mistr se musí proměnit v kočku nebo v bílého buvola.

Mistr lukostřerby svou velkou a přesnou technikou může zasáhnout terč i na tu největší vzdálenost. Ale jestliže se šíp a kopí střetnou v plném letu, i nejvyšší technika ztrácí svou účinnost.

Dřevěný muž zpívá,
Kamenná žena tančí.
Dvorní dámy musí poslouchat krále,
Syn musí následovat otce.

Nenásledovat je opakem k povinnostem syna, neposlouchat není být skutečnou dvorní dámou.
Skryté jednání, užívané tajně, důvěrně, se ukazuje jako hloupé a omezené.
To, co nazýváno princip v principu, pouze to uspěje.

 

HOKYOZANMAI

NYOZE NO HO, BUSSO MITSU NI FUSU, NANJI IMA KORE O ETARI, YOROSHIKU YOKU HOGO SUBESHI, O GINWAN NI YUKI O MORI, MEIGETSU NI RO O KAKUSU, RUI SHITE HITOSHI KARAZU, KONZURU TOKINBA TOKORO O SHIRU, KOKORO KOTO NI ARA ZAREBA RAIKI MATA OMOMUKU DOZUREBA KAKYU O NASHI, TAGAEBA KOCHO NI OTSU, HAISOKU TOMO NI HI NARI, TAIKAJU NO GOTOSHI, TADA MONSAI NI ARAWASEBA, SUNAWACHI ZENNA NI ZOKUSU, YAHAN SHOMEI, TENGYO FURO, MONO NO TAME NI NORI TO NARU, MOCHIITE SHOKU O NUKU, UI NI ARAZU TO IEDOMO, KORE GO NAKI NI ARAZU, HOKYO NI NOZONDE, GYOYO AI MIRU GA GOTOSHI, NANJI KORE KARE NI ARAZU, KARE MASANI KORE NANJI, YO NO YONI NO GOSO GANGU SURU GA GOTOSHI, FUKO FURAI, FUKI FUJU, BABA WAWA, UKU MUKU, TSUINI MONO O EZU, GO IMADA TADASHI KARA ZARU GA YUENI, JURI RIKKO, HENSHO EGO, TATANDE SAN TO NARI, HENJI TSUKITE GO TO NARU, CHI SO NO AJIWAI NO GOTOKU, KONGSO NO CHO NO GOTOSHI, SHOCHU MYOKYO, KOSHO NARABI AGU, SHU NI TSUJI TO NI TSUZU, KYOTAI KYORO, SHAKUNEN NARU TO KINBA KITSU NARI, BONGO SUBEKARAZU, TENSHIN NI SHITE MYO NARI, MEIGO NI ZOKU SEZU, INNEN JISETSU, JAKUNEN TO SHITE SHOSHO SU, SAI NIWA, MUKEN NI IRI, DAI NIWA HOJO O ZESSU, GOKOTSU NO TAGAI, RIRRYO NI OZEZU, IMA TONZEN ARI, SHUSHU O RISSURU NI YOTTE, SHUSHU WAKARU, SUNAWACHI KORE KIKU NARI, SHU TSUJI SHU KIWAMARU MO, SHINJO RUCHU, HOKA JAKU NI UCHIUGOKU WA, TSUNAGERU KOMA FUKUSERU NEZUMI, SENSHO KORE O KANASHINDE, HO NO DANDO TO NARU, SONO TENDO NISHITAGATTE, SHI O MOTTE SO TO NASU, TENDO SOMETSU SUREBA, KOSHIN MIZUKARA YURUSU, KOTETSU NI KANAWAN TO YOSEBA, KO ZENKO O KANZEYO, BUTSUDO O JOZURU NI NANNAN TO SHITE, JIKKOJU O KANZU TORA NO KAKETARU GA GOTOKU, UMA NO YOME NO GOTOSHI, GERETSU ARU O MOTTE, HOKI CHINGYO, KYOI ARU O MOTTE, RINU BYAKKO, GEI WA GYORIKI O MOTTE, ITE HYAPPO NI ATSU, SENPO AI AU, GYORIKI NANZO AZUKARAN, BOKUJIN MASANI UTAI, SEKIJO TATTE MAU, JOSHIKI NO ITARU NI ARAZU, MUSHIRO SHIRYO O IREN YA, SHIN WA KIMI NI BUSHI, KO WA CHICHI NI JUNZU JUNZE ZAREBA KO NI ARAZU, BUSE ZAREBA NO NI ARAZU. SENKO MITSUYO WA, GU NO GOTOKU RO NO GOTOSHI, TADA YOKU SOZOKU SURU O, SHUCHU NO SHU TO NAZUKU.