Druhy meditace channelingové mystiky

21.10.2012 17:46

 

Channelingová mystika, podobně jako křesťanská mystika, zná krátké denní i noční meditace a velké, několikahodinové. Má množství forem od zamyšlení se až po úplné pohlcení božským. Je v podstatě krátkodobým, extrémně rozšířeným vědomím, kde části osobnosti procházejí a vnímají procesy vyšších a zvykají si na ně, což má i výchovný význam. Během meditace proudí transformační energie uvolňující bloky dimenzí částí individuality. Jejich symbolem jsou příslušné obsahy meditací. Existují tři hlavní transformační energie, jež jsou symbolizovány mystickými pocity :

1) extatická. Tento božský pocit vhodný pouze na vyšší části individuality

2) tísnivá, vhodná na nižší části. Běžným lidem se  musí tyto energie proměnit v děje a tak je jejich vývoj daleko pomalejší, i pocity jsou slabší.

3) neutrální málodějová

4) jejich kombinace, nejčastější je extatickotísnivá

 

Logika těchto, tak odlišných energií je i v tom, že vršek, jež chce nahoru, je extatickými božskými pocity pozdvihován. Spodek, jež naopak nechce, je tísněn a vytlačován. Odraz problémů v meditaci a tíseň v ní je výraz principu podobnosti a zesílení kontrastu, podobně jako u karmy. Při výuce horních částí bývá problém zejména zpočátku destabilita,  při operacích spodku tíha, tíseň a křeč těchto nerozvinutých částí. Práce s nerozvinutými částmi je obdobně nepříjemná a dlouhodobá jako s problémy psychiky v temné noci duše.

 

Meditační operace bývá směrována na:

  • výuku s poučováním a transformaci horních částí vědomí. Vnější svět božské síly zasvěcenec běžně neprožívá, protože to není pro jeho výchovu účelné. Aktivní jsou vyšší božská vědomí, myšlení je téměř nepřítomno. Je vyšší ponor. Jsou to klasické mystické meditace.

Zcela jiným způsobem probíhají tyto procesy při proměně spodních částí vědomí:

  • poučování, obrušování a transformace spodků vědomí proudem božských vizí, procházením pocitů, myšlenek a energie. Aktivní bývají i části myšlení, ponor je nižší.
  • procházení mezidimenzionálních průchodů a jiné transformační procesy. Jsou doprovázeny určitými bolestmi.
  • psychoterapie podobné hypnotickým regresím a progresím.
  • zkoušky kvality reakcí na připravené podněty
  • nácvik souhry několika dimenzí ve vědomí
  • kombinace předešlých, zejména práce s vyššími i nižšími částmi v jedné meditaci

 

Meditace je vždy věnována určitému hlavnímu úkolu, jež je často překvapením. Zasvěcenec může požádat o program meditace, někdy i během ní, ale božské vždy upřednostní Svoji vůli. Na každou část osobnosti a každý problém používají božské síly jiný typ meditace a jinou energii. Mohou použít několik variant, ale každá má své výhody a problémy. Meditace nejsou přímo návštěvou božského světa, spíše přípravou pro Jeho přijetí. Mají nás naučit žít v božském světě i v lidském. Podobné zážitky jsou i v holotropním dýchání, ale transpersonální zkušenosti nejsou typické, těmi jsou proudy archetypů. Některé rysy připomínají vyšší stupeň autogenního tréninku.