Duchovní učitel

03.12.2016 12:44

 

"Guru je ten, kdo po celou dobu zůstává pohroužen hluboko v Já, ten, kdo nevidí rozdílu mezi sebou a jinými. Není posedlý názorem, že on je osvícený a ostatní okolo něj žijí v žaláři ega. Jeho sebevláda je neotřesitelná a není nikdy ze svého klidu vyrušen." Šrí Ramana Maharši

     Správný duchovní učitel musí mít veškeré ctnosti osvobozené bytosti. Citát Šrí Ramany Maharšiho je dostatečně konkrétní a není nic, co by se dalo přidat. Opravdový učitel přemohl omyly své mysli, poznal její fungování a ovládl ji. Zničil veškeré neopodstatněné konstrukce a vazby a prožívá svět přesně tak, jak jej mysl a smysly zprostředkovávají. Z toho plyne jeho naprostý klid a také schopnost ukázat cestu těm, kteří hledají.
     Duchovní učitel nemusí být živý člověk, musí však být pro hledajícího naprostým vzorem. V pravé skutečnosti není žádný rozdíl mezi Guruem a Bohem. Guru se totiž nevnímá jako tělo, ale jen jako čisté tiché vědomí a může tento pocit přenést i do naší mysli. Nelze to popsat, nelze to vysvětlit, nelze to pochopit. Je nutné uvolnit se, uklidnit se, otevřít své Srdce a v něm nalézt Guruův klid. Pravý Guru je naším největším přítelem, protože nám ukazuje cestu k největšímu štěstí.