Duchovní význam Davidovy hvězdy

08.03.2015 10:09

 

Davidova hvězda je symbolem života. Dárcem a nositelem života je Hosopdin JHVH. Rozložení tohoto jména Davidova hvězda obsahuje.
 

"I učinil Hospodin Bůh člověka z prachu země a vdechl vechřípě jeho dchnutí života, i byl člověk v duši živou" GN. 2,7 

 

Nejjednodušším tvarem po kouli je krychle, která je na rozdíl od koule architektonicky realizovatelná. Nicméně koulí lze krychli opsat, či do krychle kouli vepsat. A právě tvar krychle měla nejsvětější část bohoslužebného zařízení - Chrámu. U mojžíšovského stánku setkávání měla velesvatyně 10x10x10 loktů - viz.Ex.25; u Šalamounova chrámu 20x20x20 loktů, stejně jako u Herodova chrámu - viz.1Král. 6,20; Josephus Flavius Židovská válka, kniha V. kap.5. Nový Jeruzalém bude mít též tvar krychle - Zj. 21,16. Symbolem krychle je též Davidova hvězda:

 

 

Davidova hvězda a sobota

Sedmiprvková hvězdice je symbolem sedmidenního stvořitelského týdne a zároveň pravidelného cyklu. Má význam i eschatologický - šest dočasných prvků - všedních dní, které obklopují Královnu šabbat - věčnost. Dnešní šabbat je pouze závdavkem, toho budoucího - žíd.3.4.kap.

Z nákresu je patrno, že šabbaty se spojují a vytváří homogenní celek; všední dny se překrývají a zcela ztrácejí v celkovém, konečném, kosmickém šabbatu.