Duchovní zdraví

07.03.2015 12:48

Hlavní zásada duchovního života a současně nejvyšší příkaz lidství zní:


AHIMSÁ PARAMÓ DHARMA
Neubližování je nejvyšší zákon.

 

To znamená neubližovat chováním, slovy, myšlenkami a city. K duchovnímu zdraví vede modlitba, meditace, mantra, pozitivní myšlení a tolerance.
Člověk má být ochráncem, ne ničitelem. Dávání, porozumění a odpouštění jsou vlastnosti, které z nás činí opravdového člověka. Hlavní zásadou jógového učení je chránit všechny podoby života a ctít jejich jedinečnost a svébytnost. Tím se otevírá široká základna pro vzájemnou lásku a pomoc, pochopení a toleranci - nejen mezi jednotlivci, ale i mezi všemi lidmi, národy, rasami a vyznáními.

Základním principem Jógy v denním životě je svoboda vyznání. Jóga není náboženstvím; je pramenem duchovnosti a moudrosti, který tvoří základ všech náboženství. Překračuje náboženské hranice a ukazuje cestu k jednotě.

Duchovním aspirantům systém Jóga v denním životě nabízí vedení na cestě mantra jógy a krijá jógy. Člověk, jako nejrozvinutější bytost na Zemi, je schopen poznat svou pravou přirozenost a vnitřní já - Boha. Duchovním cílem jógy je uskutečnění Boha - spojení individuální duše s Bohem. Prvním stupněm k tomu je poznání, že všichni jsme sjednoceni ve svém společném původu i ve spojení s Bohem.

Ve vašich rukou spočívá tedy rozhodnutí, zda učiníte něco pro své zdraví, pocit pohody, pro svobodný a šťastný život. Pravidelným cvičením a pevným odhodláním jistě dosáhnete úspěchu.

Přeji všem cvičícím - i těm, kteří se jimi teprve chtějí stát - hodně štěstí, úspěchů, zdraví, harmonie a radosti v životě. Bůh vám žehnej.