Důkazy že Hippolytovi „Doketi“ jsou také uměle sestaveni z učení Simona Mága

26.04.2014 14:45

 

 

Společná témata a fráze:

a/ téma: fíkovník coby symbol boží síly

Doketi VIII 8,3:
„Nazývají se Doketi a učí, že existuje první Bůh, který je roven semeni fíkovníku. Ten je podle nich absolutně malý, opatřený nekonečnou mocí... Svět vznikl, jak se domnívají, přibližně následujícím způsobem. Poté, co vyrašily větve fíkovníku a objevily se listy, jak je možno pozorovat, vyvstaly po nich také plody, ve kterých je uloženo nekonečné a nespočetné semeno fíkovníku. Nejprve, jak se domníváme, vznikly z fíkového semene tři věci: kmen, to jest strom fíku, listy a plod, to jest fík, jak jsme řekli. Tak, říká, vznikly tři aióny, tři principy z praprincipu vesmíru.“

srovnej Simon Mág, Megale apofasis VI 9,8-9:
„Obecně je možné říci: všeho toho, co je smyslově i duchovně vnímatelné – což on nazývá zjevné a skryté – je pokladnicí oheň nad nebem jako velký strom, ... který udržuje všechno tělo. A za zjevné ohně považuje kmen, větve, listy a jej obepínající kůru.“

b/ téma: tři aióny

„Doketi“ VIII 8,3:
„Tak, říká, vznikly tři aióny, tři principy z praprincipu vesmíru.“

a „Doketi“ VIII 9,2:
„Všechny aiony, jak tyto tři, tak také všechny z nich pocházející, nespočetně krát nespočetné – jsou mužskoženské. Poté co vyrostly a dospěly, povstaly všechny z onoho prvního semene, které představuje jejich harmonii a jednotu, a sjednotily se v jednom ve středu ležícím aionu a všechny stvořily společné dítě z panny, Spasitele všech těch, kteří se nacházejí ve středu a který je stejně mocný jako fíkovníkové semínko, pouze je zplozený, zatímco první semínko, ze kterého vznikl fíkovník, je nezrozené.“

srovnej se Simon Mág, Megale apofasis 17,2:
„Neboť existují tři stojící, a bez těchto tří stojících aiónů není to, co se stává, uspořádáno.....“