Důkazy, že také Hippolytovo „učení Araba Monoima“ je složeno z učení Simona Mága

26.04.2014 14:51

 

 

a/ téma: nebeský Člověk

Monoimos VIII 12,2:
„ ..a říká, že Člověk je veškerenstvo, to jest počátek vesmíru, nezrozený, nepomíjející, věčný a že zrozený Syn tohoto Člověka schopný utrpení nepovstal z času.....neboť taková je moc tohoto Člověka“


srovnej s Hippolytovými „Naasejci“ V 6,4-5:
Tito všichni slaví podle svého učení coby základ všeho ostatního Člověka a Syna Člověka. Tento Člověk je prý mužem i ženou a nazývá se podle nich Adamas“

a s výrokem Simona v „Naasejcích“ V 7,33:
„To jest Kristus, Syn Člověka“, který je vtištěn ve všem zrozeném, Syn – zástupce nepopsatelného Logu“

a tamtéž V 8,4:
„To je, říká, ten ve všem přítomný mužskoženský Člověk, kterého nevědoucí nazývají třemi těly opatřeným Géryónem“

b/ téma: způsob přenesení božích znaků na zem

Monoimos VIII 12,3:
„A kde je prý takto tento Člověk mocný, tam povstal také Syn rychleji než myšlenka anebo hnutí vůle.... Byl Člověk a vznikl jeho Syn, tak jako když někdo říká: byl oheň a vzniklo světlo, bez časového intervalu, bez hnutí vůle a plánu, zároveň s existencí ohně.“

srovnej „Peraté V 17:
„Syn povstává podle Otce nevyslovitelným, mlčenlivým a nezměnitelným způsobem......„On je (tj. otcovské znaky z výšin) ale přenese podobně jako nafta k sobě přitahuje oheň...“

Momoimos VIII 13,3:
„Vznikl tedy, říká, z dokončeného (dokonalého) Člověka Syn Člověka, kterého nikdo nepoznal. Celý svět si představuje, říká, Syna Člověka, kterého nezná, jakoby z ženy zrozeného. Jeho skryté paprsky se blíží tomuto světu a udržují a ovládají změnu – stávání se. Krása tohoto Syna Člověka je až dosud nepochopitelná všem těm lidem, kteří jsou skrze to, co se rodí z ženy, v omylu. Nic není tedy onoho Člověka, říká, z věcí, které jsou zde, a také nikdy nebude. Vše, co se stává, se nestává z celého, nýbrž jen z části tohoto Syna Člověka.“

srovnej výrok „Ježíše“ v Tomášově evangeliu log. 15:
„Ježíš řekl: Když uvidíte toho, který se nenarodil z ženy, padněte na tvář a vzývejte ho! Takový je vaším Otcem.“