Dvanáctá Národní svatováclavská pouť odstartovala

27.09.2014 19:27

Krátce po devatenácté hodině vyjel z bran pražského Arcibiskupského paláce na Hradčanech vůz se vzácnou relikvií knížete Václava. Cílem jeho cesty byla, jako každý rok 27. září, bazilika sv. Václava ve Staré Boleslavi, kde příjezdem lebky začala tradiční Národní svatováclavská pouť.

Slavnostní převoz svatováclavské relikvie do Staré Boleslavi v doprovodu čestné jednotky motocyklů Hradní stráže a s poctami, které jsou vzdávány pouze hlavě státu, se stal již tradicí. Světcova lebka, která je již od středověku předmětem úcty, je dodnes vnímána jako symbol české státnosti. Je proto také stále velmi bedlivě střežena a uložena v metropolitní pokladnici pražské katedrály, která je běžně nepřístupná.

Stará Boleslav se již připravuje na nedělní slavnostní koncelebrovanou poutní bohoslužbu, jíž bude předsedat olomoucký arcibiskup Jan Graubner a pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Lebka nejznámějšího českého světce dorazila dnes, v sobotu 27. září v 19.48 hodin z katedrály Svatého Víta do baziliky svatého Václava. Ve staroboleslavské bazilice jsou vždy 28. září, v době Svatováclavských slavností, vystaveny svatováclavské relikvie po celý den, a to až do 17 hodin.

Uvítání relikvie sv. Václava prováděl slavnostní svatováclavský koncert a nešpory. Na koncertě účinkoval soubor Musica Bohemica, jež zachycuje i skladby Adama Michny z Otradovic a dále pak hudební doprovod bohoslužeb Schola katedrální farnosti sv. Ulricha v Řezně. Čtení z legend přednesl již tradičně Josef Somr.