Dvě melodie

05.04.2014 08:56
(výběr krátkých Zen-buddhistických textů "Mistři a žáci")
 Sestavil Petr Pavlík

Jednoho deštivého dne přišel žák navštívit mistra.

"Tak jsi přišel," řekl mistr.

Žák: "Ano, pane."

Mistr: "To jsi jistě moc zmoklý."

Žák: "Netlučte na tenhle buben."

Rozhovor poslouchali ještě jiní dva žáci a prvý řekl:

"Není tu kůže, tak na jaký buben bubnovat?" A druhý řekl:

"Není tu buben, tak na jakou kůži bubnovat?"

Mistr nakonec poznamenal:

"Jakou máme dnes pěknou melodii!"Když přišel čas oběda, mistr sám tloukl na buben a žák přitančil do místnosti s miskou.

Když to mistr uviděl, odložil paličky a řekl:

"A co je tohle za melodii?"

Žák: "Melodie číslo dvě."

Mistr: "A co je melodie číslo jedna?"

Žák si naplnil misku rýží z kotle a odešel.