Dvě mrtvoly

05.04.2014 08:57
(výběr krátkých Zen-buddhistických textů "Mistři a žáci")
 Sestavil Petr Pavlík

Žák: "Proč přišel Bodhidharma do Číny?"

Mistr: "Nemám ponětí."

Či-an to zaslechl a poznamenal: "Dvě mrtvoly v jedné rakvi."