Dynamická meditace

17.10.2010 11:29

Meditace je energetický fenomén. Ohledně všech druhů energii je třeba pochopit jednu základní věc, to je základní zákon: energie se pohybuje mezi dvěma polaritami. To je jediný způsob jak se může pohybovat, není žádný jiný. Pohybuje se mezi dvěma polaritami.

Aby se jakákoliv energie stala dynamickou, je zapotřebí protipól. Je to jako elektřina, která se pohybuje mezi záporným a kladným pólem. Když je tam pouze záporný pól, elektřina nevznikne, nebo když je tam pouze kladný pól, elektřina také nevznikne. Potřebujeme oba póly. Když se oba póly setkají, vytváří elektřinu, pak se objevuje jiskra.

Takové jsou všechny fenomény. Život jde mezi ženou a mužem, mezi polarity. Žena je negativní životní energie, muž je pozitivní pól. Jsou elektrické - hodně se přitahuji. Když je muž sám, život mizí; když je žena sama, nemůže být žádný život, pouze smrt. Mezi mužem a ženou existuje rovnováha. Mezi mužem a ženou - těmito dvěma póly, těmito dvěma břehy - téče řeka života.

Kdekoliv se podíváte najděte stejnou energii, pohybující se mezi polarity, vyvažující sama sebe. Tato polarita je pro život velice významná pro meditaci, protože mysl je logická, a život - dialektický. Když říkám, že mysl je logická, znamená to, že se mysl pohybuje po jedné čáře. Když říkám, že život je dialektický, znamená to, že se život pohybuje opačně, ne po jedné čáře. Kličkuje od negativního k pozitivnímu - od pozitivnímu k negativního, od negativního k pozitivnímu. Kličkuje; využívá protiklady. Mysl se pohybuje po čáře, jednoduché přímé čáře. Nikdy se nepohybuje k  protikladu, odmítá protiklady. Věří v jedno, ale život věří ve dva.

Proto, cokoliv mysl vytváří, vždy vybere jedno. Když mysl vybere ticho, když už je otrávená se vším tím hlukem, který se vytváří v životě, a rozhodne se být ticho, pak jde do Himálaji. Chce být ticho, nechce mít nic společného s žádným druhem hluku. Dokonce i zpěv ptáků to bude rušit, vánek větru ve stromech bude rušením. Mysl chce ticho, vybrala si přímku. Protiklad je teď úplně odmítnout.

Ale tento člověk, žijící v Himalájích - hledající ticho, stranící se ostatních - se stává mrtvý, určitě se stává tupý. Čím víc vybírá ticho, tím tupější se stává - protože život potřebuje protiklad, výzvu protikladu. Pak je odlišný druh ticha, který existuje mezi dvěma protiklady. První je mrtvé ticho, ticho hřbitova. Mrtvý člověk je tichý, ale nechtěli byste být mrtvý. Mrtvý člověk je absolutně tichý. Nikdo ho nemůže vyrušit, soustředění je dokonalé. Avšak nechcete být jako mrtvý. Ticho, soustředění, nebo jakkoliv se to jmenuje ... vy nechcete být jako mrtvý - protože když jste tiší a mrtví, ticho je bezvýznamné.

Ticho se musí stát, když jste absolutně živí, vitální, bublající životem a energii. Pak ticho má význam. Ale pak ticho bude mít jinou, úplně jinou kvalitu. Nebude tupé. Bude živé. Bude přesnou rovnováhou mezi dvěma póly.

Člověk, který hledá živou rovnováhu, živé ticho, by se měl pohybovat k obojím - k trhu a k Himalájím. Měl by jít na trh, aby si užil hluku, a měl by jít do Himalájí, aby si užil ticho. A pak vytvoří rovnováhu mezi těmito dvěma opačnými protiklady a zůstane v této rovnováze. Tuto rovnováhu nemůžete dosáhnout přímočarým úsilím.

To je to čemu Zen říká neusilovné úsilí. Využívá odporující si pojmy - neusilovné úsilí, nebo brána bez brány, nebo cesta bez cesty.

Zen vždy používá odporující si pojmy, jenom aby vám dal okamžitou nápovědu, že proces je dialektický, není přímočarý. Protiklad se neodmítá, ale se vstřebává. Protiklad se nenechává stranou, musí se použit. Když ho odložíte, bude pro vás vždy zátěží. Pověsí se na vás. Když ho nevyužijete, přijdete o mnoho. Energie muže být změněná a využitá. A pak, když ji využijete, budete vitálnější a živější. Protiklad se musí vstřebat, pak se proces stává dialektický.

Neusilovnost znamená nedělání, neaktivita - akarma.

Úsilí znamená dělat mnoho, aktivita - karma. Oboje tam musí být.

Dělejte mnoho, ale nebuďte dělatel - pak dosáhněte obojího. Pohybujte se ve světě, ale nebuďte jeho části. Žijte ve světě, ale nedovolte světu žít ve vás.

Pak protiklady byly vstřebaný ...

A to je to co dělám. Dynamická meditace je protiklad. Dynamická znamená úsilí, hodně úsilí, absolutní úsilí. A meditace znamená ticho, žádné úsilí, žádná aktivita. Můžete tomu říkat dialektická meditace.

 

Návod pro dynamickou meditaci

První fáze: 10 minut

Rychle se nadechujte a vydechujte nosem, intenzivně a chaotický. Dech by se měl pohybovat hluboko do plic. Dýchejte co nejrychleji, a ujišťujte se při tom, že dech zůstává hluboký. Dělejte to tak totálně, jak jen můžete; nestahujte tělo, ověřte si, že máte uvolněné ramena a krk. Pokračujte, dokud se doslova nestanete dýcháním, dovolte, aby dech byl chaotický (to znamená nedýchat rovnoměrně a předpověditelně). Když vaše energie přijde do pohybu, začne procházet vaším tělem. Dovolte ty pohyby těla, požijte je, aby vám pomohly vytvořit ještě víc energie. Přirozený pohyb rukama a tělem pomůže vyrůst vaší energii. Pociťujte, jak se energie vytváří; během první fáze ji nevypouštějte a nikdy nezpomalujte.

Druhá fáze: 10 minut

Následujte tělo. Dejte vašemu tělu svobodu cokoliv vyjádřit ... VYBOUCHNĚTE! ... Nechejte tělo převzít moc. Nechejte aby vyšlo všechno, co potřebujete vyhodit. Úplně se zblázněte ... Zpívejte, křičte, smějte se, pištěte, plačte, skákejte, třeste se, tančete, kopejte a házejte sebou. Nic nedržte, pořád se pohybujte. Na začátku často pomáhá si to trochu zahrát. Nikdy nedovolte vaši mysli zasáhnout do toho co se děje. Zůstaňte pořád totálně s vaším tělem.

Třetí fáze: 10 minut

Nechejte ramena a krk uvolněné, zvedněte co nejvýš obě ruce, neblokujte při tom lokte. Se zvednutými rukama skákejte nahoru a dolu a vykřikujte při tom mantru HÚ! ... HÚ! ... HÚ! ... z co největší hloubky, z dna vašeho břicha. Po každé když dopadněte na celé chodidla na zem (přesvědčete se, že se paty dotýkají země), nechejte zvuk udeřit do vašeho sexuálního centra. Dejte do toho všechno, úplně se vyčerpejte.

Čtvrtá fáze: 15 minut

STOP! Zmrzněte, tam kde jste, v té poloze, v jaké jste se zastihli. Žádným způsobem neupravujte tělo. Kašel, pohyb, cokoliv rozptýlí tok energie a úsilí bude ztraceno. Buďte svědkem všeho co se s vámi děje.

Pátá fáze: 15 minut

Oslavujte! ... s hudbou a tancem vyjádřete to. Tuto živost si vezmete pro celý den.

 

Sebezrození

Můj systém dynamické meditace začíná dechem, protože dech má hluboké kořeny v našem bytí. Možno, jste si nevšimli, ale pokud můžete změnit svůj dech, můžete změnit mnoho věci. Když budete pozorní ke svému dechu, uvidíte, že když jste rozzlobení, máte určitý rytmus dýchání. Když jste zamilování, pak přichází úplně jiný rytmus. Jinak dýcháte, když jste uvolnění, jinak - když jste v napěti. Když máte zlost, nemůžete dýchat tím způsobem, jako když jste uvolnění. To je nemožné.

Když jste sexuálně vzrušení, mění se váš dech. Jestli nedovolíte aby se dech změnil, vaše vzrušení automaticky opadne. Znamená to, že dech je hluboce spojen s mentálním stavem. Když změníte dech, změníte stav mysli. Anebo naopak, když změníte stav mysli, změní se dech.

Proto začínám s dechem a doporučuji v první fázi techniky deset minut chaotického dýchání. Chaotickým dýcháním míním hluboké, rychlé, intenzivní dýchání bez jakéhokoliv rytmu - jenom nabrat vzduch a vyhodit ho, nádech a výdech, s co největší intenzitou a hloubkou. Nadechnout a vydechnout.

Toto chaotické dýchání je k tomu, aby se vytvořil chaos v potlačeném systému. Cokoliv jste, máte určitý druh dýchání. Dítě dýchá určitým způsobem. Když máte sexuální strach, nadechujete se určitým způsobem. Nemůžete dýchat hluboce, protože každý hluboký nádech uhodí do centra sexu. Když máte strach, nemůžete se hluboce nadechnout. Strach vytváří povrchní dech.

Toto chaotické dýchání je k tomu, aby rozbilo všechny vaše staré vzorce. To, co jste ze sebe udělali chaotické dýchání musí rozbit. Chaotické dýchání vytváří ve vás chaos, protože dokud se nevytvoří chaos, nemůžete uvolnit svoje potlačené emoce. A tyto emoce jsou teď přesunuté do těla.

Vy nejste tělo a mysl; jste tělo/mysl, psycho/somatický. Jste oba dohromady. Proto cokoliv co se dělá s vašim tělem, zasahuje i mysl, a cokoliv co se dělá s vaší mysli, zasahuje i tělo. Tělo a mysl jsou dva konce jednoho celku.

Deset minut chaotického dýchání jsou nádherné! Musí to být chaotické. To není druh pranayamy, joginského dechu. To je prostě vytvoření chaosu skrze dech. A pro mnoho důvodů to vytváří chaos. Hluboké rychlé dýchání vám dává více kyslíku. A čím více kyslíku je v těle tím živější se stáváte, více se podobáte zvířeti. Zvířata jsou živé, ale člověk je polomrtvý, položivý. Musíte se znovu dostat ke zvířeti, až pak se muže ve vás vyvinout něco vyššího.

Když jste položivý, nedá se s vámi nic dělat. Proto toto chaotické dýchání vás udělá jako zvíře: živé, vibrující, vitální - více kyslíku ve vaší krvi, více energie ve vašich buňkách. Buňky těla se stanou živější. Toto okysličení pomáhá vytvořit tělesnou elektřinu nebo můžete tomu říkat bio-energii. Když v těle je tato elektřina, můžete se pohybovat hlouběji, jit za sebe. Elektřina bude ve vás pracovat.

Tělo má vlastní elektrické zdroje. Když do nich uhodíte intenzivnějším dýcháním a větším množstvím kyslíku, začnou téct. A když se stanete skutečně živějším, pak už nejste tělo. Čím živějším se stáváte, tím více energie vtéká do vašeho systému, a tím méně se budete cítit fyzicky. Budete se více cítit jako energie a méně jako hmota.

Kdykoliv se stane, že jste živější, v těch okamžicích nejste orientování na tělo. Jeden z důvodů, proč sex má takovou přitažlivost, je ten, že když jste skutečně v tom, totálně v pohybu, totálně živí, pak už nejste tělo - pouze energie. Pocítit tuto energii a být s ní živý je velice nutné když se pohybujete za.

Druhým krokem mé techniky dynamické meditace je katarze. Říkám abyste byli vědomě blázniví. Cokoliv přijde do vaší mysli - cokoliv - dovolte tomu vyjádřit se, spolupracujte. Žádný odpor, pouze tok emocí.

Když chcete křičet, křičte. Spolupracujte s tím. Hluboký křik, totální křik, do kterého je zapojeno celé vaše býti, je velice terapeutický, hluboce terapeutický. Mnoho věci, mnoho emocí se uvolní pouhým křikem. Když je křik totální, bude v tom celé vaše býti.

Tak dalších deset minut (tento druhý krok trvá také deset minut) dovolte si vyjádření skrze plač, tanec, vřískot, brekot, skákaní, smích.

Ze začátku můžete přidat trochu úsilí, dokonce i zahrát. Staly jsme se tak falešní, že nemůžeme už dělat nic skutečného a autentického. Všechno je jenom pro fasádu - maska. Proto, když začínáte dělat tuto techniku - na začátku - můžete tomu trochu pomoci. Může to vyžádat úsilí, může to být pouze hrané. Ale nelamte si s tím hlavu. Jděte do toho. Brzy se dotkněte těch zdrojů, kde jste potlačili spoustu věci. Když se jednou ty zdroje uvolní, pocítíte úlevu. Přijde k vám nový život, stane se nové narození.

Tato úleva je základem, a bez něj pro člověka takového, jaký je, není možná žádná meditace. Zase nemluvím o výjimkách. Ty nejsou podstatné.

S tímto druhým krokem - když jsou věci vyhozené - stáváte se volní. To se míní prázdnotou, vyprázdnit veškeré potlačení. V této prázdnotě se dá něco dělat. Může se přihodit transformace, může se přihodit meditace. Pak, v třetím kroků používám zvuk hoo. V minulosti se používalo mnoho zvuků. Každý zvuk má specifický účel. Například, hinduisté používali zvuk aum. Možná ho znáte. Ale já nebudu doporučovat aum. Aum bouchá do srdečního centra, ale člověk už není vycentrován do srdce. Aum bouchá na dveře, kde nikdo není doma.

Sufi používali hoo, a řekněte-li hoo nahlas, půjde hluboko do vašeho sexuálního centra. Proto tento zvuk se požívá jako vnitřní bušení. Když jste se stali prázdní a volní, tento zvuk se může ve vás pohybovat. Pohyb zvuku je možný pouze, když jste prázdní. Jste-li naplnění potlačením - nic se nestane. Někdy to je dokonce nebezpečné používat mantru nebo zvuk, když jste naplnění potlačením. Každá vrstva potlačení změní cestu zvuku a konečným výsledkem může být něco, o čem se vám nikdy nezdalo, nikdy jste to nečekali a nikdy nechtěli. Potřebujete volnou mysl, pak teprve můžete používat mantru.

Proto nikdy nedoporučuji mantru pro nikoho, tak jak je. Nejdřív se musíte očistit. Tato mantra hoo by se nikdy neměla dělat bez prvních dvou kroků. Nikdy by se neměla dělat bez nich. Toto hoo se používá pouze v třetím kroku (deset minut) - používá se co nejhlasitěji, aby přineslo do toho celou vaši energii. Tímto zvukem bušíte do vaši energii. A když jste prázdní - když jste se vyprázdnili ve druhém kroku katarze - toto hoo půjde hluboko a udeří do sexuálního centra.

Sexuální centrum můžete zasáhnout dvěma způsoby. První je přirozený. Kdykoliv vás přitahuje příslušník opačného pohlaví, sexuální centrum je zasaženo zvenčí. Tento zásah je také jemnou vibraci. Muže přitahuje žena anebo ženu přitahuje muž. Proč? Co takového je v muži nebo co takového je v ženě? Zasahuje je kladná nebo záporná elektřina, jemná vibrace. Je to zvuk, skutečně. Například, asi víte, že ptáci používají zvuk pro sexuální přitažlivost. Veškerý jejích zpěv je sexuální. Opakovaně jeden do druhého naráží zvláštními zvuky. Tyto zvuky zasahují sexuální centra ptáků opačného pohlaví. Jemné vibrace elektřiny vás zasahují zvenčí. Když vaše sexuální centrum je zasaženo zvenčí, vaše energie začíná téct ven - směrem k druhému. Pak nastává reprodukce, zrození. Někdo další se z vás narodí.

Hoo zasahuje stejné centrum, ale zevnitř. A když sexuální centrum je zasaženo zevnitř, energie začíná proudit uvnitř. Tento vnitřní proud energie vás úplně změní. Transformujete se - rodíte sami sebe

Transformace probíhá pouze když vaše energie teče opačným směrem. Právě teď teče ven, ale pak začíná téct dovnitř. Teď teče dolu, a pak - nahoru. Tento stoupající proud energie je známý jako kundalini. Pocítíte ho téct ve svoji pateří, a čím výš se pohybuje, tím výš se pohybujete i vy s ním. Když tato energie dosáhne brahmarandhra - posledního centra ve vás: sedmého centra, umístěného na vrcholku hlavy - dostali jste se k nejvyššímu lidskému vrcholu.

V třetím kroku používám hoo jako dopravní prostředek, který nese energii nahoru. Tyto první tři kroky jsou katarzní. Nejsou meditaci ale pouze přípravou na ní. Jsou přípravou ke skoku, nejsou skokem samotným.

Čtvrtý krok je skokem. Ve čtvrtém kroku řeknu stop! Když řeknu "Stop!" úplně se zastavte. Vůbec nic nedělejte, protože cokoliv uděláte může vás vyrušit a pak ztratíte pointu. Cokoliv - pouze zakašlání nebo kýchnutí - a můžete se minout s celou věci, protože se pohnula vaše pozornost.

Nic nedělejte. Neumřete. I když přichází kýchnutí, a vy deset minut nekýchněte, neumřete. Když cítíte, že vás to nutí zakašlat, když cítíte dráždění v krku a nic neděláte, neumřete. Jenom dovolte vašemu tělu zůstat mrtvé, aby se energie mohla pohybovat v jednom stoupajícím proudu.

Když se energie pohybuje nahoru, stáváte se tišší a tišší. Ticho je vedlejší produkt stoupající energie a napětí je vedlejší produkt energie sestupující dolu. Teď celé tvoje tělo se stává tak tiché, jako kdyby zmizelo. Nebudete schopní ho cítit. Stali jste se beztělesní. A když jste tiší, celá existence je tichá, protože existence je pouze zrcadlo. Odráží vás. V tisících a tisících zrcadel vás odráží. Když jste tiší, celá existence se stává tichou.

V tomto tichu vám řeknu, abyste byli pouhým svědkem - stalá pozornost: nic neděláte, ale pouze zůstáváte svědkem, pouze zůstáváte ze sebou samým, neděláte nic - žádný pohyb, žádná touha, žádné stávání se - ale pouhé setrvání tam a tehdy, tiché svědectví toho, co se děje.

Toto setrvání v centru, v sobě samém je umožněno díky prvním třem krokům. Dokud se neudělají tito tři, nemůžete zůstat se sebou samým. Můžete o tom mluvit, přemýšlet, snít o tom, ale nestane se to, protože nejste připravení.

První tři kroky připraví vás zůstat s okamžikem. Udělají vás bdělým. To je meditace. V této meditaci se stává něco za slovy. Jednou se to stane a pak už nikdy nebudete stejný, to je nemožné. To je růst; není pouhá zkušenost. To je růst.

 

Pamatujte, zůstaňte svědkem

To je meditace, ve které musíte být stalé pozorní, vědomí, bdělí, cokoli děláte. První krok, dýchání; druhý krok, katarze; třetí krok, mantra, mahamantra 'hoo'. Zůstaňte svědkem . Neztrácejte se.

 

Je lehce se ztratit. Můžete zapomenout během dýchání.Můžete tak silně dýchat, že zapomenete být svědkem. Ale pak ztratíte pointu. Dýchejte co nejrychleji, co nejhlouběji, přeneste do toho všechnu energii, ale pořad zůstaňte svědkem.

Pozorujte co se děje, jako kdyby jste byl divák, jako kdyby se všechno v těle dělo s někým jiným a vědomí bylo vycentrováno a pozorující.

Toto vědomí se má přenést do všech třech kroků. A když se vše zastaví a ve čtvrté fázi se stanete úplně neaktivní, zmražení, tato bdělost dosáhne svého vrcholu.