Džigme rinpočhe

06.04.2014 10:31

   
Džigme rinpočhe se narodil v roce 1949 ve východním Tibetu. Obdržel rozsáhlá učení a iniciace od 16. Karmapy, který jej během své první návštěvy zanechal na Západě jako svého představitele. Od té doby Džigme rinpočhe vede Karmapovo sídlo ve Francii, Dhagpo Kagyu Ling.
Džigme rinpočhe uprchl v roce 1959 společně s 16. Karmapou a řadou dalších vysokých lamů z okupovaného Tibetu do Rumteku v Sikkimu, kde Karmapa založil klášter. Zde Džigme rinpočhe s dalšími lamy obdržel kompletní odkaz učení přímo od 16. Karmapy.

Kromě toho strávil hodně času s Gendünem rinpočhem, Pawo rinpočhem, Kalu rinpočhem a Dilgo Khjentse rinpočhem, od nichž také obdržel mnohá učení a zmocnění.

Když 16. Karmapa jmenoval Džigme rinpočheho za svého zástupce pro Evropu, řekl: „V osobě Džigmeho rinpočheho vám zde zanechávám své srdce“.