Dzongsar Khjence Rinpočhe

07.06.2014 12:05

Dzongsar Khjence Rinpočhe, Thubten Čhökji Gjamtso, se narodil v roce 1961 v Bhútánu. Byl rozpoznán J.S. Sakya Trinzinem a obdržel zmocnění a učení od řady největších učitelů naší doby včetně J.S. Dalajlámy, J.S. šestnáctého Karmapy, J.S. Sakja Trinzina, a od obou svých dědečků J.S. Dudžom Rinpočheho a Sönama Zangpa. Jeho Hlavním guruem byl J.S. Dilgo Kjentse Rinpočhe. Studoval u více než pětadvaceti dalších významných lamů ze všech čtyř škol tibetského buddhismu.

Již v mládí se zasloužil o publikování řady vzácných textů, u nichž hrozilo, že budou navždy ztracené. V roce 1980 zahájil obnovu kláštera Dzongsar v Tibetu. Založil řadu buddhistických škol a retreatových center v Indii a Bhútánu. Na základě přání svých učitelů cestuje a vyučuje po celém světě a založil centra dharmy v Austrálii, Evropě, Severní Americe a v Ásii. Rinpočhe založil organizaci Siddhartha’s In­tent, která organizuje jeho učení a nadaci Khyentse Foundation, neziskovou organizaci podporující instituce a jednotlivce věnující se praxi a studiu Buddhovy moudrosti a soucítění.

Dzongsar Khjence Rinpočhe je také autorem dvou filmů: Pohár / The Cup (1999), a Poutníci a kouzelníci / Travellers and Magicians (2003). Je také autorem knihy “What Makes You not a Buddhist”(Sham­bhala, 2007), kterou v tomto roce v českém překladu pod názvem „Co z vás (ne) dělá buddhistu“ připravuje nakladatelství Dharma Gaia.

V naší době, kdy tradiční struktura tibetského buddhismu musí čelit výrazným změnám, a kdy buddhismus proniká do jiného kulturního prostředí, je Rinpočhe známý lehkostí, s jakou se pohybuje mezi různými kulturami a lidmi a oddaností, s jakou filosofii a učení cesty vedoucí k osvícení přináší všem, kdo mají otevřená srdce.