Ekonomika a obživa Keltů

28.04.2014 23:19

 


Ekonomika
S keltskou ekonomikou v první řadě souvisí způsob obživy, neboli v podstatě primární sféra hospodářství - zemědělství.
To však samozřejmě není všechno, i když se tím zabývá většina lidí. U Keltů totiž pozorujeme i rozvoj sekundární sféry hospodářství, neboli průmyslu. O službách samozřejmě moc nemluvíme, i když to není tak zcela na místě, jelikož kupříkladu služby finanční byly na značné úrovni. Nyní však zpět k onomu průmyslu.
O Keltech máme poměrně významné zprávy jako o zpracovatelích kovů. Zpracovávali nejen klasické železo a bronz, ale také se vrhli na barevné kovy. Co se podrobností k zpracování týče, lze poznamenat že používali emailéřské postupy a že oblíbené bylo tepání kovu za studena. Práci s kovem pak dovedli na takvou úroveň, že se o tom zmiňuji jako o umění.
Keltové však nebyli jen kováři. Věnovali se většině důležitých průmyslů a ve většině z nich předběhli svou dobu o nejméně sto let. Klasickým příkladem je potravinářský průmysl, jehož produkty byly vyhledávány i v Římě (zvláště pivo).
Další charakteristikou ekonomiky je samozřejmě obchod. To, že Keltové obchodovali, je zcela jasné. S kým, to už méně. V prvé řadě mezi sebou vzájemně, jelikož území, na kterém žili bylo poměrně rozsáhlé. Za další jistě obchodovali s Římany, což je ovšem pochopitelné.

Obživa
To, jak Keltové zajišťovali svoje materiální potřeby, je téměř logické a řekl bych, že to nikoho nepřekvapí. Na rovinu si můžeme říci, že roboty na manuální práce neměli. Všechno byli nuceni dělat sami. Jejich obživa záležela hlavně na pěstování žita, ovsa, ječmene a prosa a na chovu skotu, vepřů a ovcí. Vepře chovali hlavně na maso, jelikož ostatní druhy masa (hovězí, skopové) považovali za nechutné a podávali je jen v nouzi. Šlo tedy o klasickou zemědělskou obživu. Co se produktivity práce týče (tohle je dnes v módě) byla u Keltů na značné úrovni, jelikož užívali spousty technicky vyspělých nástrojů. Důkazem toho je například orání pluhem s pohyblivým krojítkem, čímž ve své době předstihli i Římany. Dalším technickým vylepšením bylo používání jednoduchých "kombajnů".
Dozvěděli jsme se tedy, co se v zemědělství pěstovalo, neméně zajímavé jsou však i konečné produkty, jelikož z vypěstovaného obilí vyráběli Keltové nejen velké množství druhů pečiva, ale také i tvz. tekutý chléb, pivo. V teplejších krajích se pak dostalo i na pěstování vinné révy, potažmo výroby vína.
Kromě plodin potravinářských pak také Keltové pěstovali plodiny čistě surovinové, například len, mořen barvířský a jiné.