Elementálové éteru

19.07.2014 23:48

Sylfové mají název odvozený od zvuku vytvářeného větrem v druidských harfách, které se zavěšovaly na stromy, aby vydávaly nadlidskou hudbu.
Tito duchové žijí výhradně ve vzduchu a jsou těžce viditelni pro svou nestálou plynnou povahu, obdařenou pohyby tak rychlými, že je badatel musí přichytit k něčemu, co se nepohybuje, což je rozzuřuje a působí jim bolest.
Lidskou podobu má pouze jejich hlava a zbytek těla, který je těžké prozkoumat, se podobá představě, již máme o andělech, někdy však mají více, než dvě křídla.
Možná vás napadá, jaký názor mám na toto vše já, jako autor obsahu těchto stránek.
Názor mám takový, že naprostý skepticismus rozhodně není na místě, člověk by se měl otevřít a pozorovat a sám pro sebe činit rozumné názory a závěry, které by však měly zůstat nezaujaté. Materialisticky zaměření lidé se budou zuby nehty držet pouze toho, co jim může dnešní omezená fyzika změřit a nejlépe sama vymodelovat. To je však hodně přízemní pohled. Vzhledem k tomu, že vše je forma energie, která je strukturovaná, složitě kombinovaná, mající určitou vibraci, ale pevná hmota vlastně neexistuje, je jenom logické, že se mohou prolínat odlišně vnímatelné oblasti navzájem, tak jako se v éteru prolíná bezpočet rádiových, televizních i účastnických stanic, a lze je v super kvalitě sledovat odděleně, pokud se na ně umíme naladit.
Elfové, z keltského faeries, jsou maličké bytosti velmi krásných tvarů. jako éteričtí motýli žijí v blízkosti květin a v jejich korunkách. Mají amtropomorfní těla a vyskytují se jak v ženských, tak i mužských podobách, což ale nemá přímý vztah k jejich rozmnožování. jsou vyjimečně energetičtí a proto mají velké léčitelské schopnosti. Okruh jejich činnosti je tak veliký, kam až dosáhne vůně květiny. Světlo je dráždí a tma uklidňuje. Mají rádi jemné zvuky, barvy a světlo odrážející se v matných zrcadlech. Mívají krásná malá křidélka jako vážky a motýlci, neustále se pohybují jako u kolibříků. Drží se za ruce a tančí dokola a přitom provádějí dobrotivá kouzla. Jsou zosobněním andělského původu.
Všechny tyto živly vzduchu se zjevují v půvabných, zpravidla ženských postavách, mívají jasné, obvykle modré oči a dlouhé vlasy, jejich velikost se dle druhu pohybuje od několika milimetrů do asi dva a půl metru a mohou se snadno zmenšovat i zvětšovat, často se objevují v párech a halí se do lehkých barevných závojů. Rádi se zdržují v lesích, u jezírek, na loukách i v zahradách. Starají se o dýchání živočichů, výměnu plynů v rostlinách, zvětrávání v nerostech, počasí.. Snad sem patří i duchové bouřky, někdy vystupují i v roli strážných andělů.
Kromě milých bytostí sem spadají i temní elfové, spadají sem např. divoženky, ale o jejich záležitostech je málo známo.