Elementálové země

13.07.2014 23:50

Elementální bytosti země nazýváme gnómy. Stejně jako každý elementál, ani gnómové nemají svou vlastní individualitu a inteligenci a jsou přímo spjati s místem, které střeží, o které se starají a jemuž vdechují život.

Gnómové se starají o zemi jako takovou, o hlínu, skály, hory, ale také o stromy a rostliny, kde žijí především v jejich kořenech. Energii gnóma má i každý kámen či polodrahokam.

Protože v každém lidském (a zvířecím) těle i duši jsou obsaženy všechny živly, máme ve svém těle i elementály všech živlů. Náš "osobní" gnóm se stará o naše fyzické tělo a jeho zdraví, o rovnováhu vitamínů a minerálů, svaly, kosti a vnitřní orgány. Co se týče duše, gnóm v nás podněcuje uvědomění si svých fyzických smyslů, podporuje odolnost, vytrvalost a pocit domova, pocit, že někam patříme a jsme pevně zakotveni v realitě.

Gnómové, které potkáme v přírodě, jsou velmi rozliční podle místa, kde je můžeme potkat. Stejně jako každá energetická bytost se nám zjevují v podobě, kterou od nich očekáváme, kterou k nim v myšlenkách vyšleme. Mohou se zjevit ve fyzické podobě zvířat, zejména těch, které žijí v zemi nebo poblíž ní (myš, krtek, žížala, zajíc…) a pak jsou spatřitelní fyzickým zrakem. Běžnou myš od podoby elementála ale prostě poznáte:)

Zjeví-li se jen našemu vnitřnímu zraku, mohou vypadat jako spletené kořenoví, bytost stvořená z pařezů, větévek, mechu, jejichž kůže se zdá jako kůra stromů - takoví jsou gnómové lesa. Gnómové skal a jeskyní jsou zase jakoby stvořeni z horniny nebo hlíny, ruce mají z vápence či pískovce, z těla jim vyrůstají krápníkové vousy nebo jim v hrudi bije srdce z polodrahokamu. Malí a energeticky slabší gnómové kamenů jsou pak jen jakoby stín obličeje na kameni nebo jako tepající srdce polodrahokamu.

gnom2
S gnómy si nejvíce budou rozumět lidé zemští (viz tento článek) a také lidé prakticky založení, robustnější, podsaditější a lidé, co pracují či se často dostávají do styku se dřevem, kameny nebo hlínou. Gnómové žijí pomalu a podle místa působnosti často i dlouho (gnómové hluboko v zemi tisíce i miliony let, gnómové lesů třeba jen pár desítek).

Vyladíme-li se na jejich energie, mohou nás naučit trpělivosti, obezřetnosti a vůli k úspěchu, mohou nám ukázat, jak se vyléčit pomocí darů země, učí nás úctě k přírodě a všem jejím projevům, rozumí řemeslům a práci s kovy, dřevem a kamenem, dodávají inspiraci a nápady sochařům a kovářům. Pomáhají odstraňovat bloky v těle a vyrovnat se s touhou po majetku a lakotou.

Nejvíce gnómů potkáme samozřejmě tam, kde převažuje zemský živel. Obrovské množství těhle nádherných bytostí žije v jeskyních, dolech a podzemních jeskynních systémech. Najdeme je na polích, v lesích, v bažinách i v zahradách, nejčastěji opečovávají kořeny stromů a květin.

Nadřazenými bytostmi gnómům jsou stromové víly dryjády, oreády (víly skal), duchové stromů, zemští a zelení (lesní) skřítci a lesní elfové. Ti všichni se pomocí gnómů starají o přírodu a její rozličné projevy, živé i neživé. Na všechny tyto bytosti moudře dohlíží nejvyšší archanděl země, jímž je Uriel

 

Název je odvozen od řeckého slova genomos - "ten, kdo žije v zemi". Lze je rozdělit do více skupin dle vzrůstu, gnómové o výšce cca 100 cm mají mohutnou hruď a svalnaté paže, jsou velmi inteligentní a poměrně vzácní, druzí a početnější jsou gnómové prostší a hrubší povahy o výšce cca 80 - 50 cm, a nejpočetnější je skupina nejmenších "divokých" gnómů, měřících 30 cm a méně, někdy "velikosti palce". Mají různé tváře, často groteskní, velké nosy, odstávající uši a někdy i dlouhý krk, zvláštně utvářené ruce i bez prstů, nohy i jako drápy, tlapy, pařáty, kopyta, a nosí často dlouhý plnovous různé barvy včetně zrzavé. Mívají jasné, zářivé oči, ženští gnómové jsou gnomidy, jsou mnohem vzácnější, a menší o 10 - 15 cm, nikdy se neobjevují samy.
Jelikož je pro ně zem takovým prostředím, jako pro člověka vzduch, nenarážejí ani v nejtvrdších skalách na větší odpor než my při poryvech větru. Jsou obecně menší, ale mohou se zvětšovat. Zejména trpaslíci jsou dobrotiví, nebo krutí jako děti, postrádají jakékoli etické uvědomění, a nelze o nich tedy říci, že jsou špatní či dobří. Jsou od přírody šprýmaři a rádi si dělají legraci z těch, kteří je marně hledají, ale jsou poslušnými služebníky opravdových mágů.
Žijí v hlubokých lesích, ve skalách, v jeskyních a propastech, mají rádi velké balvany, a břehy jezírek, někteří se zdržují v opuštěných staveních a sklepech starých domů, také je lákají místa, kde byla prolita krev. Vyhýbají se prudkému slunečnímu světlu.
Jejich oblečení - celý oděv fosforeskuje. Někteří se ukazují s lucerničkami, gnomidy nosí sukni a dlouhé vlasy a různé ozdoby.  Hlavním polem působnosti gnómů je péče o rostliny a minerály. Nechávají proudit energii do kořenů, syntetizují alkaloidy a konají množství dalších úkolů.
U trpaslíků vyprávění, ani pozorování nezaregistrovala ženské podoby, ani věk se na nich neodráží - žijí po staletí a neznají stavy dětství, zralosti a stáří jako my. Kromě hlavy, která je velká v poměru k tělu, jsou dobře stavění a chodí vždy oblečení. Nevnímají zvuky, ani je nevydávají. Utíkají před sluncem a milují světlo luny, malých svíček a lucerniček. V přítomnosti nebo blízkosti lidí se ukrývají za věci, do málo osvětlených koutů, nebo do dlouho neotevíraných zásuvek nábytku, využívajíc své schopnosti procházet věcmi.
Těší se z blízkosti dětí. Jelikož rádi dovádějí, dělaji psychická kouzla, která dospělým znemožňují nalézt drobné předměty, jako je tužka, brýle, jehla nebo klíče. Když pak lidem spadne závoj z očí, jsou překvapeni, že objevili ztracené věci, někdy na docela jiných místech, než se nacházely předtím. To předpokládá, že dovedou provádět i určité přesuny, i když mnohem častěji s roztržitostí způsobí, že samotní lidé nosí předmět v ruce a pak ho položí někam jinam, aniž by si to uvědomili.
V dobách cechů bývali gnomové neviditelnými kamarády a pomocníky při práci řemeslníků v dílnách. Na východě byly zaznamenány též různé druhy gnómů s běžnou lidskou podobou  a pomáhali poutníkům na cestách, mohli mluvit a poskytovat rady, přestože nejedli ani nespali jako lidé, ani nestárli. Většinou se objevili vždy sami a byli zaměňováni se za mnichy. Jistý lesní druh gnómů byl nazýván "siléni". Umějí člověka podivným způsobem mást, takže vidí terénní nerovnosti tam, kde nejsou...
Pokud to gnómové nebo človíčkové chtějí, dovedou se pohybovat velkou rychlostí a okamžitě se ocitnout tam, kde si přejí být.
K elementálům země patří víly. Vzhledem se podobají lidem, výška kolísá od maličkých po velikost člověka. Jelikož jim vládne Luna, rády se shromažďují na místech vzdálených od lidí a tančí v kruhu na kulatých lesních paloucích. Víly jsou velmi zběhlé ve znalostech o skrytých vlastnostech rostlin a minerálů. Jsou obratné v čarování, magii a kouzlech, inspirují přírodní léčitele. Přitahují je pamlsky a sladkosti, líbí se jim harmonické zvuky a kulaté geometrické tvary, mají ženský vzhled, nejsou však protějškem gnómů, jejich přirozenost a charakteristiky jsou odlišné a navzájem se ignorují, jako je tomu u zvířat různých druhů.