Energetická cvičení pro zvýšení citlivosti rukou

20.04.2013 10:41

 

Prstová cvičení

Pro lepší citlivost by ruce měly být trochu vlhké, a proto si je nejprve umyjete. Pak se postavíte a soustřeďte svou mysl na tok energie, který se Vám rozlévá do rukou a prýští prsty ven. Pro zvýraznění pocitu můžete několikrát prudce mávnout pažemi shora dolů. Pak srovnejte rovnoběžně dlaně, s prsty ohnutými proti sobě. Ruce uveďte do rovnoměrného vodorovného pohybu, kdy je střídavě od sebe vzdalujete a přibližujete. Po nějaké době ucítíte lehounký, zcela nepatrný odpor. V tomto okamžiku jste poprvé pocítili energii.

Tento cvik procvičujeme tak dlouho, dokud nebudeme cítit energii dostatečně intenzivně. Nespěchejte! Cvičení rukou můžete provádět často, v podstatě při každé vhodné příležitosti. Důležitý je váš pocit, který by měl být dostatečně výrazný.

 

 

 

Obvykle je jedna ruka aktivní, neboli vysílající, a druhá pasivní, tudíž přijímající. Zpravidla mají muži aktivní pravou ruku a ženy levou. U leváků to bývá naopak. Každé pravidlo však má své výjimky. Je pravě vhodná doba, abyste tuto okolnost upřesnili u sebe. Zaujměte polohu rukou podle obrázku. Prsty jedné ruky směrují kolmo na dlaň ruky druhé. Prsty kolmé ruky projíždějí pomalu od konečků prstů až k zápěstí druhé ruky. Konečky prstů jsou od dlaně vzdáleny 3 - 5 cm. Cítíte energii? Jestli ne, vystřídejte ruce. Nezapomínejte při tom na proud vesmírné energie, který protéká přes vaše ruce. Podle tlaku energie, prýštící z kolmé ruky poznáte, zda máte silnější pravou, či levou. A to je právě ta ruka, které od této chvíle budeme říkat aktivní.

Jestliže již víme, která z našich rukou je ruka přijímající, můžeme začít s dalším cvičením. Přijímající rukou zaujměte polohu podle obrázku č.3. Aktivní, čili vysílající ruku sevřete v pěst a pouze ukazovák ponecháte vystrčený. Jeho posledním článkem začněte kroužit kolem konce ukazováku ruky přijímající. Sledujte a zkoumejte pocity ze vzájemného působení prstů. Postupně vystřídejte na aktivní ruce všechny prsty. Pak začněte postupně zkoumat jejich působení na ostatní prsty ruky přijímající. Musíte znát působení všech prstů aktivní ruky na všechny prsty ruky přijímající. Vypadá to velmi jednoduše, ale velmi záhy zjistíte, jak se vám pocity mísí a prolínají. Vašim úkolem však je, cítit každý prst jednotlivě, protože další cvičení je zaměřeno na zvýraznění tohoto pocitu při působení ostatních prstů.

 

Zaujměte polohu rukou podle obrázku. Opakujte předchozí cvičení, aniž by ostatní prsty aktivní ruky byly sevřeny v pěst. Zpočátku se signály budou překrývat, ale postupně budete schopni rozeznat působení každého prstu zvlášť.
Po zvládnutí tohoto cviku si zopakujte první cvičení. Cítíte ten rozdíl? Vaše prsty si už zvykají na působení té jemné a přesto nekonečně silné energie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaujměte polohu pasivní ruky tak, jako byste v ní drželi velké jablko. Ukazovákem aktivní ruky začněte kroužit nad pomyslným jablkem. Působíte tím na konečky všech prstů a na zbývající obvod dlaně. Postupně zrychlete pohyb aktivní ruky nad konečky prstů ruky přijímající a zpomalte jej nad obvodem dlaně. Opět porovnejte pocity.

 

 

 

 

 

 

 

Sevřete prsty obou rukou do špetek podle obrázku. Postavte tyto dvě špetky proti sobě ve vzdálenosti, kdy intenzivně cítíte působení energie. Začněte krátce, ale prudce kmitat rukama proti sobě a postupně zvětšujte vzdálenost mezi rukama. Pozor! Energetický kontakt mezi rukama musí zůstat zachován. Postupným cvičením zvyšujete vysílání i příjem na větší vzdálenost.

 


Cvičení dlaní

Ruce jsou v poloze podle obrázku. Představte si, že oběma rukama svíráte velikánské jablko. Po chvíli budete mít pocit, že máte mezi dlaněmi energetickou kouli. Tak, a teď si kouli začněte zlehounka přehazovat z jedné ruky do druhé, aby konečky prstů jedné ruky přecházely nad konečky prstů ruky druhé. Říkáte, že najednou je ta koule těžká? Ano to je v pořádku. Zhutněla pod vlivem vámi přenášené energie a soustředila se mezi dlaněmi. Nesmíte ji teď ovšem hodit po nepříjemném kolegovi ani po té nepříjemné dámě v tramvaji! Energetickou kouli odešlete raději do země. Pamatujte si, že energie je jako bumerang. Vždy se vám ve zpětné smyčce vrátí vše, co jste do prostoru vyslali, ať už cíleně nebo jen tak, “na blint”.

 

 

Dostáváme se k poslednímu cvičení, které je sice velmi náročné, ale po jeho zvládnutí je nemusíte již nikdy opakovat.

Posaďte se pohodlně, ale tak, aby páteř byla rovná. Rovnoběžně s tělem na úrovni hlavy a trupu spojte ruce - prsty na prsty, dlaně na dlaně, loket na loket. Soustřeďte se na průtok energie přes dlaně. Účelem je, abyste v této poloze a pocitu setrvali po dobu 40 minut. Jestliže se vám to hned napoprvé nezdaří, nic se neděje. Já osobně jsem na to potřebovala 9 dnů. Snadné to není, ale trvalý energetický efekt je snad dostatečnou odměnou.