Extrémní výkyvy počasí masakrují ptactvo

29.10.2014 08:46


Kosi, střízlíci obecní, budníčci a další běžné druhy ptáků jsou oběťmi klimatických změn. Do roku 2050 jen v samotném Německu zahyne 3,2 miliónu hnízdících ptáků, tvrdí Thomas Gottschalk z vysoké školy lesnické v německém Rottenburgu. Změny klimatu přináší problémy mnoha ptákům, zejména těm, kteří žijí v horách, v pobřežních lesích a na malých plochách.

Kromě úbytku přirozeného prostředí, jim hrozí nemoci, nedostatek potravy a konkurence mezi druhy, varují ekologové z The European Birds Census Council (EBCC), největší nevládní organizace na ochranu ptáků.

Zvýšení teplot nepatří mezi nejhorší "zabijáky" ptactva. Vyšším teplotám se ostatně mnohé druhy mohou přizpůsobit, ale smrtící jsou časté extrémní výkyvy počasí, jako například sucha, vlny veder či "stoleté bouře". Extrémní počasí jim totiž změní prostředí a potravinové zdroje, tvrdí Ervin Nemeth z BirdLife International, celosvětového sdružení národních organizací na ochranu ptáků a přírody.

V některých případech však ztráta přirozeného prostředí kvůli zemědělství a rozvoji měst, podpořená změnou klimatu může urychlit vymírání ptáků o téměř 50 procent.

Vědci varují, že zatím největší pokles ptačí populace byl zaznamenaný v Německu. "Částečně za to mohou klimatické změny, ale největší podíl na poklesu ptačí populace má intenzivní využívání zemědělské půdy," uvedl Gottschalk. V posledních třiceti letech se počet evropských ptáků snížil na polovinu, nejvíce byli postiženi například skřivani.