Fátimovci

20.09.2014 13:35

Tato ismáílijsko-šíitská dynastie vládla od r. 909 - 1171 v severní Africe a později v Egyptě a přilehlých oblastech. Vytvořila jediný politicky významný šíitský chalífát islámských dějin. Sporné oprávnění vlády vztahem rodokmene k Fátimě vedlo ke značné kritice ze strany sunnitů, ale ani syrští šíité se nepodrobili. Roku 969 založili Fátimovci Káhiru jako rezidenční město, jakož i nejvlivnější ze všech islámských vysokých škol, univerzitu al-Azhar.