Filadelfský experiment

14.04.2015 00:20

Filadelfský experiment (též Project Rainbow) je označení pro údajný vojenský experiment, který měl proběhnout na Filadelfské námořní základně ve Filadelfii v americké Pensylvánii v roce 1943. Podstatou experimentu mělo být „skrytí“ či „zneviditelnění“ torpédoborce USS Eldridge tak, aby nebyl zjistitelný nepřátelskými pozorovacími zařízeními.

Kolem údajného experimentu existuje mnoho dohadů a konspiračních teorií. Námořnictvo Spojených států amerických tvrdí, že k experimentu nikdy nedošlo a že populární popisy události většinou odporují jak zjištěným faktům o torpédoborci, tak fyzikálním zákonům.

Experiment měl být založen na principu jednotné teorie pole, jejímž cílem je jednotně popsat povahu sil, které zahrnují elektromagnetické záření a gravitaci.

Teorie měla být aplikována tak, aby silné elektromagnetické pole způsobilo ohnutí světelných paprsků kolem objektu. Tím by se objekt stal neviditelným.

Zkoušky měly být provedeny na Filadelfské námořní základně s plně vyzbrojeným torpédoborcem USS Eldridge. Při testu 22. července 1943 s posádkou se prý podařilo dosáhnout téměř úplné neviditelnosti, někteří svědci toto zmizení popsali jako zahalení objektu „nazelenalou mlhou“.

Experiment byl údajně opakován 28. října 1943. Tentokrát se prý Eldridge nejen stal neviditelným, ale fyzicky zmizel z oblasti v záblesku modrého světla a teleportoval se do 320 km vzdáleného Norfolku ve Virginii. Zde byl prý pozorován námořníky z lodě SS Andrew Furuseth, načež opět zmizel z jejich dohledu a pak se objevil zpět ve Filadelfii na původním místě. Podle odhadů loď cestovala zpět v čase asi 10 sekund.

Udává se, že námořníci, kteří byli na lodi, si po pokusu stěžovali na nevolnost, v horších případech došlo k interakci mezi materiálem a osobami, kdy části jejich těl byly „zataveny“ do trupu lodě, a někteří zmizeli úplně.

 

 

Samotný projekt přímo vzešel z projektu Phoenix, který se zabýval možností přenosu lidských myšlenek. Za účasti největších vědců tehdejší doby jako Albert Einstein, Nikola Tesla a John Von Neuman bylo zjištěno, že na to, aby se těleso stalo neviditelným je potřeba takové těleso zrychlit na vyšší rychlost než je rychlost světla. Tady se ale objevuje jeden obrovský protiklad. Žádné existující hmotné těleso na této planetě nemůže překročit tuto rychlost. Prostě to nejde, takové těleso by totiž bylo zničeno. Ale pokud by kolem takového tělesa rotovalo pole elektromagnetických částic větší rychlostí než je rychlost světla, nastal by zcela stejný efekt. Pomocí zcela vyjímečných obrovských generátorů bylo možno takové elektromagnetické pole kolem pokusné námořní lodě vytvořit.

Na základě takových poznatků byla údajně o několik roků později provedena teleportace tisíce tunové námořní lodě na vzdálenost asi 500 mil.
Tato loď byla na několik hodin neviditelná a přenesena do jiného rozměru. Po tomhle (ne prvním a posledním pokusu) se vrátili zpět do reálné doby jen někteří členové posátky - buď zcela v plamenech, nebo úplně šílení. Lidé, kteří se něčeho takového zůčastnili měli další život velice strašný. Byli opakovaně vtahováni zpět do jiného rozměru. Jen pro zajímavost: v době, kdy byla kniha napsána (1994) žijí jen dva účastníci pokusů.

Většina událostí v této knize je jsou neuvěřitelné a nepochopitelné. Každopádně se s největší pravděpodobností zakládají na realných faktech...
Například několik mužů při pokusech zmizelo a už nikdy je nikdo neviděl. Kam zmizeli a jak je záhada. Ve světě existuje mnoho případů, kdy předměty a lidé záhadně mizí a nenexistuje vysvětlení ani po velmi detailním a precizním vyšetření. A člověk není substance jako je třeba kapka vody aby se vypařil. Nebo snad za určitých okolností může být?

V dalších částech knihy narazíte na Dr. Morrise, který zemřel jen proto, že se dopátral pravdy o Filadelfském Experimentu.
Přečtete si jeho korespondenci s autorem knihy, kde dle jeho názoru jsou v tmavých místech kráterů na měsíci vidět pohybujíci se světla a neznáme předměty opuštějící měsíc. Dále o záhadném deníku s poznámkami, které jsou důvěrným zdrojem perfektních znalostí létajících talířů, jejich zdrojů pohonu a bytostí, které jej ovládají. Také něco o Carlos Allende, o člověku, který údajně přežil FE a hlavně o Al Bielek. Ten měl být údajně (aby nemluvil) při FE poslán do budoucnosti. Podle něj se jednoho dne při pokusu objevil jakýsi netvor. Stroje v ten okamžik nešly vůbec vypnout. I po odříznutí elektrických kabelů stroje nadále pracovaly.

 

Samotný Albert Einstein řekl toto : "Pokud člověk stvoří vysoce komplikovaný systém a dá mu dostatek energie, může systém disponovat inteligencí." Podobný názor rozvíjí ve své knize Solaris Stanislaw Lem. Není to rozhodně ojedinělý názor. Každopádně dodnes nemáme ani tušení o chraktareu prostředí ve kterékm žijeme, jsme ho schopni pochopit jen v domenzích našich smyslů a pomocí přístrojů, ke kterým jsme došli pomocí dosažené úrovně inteligence.